Wonen in Nederland met buitenlands inkomen

Niet meer verzekerd in Nederland door buitenlands inkomen

Als je buitenlands inkomen krijgt terwijl je in Nederland woont kan dit veel gevolgen hebben. Weliswaar emigreer je niet, want je blijft in Nederland wonen, maar de gevolgen van een buitenlands inkomen zijn vaak vergelijkbaar met die van emigreren. Denk aan piloten die in Nederland wonen maar vliegen voor een buitenlandse airline. Of mensen die werken op een schip onder buitenlandse vlag. Mensen in de olie-industrie op de Noordzee. En met een groeiende groep "digital nomads" kunnen we verwachten dat er meer mensen zullen zijn die wonen in een land waar ze niet sociaal verzekerd zijn. Een soort expats zonder over de grens te wonen.

Niet uitschrijven uit de gemeente

Aangezien je in Nederland blijft wonen, hoef je je niet uit te schrijven uit de gemeente. Want uitschrijven uit de gemeente is alleen nodig als je in een periode van 12 maanden, langer dan 8 maanden in het buitenland verblijft. Verblijf je wel langer dan 8 maanden buiten Nederland, omdat je je werkzaamheden ook veel in het buitenland uitvoert, dan is uitschrijven wel van toepassing. Ook als je een koopwoning in Nederland aanhoudt. Vraag advies om ervoor te zorgen dat de woning verzekerd blijft tijdens je afwezigheid, dit is niet vanzelfsprekend!

Fiscale kwestie

Waar jij en je werkgever belasting betalen, bepaalt voor een groot deel waar je verzekerd kunt zijn. Als je voor een Nederlandse werkgever werkt, dan betaalt je werkgever allerlei lasten. Denk aan premies voor de werknemersverzekeringen zoals WW en WIA. Zelf betaal je, middels de loonbelasting, ook allerlei premies. Als je, in hoedanigheid van werknemer, sociaal verzekerd bent in Nederland ben je verzekerd voor volks- en werknemersverzekeringen. Wanneer je voor een buitenlandse werkgever gaat werken dan is het niet vanzelfsprekend dat je sociaal verzekerd blijft. Op het moment dat je op een buitenlandse payroll komt en er geen premies meer worden betaald, dan kun je uiteraard geen aanspraak meer maken op sociale zekerheid in Nederland. Hoe één en ander fiscaal is geregeld, heeft dus invloed op de verzekeringen waar je wél of niet gebruik van kunt maken. Dit geldt ook voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (ZvW). Ben je zelfstandige, laat je dan goed adviseren. Ben je werknemer, ga dan na hoe het fiscaal geregeld is en vraag fiscaal advies.

Niet meer sociaal verzekerd in Nederland

Laten we ervan uit gaan dat je buitenlandse werkgever, géén premies betaalt in Nederland en dat je geen loonbelasting meer afdraagt. In de meeste gevallen zul je niet meer sociaal verzekerd blijven in Nederland. Wil je dit laten toetsen, dan is het mogelijk om dit te laten doen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Houd er rekening mee dat dit veel tijd in beslag kan nemen.

Als je geen recht meer hebt op WLZ, dan stopt in de regel ook het recht op de Nederlandse zorgverzekering zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet (ZvW). Met andere woorden; je recht op de basisverzekering stopt. Je doet er goed aan om een andere verzekering te regelen, want je zult nog wel gebruik willen kunnen maken van zorg in Nederland.

Hoe blijf je goed verzekerd?

Je bent niet meer verzekerd via Nederland ook al woon je er nog wel. Wat zijn dan je opties??

  • De werkgever regelt verzekeringen. Dit lijkt ideaal, maar pas op. Bij buitenlandse verzekeraars werken verzekeringen soms heel anders. Dit hoeft geen probleem te zijn, wij werken zelf immers ook met buitenlandse verzekeraars, maar er zijn wel grote verschillen. Let bijvoorbeeld op een beperkte inpatient dekking of het gebrek aan outpatient vergoedingen. En wat te denken van opzegbaarheid door de verzekeraar. Ga er niet zomaar van uit dat de verzekering goed is omdat de werkgever het regelt. Wij hebben ook oplossingen voor werkgevers waarbij we kritisch naar de voorwaarden hebben gekeken.
  • Als zelfstandige heb je geen werkgever die dingen voor je regelt. Er zijn verschillende mogelijkheden om je alsnog goed te verzekeren tegen ziektekosten maar ook verlies van inkomen door ziekte. Laat je inlichten over de mogelijkheden.
  • Regel zelf een verzekering waarmee je internationaal verzekerd bent voor ziektekosten. Je kunt dan in Nederland terecht voor zorg, maar ook in het buitenland. Handig als je voor een bepaalde behandeling naar het buitenland moet of wegens werk regelmatig in het buitenland te vinden bent. Er zijn veel mogelijkheden; bijvoorbeeld een verzekering voor enkel ziekenhuisopname, maar uiteraard kun je het pakket uitbreiden met vergoedingen voor zwangerschap en preventieve zorg.
  • Als werknemer was je verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid via de WIA. Als de werknemersverzekeringen stoppen, dan geldt dit ook voor de WIA. Stel dat je door ziekte niet meer kunt werken, dan is het niet vanzelfsprekend dat je werkgever je loon blijft betalen. En wat als je langdurig ziek bent en je contract wordt beëindigd? Je kunt ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten waarmee je voldoende inkomen verzekerd om je vaste lasten te kunnen betalen.

Door onze jarenlange ervaring met expats in het buitenland hebben we veel kennis omtrent internationale verzekeringen. Ga er niet van uit dat er niets verandert omdat je in Nederland blijft wonen, de wetgeving is werkelijk een stuk complexer. We denken graag met je mee!