Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Ziektewet (ZW)

1. ZW - Algemene informatie

De Ziektewet is er voor alle werknemers in Nederland die nog niet de AOW-leeftijd bereikt hebben. Dit betekent dat alleen werknemers in aanmerking kunnen komen voor een uitkering. Zelfstandigen of mensen die niet werken, hebben geen recht op een ZW-uitkering. In de praktijk komen de meeste werknemers in Nederland niet in aanraking met de Ziektewet omdat zij onder de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever vallen. Dat betekent dat de werkgever bij ziekte 2 jaar het loon moet doorbetalen. Werknemers die geen werkgever (meer) hebben, krijgen een Ziektewetuitkering van het UWV. Het gaat dus vooral om mensen met een tijdelijk arbeidscontract die ziek zijn op het moment dat hun arbeidscontract afloopt en mensen die ziek worden tijdens de looptijd van hun WW-uitkering. De Ziektewetuitkering wordt ook wel ZW-uitkering of ziekengeld genoemd. Een Ziektewetuitkering loopt maximaal 2 jaar. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

2. ZW - Verzekerd na vertrek uit Nederland?

In principe bent u niet meer verzekerd voor de ZW na vertrek uit Nederland. Na vertrek uit Nederland blijft u alleen in Nederland verzekerd voor de ZW als:

  • u bent gedetacheerd naar een EU/EER Lidstaat of Zwitserland met een A1-verklaring. Dit geldt niet voor uw partner/gezinsleden.
  • u bent gedetacheerd naar een Verdragsland met een CoC/101 verklaring. Of dit ook voor uw partner/gezinsleden geldt kan per verdrag verschillen.
  • u bent uitgezonden als ambtenaar (bijv. in dienst bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken of Defensie).
  • u buiten Nederland woont maar fysiek in Nederland werkt (volledig, deels is niet voldoende).

In alle andere gevallen bent u na een verhuizing naar het buitenland afhankelijk van de wetgeving in het nieuwe woonland of, en in hoeverre een uitkering bij ziekte is geregeld. Informeer hiernaar bij uw buitenlandse werkgever! Houd er in elk geval rekening mee dat er in het buitenland (zelfs binnen Europa) vrijwel nooit een loondoorbetalingsverplichting of ziektewetuitkering is voor een periode van 2 jaar. Dat zal vaak veel korter zijn, bijvoorbeeld 4 of 6 weken. In diverse landen is er niets geregeld of dient u dit zelf te regelen. Het risico van een langdurige ziekte / ongeval, is door een arbeidsongeschiktheidsverzekering te verzekeren. Het risico van kortdurende ziekte is nauwelijks particulier te verzekeren. Overleg vooraf goed met een werkgever over wat de rechten en plichten zijn bij ziekte!

3. ZW - Uitbetaling van ZW na vertrek uit Nederland

Indien u een ZW-uitkering ontvangt en u verhuist naar het buitenland kan het mogelijk zijn dat u geen ZW-uitkering meer ontvangt. U blijft uw ZW-uitkering alleen ontvangen als u verhuist naar een land in de EU, EER of Zwitserland of een land waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over het meenemen van een uitkering. In sommige landen ontvangt u een lager bedrag dan als u in Nederland zou blijven wonen. Meer informatie hierover kan u vinden op de website van het UWV.

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.