Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Molest

 

 

1. Wat is molest?

Molest is (verzekeringstechnisch gezien) schade die is ontstaan in conflictsituaties.

Molestsituaties komen doorgaans voor in de volgende conflictsituaties:

 • gewapend conflict
 • burgeroorlog
 • opstand
 • binnenlandse onlusten
 • oproer
 • muiterij
 • rellen

2. Hoe kan je je verzekeren tegen schade door molest?

Wat dekt een verzekeraar doorgaans wel - of niet?

Bij veel verzekeringen is molest uitgesloten - ook bij internationale verzekeringen. Sommige verzekeraars bieden in bepaalde conflictsituaties wel dekking bij medisch letsel als gevolg van een molestsituatie (oorlog, oproer, etc). Echter, dit is wel aan voorwaarden verbonden! En dit verschilt ook per verzekeraar.

 • Situatie 1: U bent in een land waar onrust uitbreekt. Veel verzekeringen bieden dan tijdelijk dekking, zodat iemand de tijd heeft het land uit te gaan. Medische kosten niet verband houdende met de molest zijn in de regel gewoon gedekt volgens de voorwaarden.
 • Situatie 2: U gaat naar een land waar het onrustig is (code rood en code oranje in het reisadvies van BuZa). Dit ligt anders. Het bewust opzoeken van risico's wordt anders gezien dan er "per ongeluk" mee te maken krijgen. Vraag JoHo Insurances naar de mogelijkheden als hier sprake van is - maak bijvoorbeeld gebruik van het adviesformulier Expat- en Emigratieadvies. (NB.: Er zijn diverse regio's waar het bijna permanent onrustig is. Zie hiervoor ook de reisadviezen van de Rijksoverheid.)

Welke internationale ziektekostenverzekeringen bieden dekking bij molest?

Voor ziektekosten heeft JoHo Insurances enkele aanbieders die standaard molestdekking op de ziektekosten(!, op andere onderdelen zit het vaak niet) bieden:

3. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij molestschade en verzekeringssituaties?

Probleem met repatriering

Wellicht is er dekking voor medische kosten. Maar houdt er rekening mee dat repatriëring of medische evacuatie niet altijd gedekt is - en in conflictgebieden vaak ook niet eens mogelijk is - vanwege risico's voor hulpverleners.

Hoeveel wordt er vergoed?

Er kunnen bij kosten in verband met molest andere regels gelden. Bij de verzekering van OOM geldt bijvoorbeeld dat de verzekerde de kosten voorschiet, en op basis van de beschikbare hoeveelheid geld in de molestkas naar rato de kosten vergoed krijgt. Bij andere verzekeraars geldt dat de kosten op de gebruikelijke wijze worden vergoed en voorgeschoten.

Extra reiskosten en repatriëring

De kosten die men moet maken om een land te verlaten vallen niet onder de dekking van verzekeringen. Dit dient men zelf te regelen. In sommige situaties coördineren ambassades evacuaties van landgenoten.

Kort verblijf in risico land

Indien het om een kort verblijf gaat, kan ook een speciale reisverzekering worden afgesloten met molestdekking. We bieden enkele reisverzekeringen met een (tijdelijke) dekking voor molest.

 • De Bupa Travel Insurance (max. 30 dagen) biedt molest dekking, zelfs in landen als Irak en Afghanistan is dekking mogelijk. Alleen geldt voor zowel Irak en Afghanistan een toeslag van 300% op de reguliere premie.
 • Ook de OOM Tijdelijk in het buitenland (max. 2 jaar) kan hiervoor worden gebruikt.

Hoe weet ik of een land wel of niet veilig is?

Per verzekeraar kan verschillen van welke instantie ze uitgaan. Nederlandse verzekeraars gaan vaak uit van de reisadviezen van de Rijksoverheid. De grote internationale verzekeraars maken vaak gebruik van het Engelse ministerie. Kijk in de voorwaarden van de verzekering, of vraag er naar!

Terreur

Let op: Terreur (terroristische aanslag) valt NIET onder de definitie van molest. En is in veel gevallen NIET meeverzekerd. Bij sommige verzekeringen is dit risico wel meeverzekerd, in Nederland is zijn hiervoor regels opgesteld, zie hiervoor ook het NHT, Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade.

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.