Pied a terre in Nederland

Indien u bij emigratie (en uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen - BRP) uw koopwoning in Nederland aanhoudt en daar nog met enige regelmaat verblijft, wordt het gebruik omschreven als: pied-a-terre. Vanwege het gebruik en ook omdat u niet meer in Nederland staat ingeschreven, is het verzekeren van woning en/of inboedel vaak niet meer mogelijk. Wat is wel mogelijk om uw woning en inboedel te verzekeren in deze situatie?

Woonsituatie: pied-a-terre

  • U bent geëmigreerd, en uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen (BRP).
  • U houdt uw koopwoning in Nederland aan (woonhuis of appartement) en verblijft daar van tijd tot tijd.

Met een pied-a-terre (Frans voor "voet aan de grond") wordt een tweede woonhuis bedoeld, anders dan de primaire verblijfplaats in de gemeente waar men ingeschreven is. Een verblijf waar men af en toe verblijft terwijl men elders woont.

Mogelijkheden om woning en inboedel te verzekeren:

De Nederlandse verzekeraar OOM Verzekeringen biedt een pakketoplossing 'OOM Achtergebleven Woninghuis Verzekering' aan, waarin huizen en appartementen verzekerd kunnen worden voor opstal, inboedel en rechtsbijstand als u zelf niet meer in Nederland bij de gemeente staat ingeschreven maar de woning nog wel gebruikt als 'pied-a-terre', en ook als het gebruik van de woning als leegstaand kan worden omschreven. Zie voor meer informatie over dit verzekeringspakket de volgende pagina op onze website over de OOM Achtergebleven Woninghuis Verzekering.