Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

OOM Wonen in het buitenland verzekering

OOM wonen in het buitenland verzekering (banner)

 

1. Introductie

De Wonen in het Buitenland-verzekering van verzekeraar "OOM Verzekeringen" is een verzekering voor Nederlanders die in het buitenland wonen en/of werken. De looptijd van deze verzekering is voor onbepaalde tijd, en de verzekering is daarbij dagelijks opzegbaar zonder opzegtermijn. Dit maakt het een zeer flexibel verzekeringspakket. De verzekering is geschikt voor onder andere emigranten, expats en ondernemers. De verzekering biedt diverse modules die afzonderlijk, maar ook in allerlei combinaties, kunnen worden afgesloten. U kiest dus zelf de gewenste modules en de gewenste dekkingen.

Meer informatie over OOM Verzekeringen vindt u op de informatie pagina over deze verzekeraar.

2. Dekkingen

Het OOM Wonen Buitenland verzekeringspakket biedt de volgende verzekeringen:

 1. Ziektekostenverzekering (incl SOS)
 2. SOS (los)
 3. Aanvullende Tandartsverzekering
 4. Reisverzekering
 5. Doorlopende annuleringsverzekering
 6. Aansprakelijkheidsverzekering
 7. Rechtsbijstandverzekering
 8. Ongevallenverzekering
 9. Inboedelverzekering

Dekkingsoverzicht OOM Wonen in het Buitenland (PDF)

Aandachtspunten per verzekering:

1. Ziektekostenverzekering

 • De ziektekostenverzekering biedt 3 dekkingsopties: Regular, Comfort en Deluxe. 
 • U ontvangt een korting van 15% op de ziektekostenpremie als u de ziektekosten dekking afsluit in aanvulling op de Nederlandse Basis zorgverzekering (bijvoorbeeld indien er sprake is van detachering). Ook verzekerden in Dubai, die een lokale ziektekostenverzekering hebben, kunnen een verzoek indienen voor korting op de premie van de OOM ziektekostenverzekering.
 • SOS is inbegrepen in het onderdeel ziektekosten.
 • Vrije keuze zorgverlener: OOM biedt vrije keuze van zorgverlener (ziekenhuis, arts), dus er is dekking voor zowel staatsziekenhuizen/zorg als private ziekenhuizen/zorg. U heeft de vrijheid om te kiezen waar u behandeld wenst te worden.
 • OOM vergoedt de kosten in het ziekenhuis volledig, op basis van een standaardklasse (wat betreft de hoeveelheid personen in een ziekenhuiskamer). De meerkosten (extra kosten) voor een 1- of 2-persoonskamer (private room / semi-private room) vergoedt OOM niet. Met deze bepaling probeert OOM de kosten van de verzorging beheersbaar en daarmee de premies betaalbaar te houden. 

2. SOS 

 • SOS is een onderdeel van de ziektekostenverzekering. Indien u ziektekosten niet meeverzekerd, kunt u de SOS dekking ook los afsluiten.
 • SOS geeft dekking voor onder meer: 
  1. Regelwerk en vervoer stoffelijk overschot na overlijden.
  2. Opsporing/redding bij officiële vermissing.
  3. Repatriëring/evacuatie, op basis van gedetailleerd omschreven voorwaarden.

3. Aanvullende Tandartsverzekering

 • Er is een aparte Tandartsdekking zodat u verzekerd bent voor hogere tandheelkundige kosten.
 • Deze dekking is alleen af te sluiten aanvullend op de Ziektekostenverzekering van OOM.
 • Voor kinderen kan de Tandartsverzekering worden aangevraagd vanaf 3 jaar. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen dus geen tandartsverzekering krijgen.
 • Lees meer over dekking voor tandheelkunde en orthodontie

