Zeven maanden na verkiezingen, komt Trumpcare eraan?

9 juni 2017

Ziektekostenverzekeringen in USA, ook voor emigranten

Zeven maanden na de verkiezingen waarbij Amerikanen mochten kiezen tussen Clinton en Trump, is het nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met de Health Care die Trump wil hervormen. Één van de beloftes van Trump was immers het vervangen van Obamacare zoals de Patient Protection and Affordable Care Act veelal wordt genoemd. Rond de verkiezingen schreven we een blog over de zorg in USA en het is tijd voor een update.

Trumpcare, it aint there yet..

Op 4 mei 2017 heeft het Congres met een nipte meerderheid gestemd vóór de American Health Care Act (AHCA) oftewel, Trumpcare. Na het Congres moet de Senaat nog stemmen over de wet en pas daarna komt deze op het bureau in het Witte Huis terecht waarna deze kan worden geïmplementeerd. Er is een hoop te doen om de gezondheidszorg in de USA en er is momenteel veel onzekerheid. Een poging voor 4 mei liep op niets uit omdat veel Republikeinen negatief waren over het plan. Er is nog steeds veel onzekerheid of en wanneer Obamacare wordt vervangen. Maar waarom is dit geen uitgemaakte zaak?

Meerderheid voor Trump haalbaar of niet?

Er is een aantal belangrijke factoren. Ten eerste is het lastig om de nodige meerderheid te krijgen in de Senaat. Er zijn 100 stemmen te verdelen en daarvan zijn er momenteel 52 voor de Republikeinen. Dat lijkt makkelijk gewonnen maar in de regel is een ruime meerderheid nodig om een wet door de Senaat te krijgen. De vereiste meerderheid is 60 van de 100. Dat zou betekenen dat naast alle Republikeinen, 8 Democraten vóór moeten stemmen. Dat is niet waarschijnlijk.
Daarom hebben de voorstanders van Trumpcare bekeken of de stemming op een andere manier kan gebeuren, dit wordt de Budget Reconciliation genoemd. Deze manier van stemmen is bedoeld voor wetten die gaan over uitgaven. Alleen over uitgaven. Maar de AHCA omvat veel meer dan enkel besluiten over uitgaven. Er staan besluiten in over belastingen en wat te denken over een verzekeringsplicht en eventuele boetes. Meer dan uitgaven dus. Het is aan de Parlementarian (onafhankelijk adviseur van de Senaat) om te bepalen of deze wet via de Budget Reconciliation door de Senaat kan worden behandeld. Door de Budget Reconciliation methode te gebruiken is een "gewone meerderheid" voldoende. Dus dan heeft Trump een marge van 2 Republikeinen die "NO" kunnen stemmen voordat de wet wordt afgewezen. (1)

Daarnaast is er verdeeldheid onder de Republikeinen. Zo komt bijna de helft van de Republikeinse Senatoren uit Staten waar sinds de invoering van Obamacare, het aantal Medicaid verzekerden flink is uitgebreid. Met andere woorden, die Staten zijn juist meer gaan uitgeven aan zorg voor armen en mensen met een handicap. Dat is waar de Medicaid vooral voor wordt gebruikt. Dus ondanks dat de Republikeinen geen voorstander waren van Obamacare, hebben veel Senatoren in hun Staten meer mensen hiervan laten profiteren. Het wordt niet eenvoudig voor hen om dit terug te draaien. (1)

"Tax credits" en toename van onverzekerden

Ook lijkt het systeem met Tax credits (een vorm van compensatie van de premies) niet goed te werken onder Trumpcare. En dit is belangrijk want één van de belangrijkste kritieken op Obamacare is dat de kosten voor verzekerden uit de pan rijzen. Met Trumpcare en de Tax credits zouden vooral 50 en 60 jarigen een financieel probleem krijgen. Die Tax Credits zijn dan niet meer afhankelijk van inkomen en leeftijd, maar enkel nog van leeftijd.

