Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

OOM Tijdelijk in het buitenland verzekering

De Tijdelijk in het buitenland- verzekering van OOM is een verzekering voor Nederlanders die maximaal 2 jaar in het buitenland verblijven. Er worden diverse modules aangeboden die u afzonderlijk van elkaar kunt afsluiten. Bovendien zijn er diverse dekkingen die uiteraard verschillen in de (maximale) vergoedingen en de bijhorende premies.

Offerte maken en online afsluiten

U kunt online vrijblijvend een offerte maken en deze verzekering eenvoudig online aanvragen. Om de aanvraag in het Engels te doen, klik hier. Een voordeel van direct online aanvragen is dat OOM uw aanvraag snel kan behandelen. OOM reageert binnen 10 werkdagen op uw aanvraag en indien er geen medische bijzonderheden zijn, heeft u meestal ook de polis al binnen 3 werkdagen in uw bezit. Bovendien houdt OOM u per email op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag.

Deze verzekering kan ook zonder tussenpersoon, bij de verzekeraar direct worden aangevraagd. Het heeft echter meerdere voordelen om deze verzekering via JoHo af te sluiten:

 • Deskundig advies en de mogelijkheid om meerdere vergelijkbare verzekeringen met elkaar te vergelijken.
 • Tips bij het afsluiten van de verzekering. Vaak worden enkele belangrijke punten over het hoofd gezien bij het afsluiten van deze verzekering, punten die niet duidelijk naar voren komen op het aanvraagformulier.
 • Hulp bij het indienen van declaraties
 • De premie is overal hetzelfde. U betaalt dus niet meer als u een verzekering afsluit via JoHo Insurances.
 • Advies en korting bij overstappen als uw omstandigheden veranderen.
 • De mogelijkheid om de verzekering aan te vullen met andere verzekeringen die niet in de Tijdelijk in het buitenland verzekering zitten (zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid).
 • Hulp bij onduidelijkheden of problemen met de verzekeraar (belangenbehartiging), door onze lange relaties met verzekeraars en vele verzekerden die wij vertegenwoordigen kunnen wij soms meer voor elkaar krijgen dan één verzekerde zelf.
 • Indien u een Tijdelijk in het buitenland inclusief ziektekosten afsluit, kunt u op vertoon van het polisblad gedurende de looptijd korting krijgen in alle Nederlandse JoHo centers op reisartikelen, travel-guides, landkaarten, de uitgebreide reisapotheek en vele andere artikelen.

Belangrijke kenmerken van deze verzekering

Hieronder noemen wij een aantal belangrijke kenmerken van de verzekering.

 • U heeft met de Tijdelijk in het buitenland-verzekering keuze uit 3 dekkingsniveaus voor ziektekosten.
 • De Light dekking voor Ziektekosten kan alleen worden afgesloten voor verzekerden tussen 16 en 49 jaar.
 • De verzekering kan worden gebruikt als overbruggingsverzekering voor een woonlandverzekering.
 • De verzekering kan maximaal 2 jaar aaneengesloten lopen.
 • U kunt slechts eenmalig verlengen en alleen als daarmee niet de maximale looptijd van 2 jaar wordt overschreden.
 • Een Tandartsverzekering is aanvullend af te sluiten voor betere dekking voor tandarts kosten.
 • In aanvulling op de Nederlandse Basis zorgverzekering, krijgt u 15% korting op de OOM Ziektekosten premie.
 • Hoge verzekerde bedragen voor de Ongevallenverzekering waarbij u kiest tussen Rubriek A en B.
 • OOM biedt in haar reisbagageverzekering een dekking voor vergoeding van kosten bij terugkeer naar Nederland in verband met onvoorziene en ernstige familie-omstandigheden
 • Hou er rekening mee dat in de reisbagageverzekering alleen uw eigendommen verzekerd zijn. Telefoons en laptops 'van de zaak' zijn bijvoorbeeld niet meeverzekerd!
 • De maximering van 3000 euro voor bagage op de reisbagagedekking geldt per jaar.
 • Reisbagagedekking geeft GEEN vergoeding voor medische kosten of repatriering. Wilt u medische dekking dan kan dat uitsluitend via de ziektekostenverzekering worden verzekerd. 
 • Geen poliskosten
 • Ten aanzien van dekking voor onroerende zaken op de aansprakelijkheidsverzekering in dit pakket graag aandacht voor het volgende:
 1. De aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking voor schade die u als huurder van een woning aanbrengt aan die woning. Daar zijn maar zeer beperkt andere verzekeringen voor beschikbaar, vraag ons naar de mogelijkheden.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering geeft geen dekking voor aansprakelijkheid aan of rondom een leegstaande cq niet-bewoonde woning in Nederland.

Aandachtspunten

Looptijd en einddatum verzekering

Hou er rekening mee dat de OOM Tijdelijk in het Buitenland verzekering altijd een vaste einddatum kent die u zelf mag kiezen. De maximale looptijd bedraagt daarbij 2 jaar. Wij adviseren de verzekering altijd voor de maximale periode van 2 jaar af te sluiten. De verzekering is namelijk per maand te betalen zonder premietoeslag en per dag opzegbaar met restitutie van premie. U loopt dus niet het risico onnodig teveel premie te betalen.

Een andere belangrijke reden om de verzekering voor een zo lang mogelijke periode af te sluiten is omdat OOM geen rekening houdt met uw persoonlijke situatie op de dag dat de verzekering eindigt. Zou u bijvoorbeeld op de einddatum van de verzekering onverhoopt in het ziekenhuis liggen dan stopt deze verzekering. Dit maakt dat u vanaf dat moment meteen onverzekerbaar bent want geen enkele verzekeraar – ook OOM zelf niet – zal u willen verzekeren op het moment dat u ziek in een ziekenhuis ligt. Dit betekent dat u zelf zult opdraaien voor de kosten van verdere medische zorg en eventuele repatriëring terug naar Nederland. Door uw Tijdelijk in het Buitenland verzekering voor een zo lang mogelijke periode af te sluiten beperkt u dit risico.