4. Reisbagageverzekering & retour NL vanwege familie-omstandigheden

 • Deze verzekering biedt doorlopend (!) dekking zolang u buiten Nederland verblijft, dus u heeft ook dekking in uw nieuwe woonland, indien u zich elders gevestigd heeft.
 • Vergoeding van vervoerskosten bij een spoed retour naar Nederland in verband met onvoorziene familie-omstandigheden (1ste en 2de graad), indien levensbedreigend of bij overlijden.
 • Hou er rekening mee dat in de reisbagageverzekering alleen uw eigendommen verzekerd zijn. Telefoons en laptops 'van de zaak' zijn bijvoorbeeld niet meeverzekerd.
 • De maximering van 3000 euro voor bagage op de reisbagagedekking geldt per jaar (en dus niet per reis/gebeurtenis).
 • De dekking geldt indien men buiten de vaste woning verblijft. 
 • Reisbagagedekking geeft GEEN vergoeding voor medische kosten of repatriëring. Wilt u medische dekking dan kan dat uitsluitend via de ziektekostenverzekering of een andere reisverzekering worden verzekerd. 

5. Doorlopende Annuleringsverzekering

 • Deze verzekering kan tot 7 dagen na boeking worden afgesloten. Na 7 dagen geldt er een clausule dat er geen dekking is voor zaken die bij boeking al bekend waren.
 • De minimale looptijd van deze verzekering is 1 jaar.

  6. Aansprakelijkheidsverzekering

  • Geen dekking voor schade die u als huurder van een woning aanbrengt aan die woning. 
  • Geen/beperkte dekking voor aansprakelijkheid ivm verhuurde of leegstaande/niet-bewoonde woning in Nederland.
  • Geen dekking voor aansprakelijkheid mbt motorrijtuigen/auto.

  7. Rechtsbijstandverzekering

  • Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil u van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die u gaat helpen.
  • Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen.
  • Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking, en dekking arbeidsrecht (Excellent dekking) geldt alleen indien woonachtig en contract in de EU + VS.
  • De excellent dekking kan alleen worden afgesloten indien woonachtig in Europa of de VS.
  • Rechtsbijstand voor problemen bij een eigen woning in Nederland vallen maar zeer beperkt onder de dekking van deze rechtsbijstandverzekering. Check de voorwaarden goed voordat u de verzekering afsluit.

  8. Ongevallenverzekering

  • U krijgt een éénmalige uitkering indien u door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

  9. inboedelverzekering

  • Om uw eigendommen in uw (vaste) woning in het buitenland te verzekeren.
  • Let op dat er beperkingen gelden voor waardevolle zaken.

   

  3. Premie, offerte en korting

  De verzekering kent drie regio’s:

  • Regio 1 - Wereld exclusief VS, China, Hongkong, Maleisië, Singapore en Indonesië: dekking in de hele wereld, maar niet in de Verenigde Staten, China, Hongkong, Maleisië, Singapore en Indonesië
  • Regio 2 - Wereld exclusief VS: dekking in de hele wereld, maar niet in de Verenigde Staten
  • Regio 3 - Wereld: dekking in de hele wereld

  Toelichting:

  • Regio 1 is de voordeligste dekking, regio 3 de duurste.
  • Regio 3 kiest u alleen indien u dekking in de USA wenst. Reist u slechts sporadisch naar de USA, dan kunt u beter kiezen voor een tijdelijke extra dekking.
  • De dekking in een hogere regio is beperkt. Reist u vaak naar een land in een hogere dekkingsregio? Overleg dan over wat de beste keuze is qua regio. 

  Jaarlijkse premie-aanpassingen

  • OOM past jaarlijks op 1 januari de premies aan. Het eerste jaar zal de nota voor uw verzekering daarom maximaal tot 1 januari lopen, ook bij de keuze voor jaarbetaling.
  • Valt u in een hogere (duurdere) leeftijdscategorie? Dan betaalt u de eerstvolgende betaaltermijn de hogere premie die bij uw leeftijd hoort.

  4. Hoe de verzekering aan te vragen (NL)?

  Het aanvragen van een of meerdere verzekeringen binnen het OOM Wonen Buitenland pakket gaat volledig online. Door van onderstaande link gebruik te maken, gaat u via JoHo Insurances naar de aanvraagmodule van OOM Verzekeringen toe.

