Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijvblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Goudse Expat Pakket

Voor wie is het Goudse Expat Pakket bedoeld?

Deze expatverzekering van De Goudse is een flexibel doorlopend verzekeringspakket en is specifiek ontwikkeld voor Nederlanders die langere tijd naar het buitenland gaan om daar te wonen en werken. Bijvoorbeeld omdat u

 • uitgezonden wordt door uw (Nederlandse of buitenlandse) werkgever;
 • lokaal werk heeft gevonden (bij een buitenlandse werkgever);
 • als digital nomad/zzp'er/freelancers/zelfstandige ondernemer langdurig in het buitenland verblijft en werkt, dat kan ook in verschillende landen zijn;

Werken in het buitenland is gewenst voor de polis, maar u hoeft bij aanvraag van de verzekering nog niet daadwerkelijk te werken. U mag ook nog op zoek zijn naar werk of u oriënteren op mogelijkheden in het buitenland. 

Het verzekeringspakket is af te sluiten voor de expat en het gehele gezin. Soms is de expat via de werkgever verzekerd, maar de gezinsleden zijn dat niet. In die situatie is het mogelijk dat de gezinsleden, zonder het reeds verzekerde gezinslid, worden verzekerd. De minimale looptijd is 6 maanden, de aanvraagleeftijd maximaal 60 jaar, het pakket loopt tot maximaal 67-jarige leeftijd.

Voordelen van het Goudse Expat Pakket

 • Het is een verzekering met voorwaarden in het Nederlands. Voorwaarden van verzekeringen zijn vaak al ingewikkeld in de eigen taal, laat staan in een andere taal.
 • Het pakket is gericht op de wensen van Nederlanders.
 • Omdat er al zo veel te regelen is bij vertrek voor langere tijd naar het buitenland, is het fijn te weten dat de verzekering in handen is van een vertrouwde Nederlandse maatschappij, die al jarenlange ervaring heeft met het verzekeren van expats.
 • In het geval van schade kan men rekenen op een snelle schade afhandeling.
 • 24 uur per dag de beschikking over een hulplijn voor assistentie wereldwijd.
 • In 1 pakket alle verzekeringen die nodig zijn: SOS-hulpverlening, ziektekosten, inboedel, kostbaarheden, instrumenten, particuliere aansprakelijkheid, ongevallen, arbeidsongeschiktheid, doorlopende reisbagage.
 • Per onderdeel keuze in dekkingsgrootte: standaard, optimaal of excellent, met de keuze in hoogte van eigen risico’s: 250 euro of 500 euro (per polis/gezin).
 • Keuze uit verschillende dekkingsmogelijkheden en eigen risico's, met bijbehorende lagere/hogere premies. Per verzekering kan de dekking variëren.
 • Bij langdurige ziekte is het mogelijk verdere behandeling in Nederland te verkrijgen. Ook kan men zelfstandig naar Nederland reizen voor bezoek aan een arts of ziekenhuis.
 • Naar wens is bevalling in Nederland ook mogelijk (let wel op een eventuele wachttijd)

Voordelen boven lokale ziektekosten verzekeringen zijn onder andere:

 1. De mogelijkheid om bij langdurige ziekte of een bevalling verder in Nederland te worden behandeld/geholpen.
 2. Terugkeer i.v.m. overlijden van familie (zie voorwaarden voor leeftijdsgrens) is meeverzekerd. Dit is niet het geval bij de lokale verzekeringen.
 3. De dekking is wereldwijd, buiten het woonland, en ook in Nederland tijdens bezoek aan familie, vrienden en in verband met werk. Tussentijds bezoek aan Nederland mag maximaal 90 dagen aaneengesloten per keer zijn.
 4. Dekking loopt door na verhuizing naar een ander land.

Aandachtspunten

Onder het tabblad aandachtspunten vindt u onder meer aanvullende informatie over:

 • Vrije keuze van zorgverlener, privéklinieken en 1- of 2 persoonskamers
 • Afwijkende regels voor de USA
 • Direct billing (rechtstreekse betaling door De Goudse aan een zorgverlener)
 • Huurdersaansprakelijkheid
 • Uw huis in Nederland

In het Goudse Expat Pakket premie- en dekkingsoverzicht staat een overzicht van de mogelijke dekkingen. Hieronder een korte samenvatting:

 

Welke dekkingen biedt het Goudse Expat Pakket?

