Reizigers naar Nederland verzekeren

Verzekeringsmogelijkheden voor tijdelijk verblijf in Nederland

Voor familie, vrienden en reizigers die tijdelijk in Nederland verblijven, bieden wij verschillende mogelijkheden qua reisverzekeringen:

OOM Schengen Visitor

Dekking voor medische en SOS-kosten. Particuliere aansprakelijkheid is optioneel af te sluiten. Maximale duur: 6 maanden (indien verzekerde jonger is dan 80 jaar). Is de verzekerde 80 jaar of ouder, dan is de looptijd maximaal 3 maanden. Voor alle leeftijden, leeftijdstoeslagen vanaf 70 jaar. Premie per dag. Dekking voldoet aan de eisen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en voor het Schengen-visum. Ook af te sluiten als de te verzekeren persoon al in Nederland is.

Dekking, premies, voorwaarden en online afsluiten.

OOM Voorlopig verblijf

Komt u naar Nederland met een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) of wacht u op een verblijfsvergunning? Of woont u in het buitenland en komt u tijdelijk terug naar Nederland? Dan kunt u niet de Nederlandse basisverzekering afsluiten. Met de OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering bent u verzekerd voor onvoorziene ziektekosten.

De OOM Voorlopig Verblijf Nederland-verzekering is een ziektekostenverzekering voor als u:

  1. op een verblijfsvergunning wacht
  2. als Nederlander in het buitenland woont en tijdelijk naar Nederland terugkeert.

Dekking, premies, voorwaarden en online afsluiten.

Geen tijdelijk bezoek?

Is het niet de bedoeling om voor een tijdelijk bezoek naar Nederland te reizen, maar is de verzekerde bijvoorbeeld in afwachting van een verblijfsvergunning? Of is iemand tijdelijk in Nederland maar gaat hij of zij wel werken? Vraag ons dan om advies. We bekijken per geval welke verzekering het beste past bij de situatie.