Leegstaande woning in Nederland

Verzekeringen voor uw eigen leegstaande (onbewoonde) woning in NL

Als u geëmigreerd bent en uitgeschreven bent bij de Basisregistratie Personen (BRP) voorheen GBA - maar wel uw koopwoning aanhoudt in Nederland - kunt u vaak niet meer uw Nederlandse verzekeringen voor opstal, inboedel en rechtsbijstand aanhouden. Het is dan lastig om de woning en/of inboedel te verzekeren, vanwege:

  1. Uitgeschreven zijn, woonachtig in het buitenland
  2. Ander gebruik van de woning (leegstand, pied-a-terre, verhuur)

De reguliere woonverzekeraars willen dit niet verzekeren omwille van:

  • Vereisten omtrent ingezetenschap (ingeschreven staan in het BRP)
  • Verhoogd risico door ander gebruik dan reguliere bewoning

Let op: het niet doorgeven van uw eventuele emigratie en de leegstand van uw woning kan ertoe leiden dat uw woning niet verzekerd meer is, ook al betaalt u nog wel premie. U heeft de plicht uw verzekeraar van dit soort wijzigingen in kennis te stellen. Leegstand is een risicoverzwarend aspect voor een verzekeraar en is niet op een 'standaard' opstalverzekering gedekt. U dient hiervoor dus een aparte verzekering te sluiten.

Mogelijkheden

Voor deze situatie is het volgende verzekeringspakket geschikt: OOM Achtergebleven Woonhuis Verzekering. Dit verzekeringspakket van verzekeraar OOM Verzekeringen is gericht op de Nederlanders die buiten Nederland wonen en hun woning en/of inboedel in Nederland willen verzekeren. Op de informatiepagina van de OOM Achtergebleven Woonhuis Verzekering vindt u alles over de dekking, premie, voorwaarden en de mogelijkheden om deze verzekering aan te vragen

Dit pakket is alleen voor Nederlandse verzekeringsnemers beschikbaar die wonen buiten Nederland.