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de dekking. Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar de voorwaarden, zie het onderdeel "belangrijke documenten" bovenaan deze pagina.

 1. S.O.S. hulpverlening: o.a. dekking medische bijstand & repatriëring (ook na overlijden of begrafenis/crematie ter plaatse), overkomst van familie, retour Nederland vanwege onvoorziene familieomstandigheden, extra reis- en verblijfkosten, opsporings- en reddingsacties, telecommunicatiekosten.
 2. Ziektekosten: (afhankelijk van pakket) o.a. kosten m.b.t. ziekenhuis, specialist, geneesmiddelen, huisarts, bevalling (optimaal en excellent), ook volledige dekking bezoek aan Nederland, wereldwijd dekking tijdens reizen.
 3. Tandheelkundige hulp: een extra module die is af te sluiten naast ziektekosten, dekking tot 1500 euro, 80% vergoeding.
 4. Inboedel: zowel wat u laat overkomen als wat u terplekke aanschaft kan worden verzekerd. Huurdersaansprakelijkheid is optioneel mee te verzekeren.
 5. Doorlopende reisbagage en annuleringskosten: Met dit onderdeel is tijdens de reizen de bagage verzekerd en bovendien zijn de annuleringskosten meeverzekerd.
 6. Aansprakelijkheid particulieren: voor schade aan personen en goederen van anderen dan de verzekerde(n).
 7. Rechtsbijstand: dekking voor het verhalen van schade, bij strafzaken en bij geschillen die voortvloeien uit een contract. De excellent dekking biedt ook dekking voor arbeidsrechtelijke geschillen en erfrecht. 
 8. Ongevallen: uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
 9. Arbeidsongeschiktheid: als expat heeft men in het algemeen geen recht meer op de sociale uitkeringen die in Nederland worden verstrekt. Daarnaast zijn in veel landen de voorzieningen voor bijv. arbeidsongeschiktheid minimaal, of bestaan ze helemaal niet. Via deze module kunt u zich toch verzekeren voor een terugval in inkomen als gevolg van langdurige ziekte of een ernstig ongeval. Mede belangrijk omdat expats daar in Nederland niet meer voor verzekerd zijn. Voor algemene informatie over arbeidsongeschiktheid kijkt u elders op onze website. Vraag hiervoor een offerte aan.

 

Waar geldt de dekking - in welke regio's en landen bent u verzekerd?

De verzekerde is altijd verzekerd in Europa (regio A), dus waar u ook woont, u bent ook in Nederland altijd zonder extra beperkingen verzekerd. De verzekerde regio wordt in eerste instantie bepaald op basis van uw woonland, het land van verblijf.

 1. Regio A: Europa
 2. Regio B: Wereld exclusief Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore, Verenigde Arabische Emiraten en de V.S. (inclusief regio A)
 3. Regio C: Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore en de Verenigde Arabische Emiraten (inclusief regio’s A en B)
 4. Regio D: V.S. (inclusief regio’s A, B en C)

Dekking A is de voordeligste regio, dekking D de duurste.
U heeft tijdens reizen in een "hogere" regio dekking voor onvoorziene kosten bij ziekte, ongeval en overlijden, wereldwijd.

Voorbeeld - u woont in Maleisië

 • Maleisië = Regio B
 • U heeft volledige dekking in de Regio's A + B
 • In regio's C + D heeft u dekking tijdens reizen (tijdelijk verblijf), bij ziekte, ongeval, overlijden.
 • Wilt u graag ook volledige dekking in Singapore hebben (dus uitgebreider dan alleen dekking tijdens reizen, bv ook voor voorziene/geplande zorg), dan kunt u op aanvraag kiezen voor dekking in regio C.

 

Uitsluitingen

 • Let er op dat natuurlijk niet "alles" is gedekt. Denk aan beroepen met een verhoogd risico, wedstrijdsport, gevaarlijke sporten. Neem vooraf contact op met ons op om na te vragen of een beroep en/of sport onder de dekking valt. U kunt dit ook in de uitgebreide voorwaarden nazien. Daarnaast zijn er natuurlijk de gebruikelijke uitsluitingen, zoals alcohol en drugsmisbruik en criminele activiteit. Niet de leukste activiteit, maar lees de voorwaarden altijd goed! Dit voorkomt misverstanden en verkeerde verwachtingen.