En last but not least zouden veel mensen (weer) onverzekerd raken. Momenteel kent de USA een laagste percentage onverzekerden ooit. Doorberekeningen van het Congressional Budget Office, CBO (vergelijkbaar met het Centraal Plan Bureau in Nederland) laten zien dat er veel onverzekerden te verwachten zijn na invoering van Trumpcare. (2)

Dat de plannen nog geen vaste vorm hebben en de voorstanders er alles aan willen doen om de wet door te drukken lijkt ook uit het bericht dat 7 juni 2017 werd geschreven. Zo willen Senator McConnell en zijn team, die de wet voorbereiden om aan de Senaat aan te bieden, een aantal kritische punten weghalen door de Tax credits te verschuiven van jongeren naar ouderen. Er lijkt dus een verschil te komen tussen de wet die door het Congres is goedgekeurd en de wet die door de Senaat moet worden goedgekeurd. (3)

Belangrijke verschillen tussen Obamacare en Trumpcare waar veel Amerikanen problemen mee hebben

Enkele veranderingen waar veel Amerikanen tegen zijn en tegen protesteren, hebben vooral te maken met de overheidsbemoeienis die de Republikeinen willen verminderen. Minder verplichtingen en minder uitgaven lijkt de rode draad in het ontwerp van Trump en zijn team.

 • Zo is het nu verboden om mensen met bestaande ziekte (pre existing conditions) te weigeren. Verzekeraars mogen onder Trumpcare weer mensen weigeren of 5 maal hogere premies vragen.
 • Onder Obamacare mogen verzekeraars aan ouderen nu 3 maal hogere premies vragen, dat wordt 5 maal.
 • Er gelden nu geen maximale bedragen (per jaar of "per leven") voor bepaalde essentiële zorg. Onder Trumpcare mogen staten bepaalde vergoedingen weer maximeren.
 • En nu is de werkgever verplicht om verzekering aan te bieden aan full time werknemers. Dat vervalt ook onder AHCA (4)

Emigreren naar USA, wat doe je met de ziektekostenverzekering?

Bovenstaande geeft aan hoe lastig het is om te doorzien hoe de American Health Care Act er exact uit gaat zien, wat de gevolgen zullen zijn voor mensen die in de Verenigde Staten (gaan) wonen én of AHCA doorgaat. Daarnaast wordt een helder beeld bemoeilijkt omdat de implementatie en handhaving per Staat kan verschillen. Dat is onder nu Obamacare het geval: premies en handhaving zijn niet gelijk in de staten. Daar hebben expats en emigranten natuurlijk ook last van. Voor vertrek wil je graag weten waar je aan toe bent en of je aan bepaalde verplichtingen moeten voldoen. Vooralsnog adviseren wij mensen om bij de (toekomstige) werkgever of bij de autoriteit in de betreffende Staat na te gaan of er sprake is van een verplichting. Daarbij bieden wij de mogelijkheid om per vertrek al een verzekering af te sluiten die voldoet aan de huidige Obamacare wetgeving.

Zelf een verzekering regelen is ongetwijfeld aantrekkelijker

Of je nu wel of niet verplicht bent om deel te nemen aan Obamacare, we hebben verschillende verzekeringen die in de USA kunnen worden gebruikt. Dus ook een verzekering die compliant is met Obamacare, oftewel overeenstemt met de eisen die worden gesteld aan verzekeringen. Ook als je te maken hebt met de huidige wetgeving, kan het aantrekkelijk zijn om zelf een verzekering te regelen bij een Nederlandse expatverzekeraar. Verzekeringen van Amerikaanse verzekeraars zijn vaak minder "goed" dan die van Nederlandse/Europese verzekeraars:

 • Relatief hoge premies;
 • Relatief hoge eigen risico's (een paar duizend dollar eigen risico, zonder dat de premie veel lager wordt, is niet ongebruikelijk);
 • Vergoedingen niet altijd naar wens zijn;
 • Minder lange termijn zekerheid.

Vertrouw er dus niet zo maar op dat de lokale verzekeringen wel goed zullen zijn, maar kijk ook naar verzekeringen die je zelf kunt regelen. Daarmee heb je meer invloed op wat er verzekerd is, je kunt de verzekering behouden als je vertrekt uit de USA, je krijgt ook dekking buiten de USA, dekking en voorwaarden naar Nederlandse maatstaven én de premie is vaak een stuk aantrekkelijker!

Vraag vrijblijvend om een persoonlijk offerte overzicht van zorgverzekeringen voor in de USA.

Bronnen

 1. Artikel van Trouw
 2. Artikel van CNN
 3. Artikel van Dailykos
 4. Website over Obamacare met vergelijking Trumpcare