U beperkt uzelf dus onnodig in uw bewegingsvrijheid door de verzekering af te sluiten voor precies de periode dat u op voorhand denkt de verzekering nodig te hebben. Niemand kan in de toekomst kijken dus koop daarom uw verzekering zo flexibel mogelijk in!

Vrije keuze - priveklinieken en 1- of 2 persoonskamers

OOM biedt volledige vrije keuze van zorgverlener, zowel bij losse consulten als bij ziekenhuisopnames, geplande operaties e.d. Dit betekent in de praktijk ook echt dat u volledige vrijheid heeft om te kiezen waar u behandeld wenst te worden, privéklinieken zijn daar niet van uitgesloten. Alleen ten behoeve van USA gelden beperkingen, en als u moet reizen voor uw medische behandeling dient u de kosten daarvan zelf te betalen.

Er zijn echter nog twee andere belangrijke bepalingen bij deze 'vrije keuze' en die heeft OOM in haar polisvoorwaarden duidelijk omschreven: "Als het ziekenhuis waar u bent opgenomen meerdere verpleegklassen hanteert dan vergoedt OOM de kosten die gelijkwaardig zijn aan die van een meerpersoonskamer in een Nederlands ziekenhuis". en "meerkosten voor een 1 - of 2 - persoonskamer vergoedt OOM niet". Met deze bepalingen probeert OOM de kosten van de verzorging beheersbaar, en indirect haar premies betaalbaar, te houden.

Deze bepalingen spelen met name een rol in de grote wereldsteden, USA, Zuid Amerika en Azië waar een groot aanbod is van dure privéklinieken. Let wel; u bent hierdoor niet slecht verzekerd. OOM Verzekeringen heeft er namelijk geen enkel belang bij u kwalitatief hoogstaande zorg te ontzeggen, want een slecht verlopen operatie in een goedkopere kliniek kost de verzekeraar per saldo nog meer aan nabehandelingen dan een direct goed verlopen operatie in een privékliniek.

Waar het OOM Verzekeringen voornamelijk om draait is dat de kosten van de verzorging - dus het bed, de verzorgsters, het eten, het uitzicht etc - in een dure privékliniek vele malen hoger kunnen liggen dan in een meer normale faciliteit (soms een staatsziekenhuis, soms een minder luxe privékliniek) en OOM zich verantwoordelijk voelt voor de daadwerkelijk gemaakte ziektekosten en in mindere mate voor de 'hotelmatige verzorgende faciliteiten' van een privékliniek. Indien u ​in elke situatie wereldwijd vergoeding wil hebben voor een 1 - of 2 persoonskamer dan is een ziektekostenverzekering van OOM niet de beste keus voor u. Er zijn tal van verzekeraars die u wel vergoeden voor een 1 of 2 persoonskamer. Vraag ons gerust om advies.

Rechtsbijstand in het buitenland verzekeren

 • Een rechtsbijstandverzekering dekt juridische hulp "in natura". Dit betekent dat bij een juridisch geschil u van een rechtsbijstandsverzekeraar in Nederland een advocaat toegewezen krijgt die u gaat helpen. Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen. Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking en ook het eventuele arbeidscontract wat u heeft (i.v.m. eventuele arbeidsgeschillen) kan uitgesloten zijn van dekking. Controleer dat dus goed voordat u de verzekering aanvraagt.
 • De Rechtsbijstandverzekering kan bijh de Tijdelijk in het buitenland, alleen worden afgesloten met Basisdekking.

Aanvragen

OOM Tijdelijk in het buitenland


Vanaf welk moment in het aanvraagproces is er dekking?

 • ​Zolang de aanvraag nog niet geaccepteerd is, is er nog geen sprake van een verzekeringsovereenkomst.
 • Zolang er nog geen overeenkomst is, moeten medische issues (wijzigingen in de gezondheidssituatie) worden gemeld aan OOM (Mededelingsplicht*). OOM neemt deze nieuwe omstandigheden mee in de beoordeling.
 • Pas nadat een verzekering is expliciet is geaccepteerd (u ontvangt een polis of u heeft OOM laten weten akkoord te gaan met een voorstel):
  1. heeft u zekerheid dat de verzekering in gaat op de overeengekomen** ingangsdatum;
  2. hoeft verandering van de gezondheidssituatie niet meer gemeld te worden; vanaf de ingangsdatum van de OOM verzekering zijn deze medische issues dan ook meeverzekerd.

Om deze laatste reden raden wij dan ook aan om een aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen! Dit kan vanaf 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum.

 

* Mededelingsplicht tijdens het aanvraagproces.

 • OOM geeft in een speciaal document een toelichting over de mededelingsplicht.
 • U dient bij aanvraag alles naar waarheid in te vullen.
 • Veranderingen in de situatie (tot het moment van acceptatie) dienen ook actief aan OOM gemeld te worden.

** Bij een voorstel nav de medische situatie, zal OOM een verzekering niet eerder in laten gaan dat de datum dat u het voorstel heeft ontvangen.

 

BELANGRIJK: er is pas dekking (vanaf de overeengekomen ingangsdatum) zodra er een akkoord is met of polisblad van OOM Verzekeringen.

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP The Hague
The Netherlands
E: info@johoinsurances.org

Uitgebreide contact-informatie (telefonisch contact, afspraak).