  Vrije keuze - privéklinieken en 1- of 2 persoonskamers

  De Goudse biedt 'vrije keuze van zorgverlener'. Vrije keuze betekent bij De Goudse dat u vrije keuze heeft van zowel dokter als ziekenhuis binnen de regio waarin uw woonland bij De Goudse is ingedeeld én binnen de regio(’s) waarvoor bij De Goudse lagere premies gelden. Privéklinieken vallen daarbij ook onder de dekking van de verzekering. Indien u er zelf voor kiest (zonder medische noodzaak) om te reizen naar een ziekenhuis/zorgverlener van uw keuze, dan worden de reiskosten daarvan in principe niet vergoed door De Goudse. Indien behandeling ter plaatste niet mogelijk is, dan regelt en vergoed de alarmcentrale medische evacuatie naar een geschikt ziekenhuis, in de regio en indien noodzakelijk ook naar een ander land.

  De Goudse hanteert wel de voorwaarde dat voorafgaand aan een geplande opname in een ziekenhuis of kliniek telefonisch contact opgenomen moet worden met de alarmcentrale van De Goudse. U kunt in dat gesprek aangeven waar u graag behandeld wil worden en De Goudse zal de opname dan administratief begeleiden *). Dit betekent onder andere dat zij – daar waar mogelijk – een betalingsgarantie voor het ziekenhuis in orde maken zodat u niet de (soms hoge) kosten van ziekenhuisopnames zelf hoeft voor te schieten.

  U heeft bij De Goudse dekking voor maximaal een tweepersoons kamer (semi-private room). Eenpersoonskamers (private room) vallen in de regel niet onder de dekking, behalve als er geen verpleging op twee of meerpersoonskamers mogelijk is.

  Afwijkende regels USA

  Voor USA gelden afwijkende regels. USA is een sterk gereguleerd land op het gebied van medisch zorg en de kosten van de zorg zijn heel hoog vergeleken met de rest van de wereld. In de USA werkt De Goudse daarom samen met een lokale alarmcentrale (GMMI) waar u bij een geplande opname op voorhand contact mee dient op te nemen. In samenspraak met GMMI wordt dan bepaald waar u een behandeling kunt ondergaan. U kunt echter besluiten buiten de bemiddeling van GMMI om een naar een arts en ziekenhuis te gaan van uw eigen keuze, maar in dat geval krijgt u maar 80% van uw zorgkosten vergoed van De Goudse.

  *) De Goudse behoudt zich het recht voor om u bij een exorbitante overschrijding van de te verwachten zorgkosten (de zogeheten “reasonable and customary costs”) een alternatief voor de door u gekozen medische faciliteit te bieden. Het gaat De Goudse daarbij voornamelijk om de kosten van de verzorging - dus het bed, de verzorgsters, het eten, het uitzicht etc. Deze kosten liggen in een dure privékliniek soms vele malen hoger dan in een meer normale faciliteit (soms een staatsziekenhuis, soms een minder luxe privékliniek). De Goudse voelt zich namelijk verantwoordelijk voor de daadwerkelijk gemaakte ziektekosten en in mindere mate voor de 'hotelmatige faciliteiten' van een privékliniek. Dit aspect speelt met name in de grote wereldsteden, USA, Zuid Amerika en Azië waar een groot aanbod is van dure privéklinieken. Let wel; deze randvoorwaarde aan uw vrije keuze betekent niet dat u slecht bent verzekerd. De Goudse heeft er namelijk geen enkel belang bij u kwalitatief hoogstaande medische zorg te ontzeggen. Een slecht verlopen operatie kost de verzekeraar immers altijd nog meer geld aan complicaties en nabehandelingen dan een direct goed verlopen operatie.

  Update 2017 m.b.t. USA (PPACA / OBAMACARE)

  De Goudse heeft als enige Nederlandse aanbieder een product dat compliant is en dus aan de eisen voldoet van de zogenoemde "Obamacare", PPACA (Patient Protection and Affordable Care Act). 

  Update 2020 m.b.t. USA (PPACA / OBAMACARE)

  Ondanks onduidelijkheden over de richting die Trump wil kiezen, spelen de regels rondom de PPACA wetgeving.

  • Lees meer over de verzekeringsregels in de USA op deze website
  • Gaat u naar de USA of wilt u meer informatie over een Nederlandse verzekering in de USA, neemt u dan contact met ons op.

