Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Verdragslanden ziektekosten

Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over de vergoeding van ziektekosten. Daardoor kunt u in die landen aanspraak maken op zorg tijdens een tijdelijk verblijf (bijvoorbeeld vakantie), maar soms ook als u er woont. Denk daarbij aan gepensioneerden (AOW), uitkeringsgrechtigden (WAO / WIA) en detachering (werkzaam voor een Nederlands bedrijf en uitgezonden).

Het gaat om de volgende landen:

 • landen van de EU
 • EER (Liechtenstein, IJsland, Noorwegen)
 • Zwitserland
 • Turkije
 • Marokko
 • Tunesië
 • Kaapverdië
 • Montenegro
 • Servië
 • Noord-Macedonië
 • Bosnië-Herzegovina

In 2018 hebben wij Australië uit de lijst verwijderd aangezien het verdrag met Australië geen betrekking heeft op zorg. 

Indien u AOW krijgt, en emigreert naar bijv. Kaapverdië, dan dient uw ziektekostenverzekering via het Centraal Administratie Kantoor - CAK (voorheen Zorginstituut Nederland en daarvoor College voor Zorgverzekeringen) te verlopen. Zie ook de website van het CAK. De bijdrage die u via het Zorginstituut NL dient af te dragen is afhankelijk van de woonlandfactor.

U bent dus verplicht verzekerd via Nederland als u naar een EU / EER / Verdragsland gaat en:

 1. AOW vanuit Nederland ontvangt
 2. Een detacheringverklaring heeft. Deze verklaring kan uw werkgever aanvragen bij de SVB.

Gaat u echter naar een van deze landen in verband met:

 1. Werken voor een lokale werkgever
 2. Emigreren (zonder uitkering of pensioen vanuit Nederland)

Dan bent u niet meer verplicht via Nederland verzekerd, en dient u zich lokaal of door middel van een internationale ziektekostenverzekering te verzekeren.

 

" Pensioenen en uitkeringen met medische vergoeding in verdragsland

Ontvangt u één van de hieronder vermelde pensioenen of uitkeringen, én woont u in een verdragsland? U heeft dan recht op een vergoeding van medische kosten in uw woonland door Nederland.

Pensioenen

 • AOW-pensioen - Algemene Ouderdomswet
 • Anw-pensioen - Algemene nabestaandenwet
 • ABP-pensioen - Algemene burgerlijke pensioenwet, 1966, mits toegekend vóór 1 januari 1996
 • Militair pensioen - Algemene militaire pensioenwet, 1966, mits toegekend vóór 1 juni 2001
 • Spoorwegpensioen - Spoorwegpensioenwet, 1967
 • Pensioen volgens het Reglement dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen - RDV 1964 NS
 • Vervroegd ouderdomspensioen van 55 jaar of ouder

Uitkeringen

 • WAO-uitkering - Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Wajong-uitkering - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, mits het UWV toestemming heeft verleend voor export van de uitkering
 • WIA-uitkering - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • WAZ-uitkering - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 • Militaire arbeidsongeschiktheidsuitkering - Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, 1972
 • VUT-uitkering voor werknemers van 55 jaar of ouder
 • Wachtgelduitkeringen (vanaf 1 januari 2007) - uitkeringen aan militairen en ambtenaren volgens een regeling bij overtolligheid, functioneel leeftijdsontslag en vervroegde pensionering (bijvoorbeeld UGM-/UKW- uitkeringen).

Tijdelijke uitkeringen: geen medische vergoeding in verdragsland

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.