  OOM Wonen in het buitenland

  Voordelen verzekering aanvragen via JoHo Insurances

  Deze verzekering kan ook zonder tussenpersoon, bij de verzekeraar direct worden aangevraagd. Het heeft echter meerdere voordelen om deze verzekering via JoHo af te sluiten:

  • U behoudt exact dezelfde premie, voorwaarden, dekking en contactmogelijkheden met OOM;
  • 50 euro cash back op de premie - zie meer informatie bij korting bij OOM Wonen in het Buitenland
  • Naast de contactmogelijkheden bij OOM kunt u ook van onze diensten en ons advies gebruik maken;
  • Wij helpen u ook indien er zich bijvoorbeeld een verschil van mening met de verzekeraar voordoet;
  • Het maakt het ons makkelijker om een juist totaal advies te geven.

  Vanaf welk moment in het aanvraagproces is er dekking?

  • ​Zolang de aanvraag nog niet geaccepteerd is, is er nog geen sprake van een verzekeringsovereenkomst.
  • Zolang er nog geen overeenkomst is, moeten medische issues (wijzigingen in de gezondheidssituatie) worden gemeld aan OOM (Mededelingsplicht*). OOM neemt deze nieuwe omstandigheden mee in de beoordeling.
  • Pas nadat een verzekering expliciet is geaccepteerd (u ontvangt een polis of u heeft OOM laten weten akkoord te gaan met een voorstel):
   1. heeft u zekerheid dat de verzekering in gaat op de overeengekomen** ingangsdatum;
   2. hoeft verandering van de gezondheidssituatie niet meer gemeld te worden; vanaf de ingangsdatum van de OOM verzekering zijn deze medische issues dan ook meeverzekerd.

  Om deze laatste reden raden wij dan ook aan om een aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen! Dit kan vanaf 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum.

  * Mededelingsplicht tijdens het aanvraagproces.

  • OOM geeft in een speciaal document een toelichting over de mededelingsplicht.
  • U dient bij aanvraag alles naar waarheid in te vullen.
  • Veranderingen in de situatie (tot het moment van acceptatie) dienen ook actief aan OOM gemeld te worden.

  ** Bij een voorstel nav de medische situatie, zal OOM een verzekering niet eerder in laten gaan dat de datum dat u het voorstel heeft ontvangen.

  BELANGRIJK: er is pas dekking (vanaf de overeengekomen ingangsdatum) zodra er een akkoord is met of polisblad van OOM Verzekeringen.

  5. How to apply (English)

  To apply in English: OOM Living Abroad Insurance Application Form

  Documents:

   

  6. Services nadat de verzekering in gang is gezet

  Betaalwijze:

  U kunt kiezen voor betaling via: Automatische incasso van SEPA bankrekening, overschrijven, Mastercard/VISA of PayPal.

  Claims indienen

  MijnOOM

  OOM geeft verzekerden online toegang, via MijnOOM. Op MijnOOM online kunt u:

  • De polis en declaraties inzien.
  • Mutaties doorgeven.
  • Berichten van OOM ontvangen.
  • Informatie vinden over betaalde en te betalen premies.
  • Uw verzekering stopzetten.
  • Een verzoek indienen voor tijdelijke dekking in de USA

  Contractjaar en Contractvervaldag
  De ingangsdatum van uw verzekering is leidend voor de data van het contractjaar. De contractvervaldag kunt u op uw polis vinden.

  Wijzigingen

  Premie

  • De jaarlijkse algemene premie stijging vindt plaats per 1 januari. Ook indien uw polis pas kort daarvoor is gestart.
  • Een premie stijging omwille van leeftijdstijging vindt plaats per eerstvolgende premie betaaldatum.

  Eigen risico

  • Het eigen risico kan alleen per contract vervaldatum worden aangepast.

   

  7. Belangrijke documenten

  Premie- en dekkingsoverzichten

  Uitgebreide voorwaarden

  Overige documenten

  Engelstalig: OOM Living Abroad Insurance Coverage & Conditions 

  Verzekeringskaarten

  Heeft u een vraag over deze verzekering?

  (OOM Wonen in het buitenland)

  CAPTCHA
  This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  10 + 3 =
  Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

  Gratis persoonlijk advies

  Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

  Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

  Hoe kunnen wij u helpen?

  Stap 1: Contact
  Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

  Stap 2: Advies
  Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

  Stap 3: Aanvragen verzekering
  Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

  Stap 4: Service
  Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

  Stap 5: Beëindiging
  Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.