  Direct billing -> rechtstreekse betaling door de verzekeraar aan het ziekenhuis

  Direct billing is de internationale verzekeringsterm voor ‘betaling rechtstreeks’ en betekent dat de verzekeraar ziektekosten direct afrekent met de zorgverlener (vaak is dat het ziekenhuis) zodat u niet zelf grote bedragen hoeft voor te schieten om achteraf pas te kunnen claimen bij de verzekeraar. Veel verzekeraars hanteren strenge regels voor direct billing omdat het tot stand brengen van een betalingsovereenkomst in het buitenland vaak veel administratie vergt en daarom relatief veel kosten met zich meeneemt voor een verzekeraar. De meeste internationale verzekeraars betalen ziekenhuizen daarom alleen rechtstreeks bij langdurige (inpatient) opnames. De Goudse hanteert vergeleken met die ‘markt van verzekeraars’ relatieve lage grenzen voor direct billing en maakt daarbij ook geen onderscheid tussen outpatient en inpatient kosten. Tot een bedrag van 1000 euro dient uzelf de nota te voldoen aan de zorgverlener en achteraf te claimen bij De Goudse. Wordt de 1000 euro naar verwachting overschreden, dan kan er via de alarmcentrale van De Goudse een betalingsregeling worden opgezet zodat u geen grote bedragen zelf hoeft voor te schieten. Direct billing geldt alleen voor ziektekosten, niet voor andere verzekeringen uit het Goudse Expat Pakket

  Huurdersaansprakelijkheid

  Binnen de Inboedelverzekering van het Expat Pakket is het mogelijk voor huurders van een permanent bewoond huis in Europa een zgn. huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze mogelijkheid komt voort uit lokale wetgeving (o.a. in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland en Italië) waarbij huurders van een woning in die landen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan de woning. In Nederland kennen we dit soort aansprakelijkheid niet en is schade aan een huurwoning in principe altijd gedekt op een opstalverzekering.

  De dekking voor huurdersaansprakelijkheid van De Goudse is gemaximeerd tot 200.000 euro per gebeurtenis. Dat is een belangrijk gegeven want als u een huis huurt met een herbouwwaarde van 500.000 euro dan komt u bij wederopbouw na bijvoorbeeld een grote brand wel voor 300.000 euro dekking te kort. Een groot risico waar we daarom graag voor waarschuwen.

  Indien u gaat huren in een land waar u aansprakelijk gesteld kunt worden voor schade aan de huurwoning die u huurt adviseren we u nadrukkelijk ook te kijken naar lokale mogelijkheden om dit risico te verzekeren. De mogelijkheid die De Goudse biedt is te beperkt om in alle gevallen een goede dekking te geven. Wij adviseren u wel altijd een verzekering voor dit risico af te sluiten aangezien het in potentie om forse claims gaat.

  Uw huis in Nederland

  Veel Nederlandse verzekeraars geven geven, wat betreft inboedel, opstal en aansprakelijkheid (als eigenaar van een verhuurde woning), geen dekking meer indien u zich in Nederland uitschrijft en voor langere tijd naar het buitenland verhuist. JoHo biedt de mogelijkheid dit wel te verzekeren. Zie elders op deze website voor meer informatie!

  De Goudse Alarmcentrale

  Vast onderdeel van het Goudse Expat Pakket is de hulp van de Goudse Alarmcentrale. 

  • Via deze alarmcentrale kan de verzekerde 24 uur per dag een beroep doen op hulp in noodsituaties (medische zorg, repatriëring, 'direct billing' bij ziekenhuisopames e.d.).
  • Naast deze dringende en spoedeisende zaken zijn er tal van vragen denkbaar die minder urgent zijn en waarvoor De Goudse liever heeft dat u die niet stelt aan de alarmcentrale, maar aan henzelf.
  • Om inzicht te bieden in deze twee soorten dienstverlening hebben we een handig document gemaakt waarin per situatie duidelijk staat omschreven bij wie de verzekerde moet 'aankloppen' met vragen. 
  • Tot en met 2019 voerde Alarmcentrale Eurocross deze werkzaamheden uit voor de Goudse. Sinds 2020 is Healix de Alarmcentrale waar de Goudse voor dit pakket mee samenwerkt.
  • Voor hulpverlenging in de USA werkt de Goudse samen met serviceprovider GMMI (die gebrui maakt van de netwerken van Aetna en Caremark)

   

  Direct billing

  Wilt u meer weten over de mogelijkheden om rekeningen direct te laten betalen door de Alarmcentrale, lees dan meer informatie hierover.

   

  Telefoonnummers:

  Goudse Expat Pakket Goudse Alarmcentrale

  +31 182 544 557

  Goudse Expat Pakket Gouda Assistance

  +1 800 694 9832 (toll free binnen de USA) of
  +1-954-370-4538 (betaald)

  Instructies

  Lees dit belangrijke document met instructies rondom deze verzekering.

  Goude Expatpakket instructies

  Hoe declareren?

  Gebruik hiervoor de onderstaande declaratieformulieren.

   

  Download het premie- en dekkingsoverzicht

  Download Premie-en dekkingsoverzicht

  De premie voor het onderdeel medische kosten is mede gebaseerd op uw woonland (regio). Hoe dit werkt staat uitgelegd onder de tab Dekking.

   

  Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor het Goudse Expat Pakket

  U kunt de premies inzien in het premie- en dekkingsoverzicht. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om online een offerte op te vragen. U kunt in de online offerte module uw gegevens en de gewenste verzekeringen en dekkingen invoeren, u krijgt dan op basis van de invoer een offerte, welke ook per wordt toegestuurd.

  Goudse Expat Pakket

   

  Goudse Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) - offerte aanvragen

  Als één van de weinige Nederlandse verzekeraars biedt de Goudse een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor werkenden in het buitenland. Dit is een belangrijke verzekering, aangezien in veel landen niets is geregeld met betrekking tot inkomensverlies bij (tijdelijke of definitieve) arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval. In Nederland is dit (indien iemand in loondienst werkzaam is) automatisch geregeld. In het buitenland is het sociale vangnet echter meestal minder en heel vaak zelfs helemaal niet geregeld. En bij terugkeer naar Nederland bij arbeidsongeschikt verkrijgt u niet alsnog recht op een uitkering (tenzij er sprake was van bv. detachering). Het risico van inkomensverlies als gevolg van ziekte of ongeval is dus op te vangen door de Arbeidsongeschiktheidsverzekering binnen het Goudse Expat Pakket.

  De premie voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering is van een aantal factoren afhankelijk, en staat om die reden niet in het premie-overzicht vermeld. U kunt deze alleen verkrijgen op basis van een volledig ingevuld online offerteformulier:

  Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor een AOV

  Om een offerte op te kunnen maken, hebben we een aantal gegevens van u nodig. U kunt de vragen op het volgende online formulier beantwoorden, dan ontvangt u op basis hiervan een uitgebreide offerte.

  Goudse Expat AOV

  Het aanvragen (afsluiten) van het Goudse Expat Verzekeringspakket

  Wilt u 1 of meer verzekeringen binnen het Goudse Expat Pakket aanvragen? Het aanvragen kunt u doen door het invullen van het aanvraagformulier dat u als pdf kunt downloaden:

   

  Stappenplan:

  1. Open het aanvraagformulier en lees de instructie eerst goed door.
  2. Vul het formulier daarna volledig in.
  3. Stuur het ingevulde formulier per e-mail naar info@johoinsurances.org.
  4. Vergeet niet om een kopie paspoort mee te sturen van de verzekeringsnemer.

   

  Tips bij het invullen van het aanvraagformulier

  • Het aanvraagformulier bevat een uitgebreide instructie - lees deze graag goed door.
  • Op de meeste pdf programma's is dit formulier pdf-invulbaar en hoeft u de formulieren niet meer uit te printen en met pen in te vullen - ook niet voor het plaatsen van een handtekening.
  • Een enkele keer blijkt het formulier helaas niet goed online invulbaar en zult u een ander pdf programma moeten proberen, of toch het formulier moeten printen, invullen, scannen en mailen naar info@johoinsurances.org.
  • Vergeet u niet om een kopie paspoort toe te voegen van de verzekeringsnemer.
  • U mag het aanvraagformulier uiteraard ook versturen per post: JoHo Insurances, Paviljoensgracht 18, 2512 BP Den Haag, Tel: +31 (0) 88 3214563

  Heeft u een vraag over deze verzekering?

  (Goudse Expat Pakket)

  CAPTCHA
  This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
  10 + 4 =
  Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

  Gratis persoonlijk advies

  Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

  Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

  Hoe kunnen wij u helpen?

  Stap 1: Contact
  Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

  Stap 2: Advies
  Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

  Stap 3: Aanvragen verzekering
  Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

  Stap 4: Service
  Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

  Stap 5: Beëindiging
  Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.