Goed verzekerd zijn bij emigratie

Advies en informatie bij Emigratie

"Er komt veel kijken bij emigratie. Zeker de laatste periode voor vertrek is de “regeldruk” groot. JoHo Insurances assisteert bij de verzekeringszaken. Emigratie heeft namelijk grote gevolgen voor de lopende verzekeringen in Nederland. Waar dient u bij emigratie voor wat betreft dit thema rekening mee te houden?"

Vertrek uit Nederland

De uitschrijving bij de gemeente is vaak de formele datum van emigratie. Het is ook de datum die van belang is voor de lopende verzekeringen.

Nederlandse basiszorgverzekering

In veel gevallen zal de basiszorgverzekering in Nederland verplicht moeten stoppen per uitschrijfdatum, indien men emigreert. In enkele situaties zal de basiszorgverzekering juist moeten doorlopen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Gedetacheerden (met A1-verklaring/verklaring toepasselijke wetgeving)
 • Bepaalde uitkeringsgerechtigden (niet via de zorgverzekeraar maar via het CAK)
 • Nederland blijft het “woonland”

Indien er twijfel is over of de basiszorgverzekering moet stoppen of doorlopen, kunt u een WLZ onderzoek indienen bij de SVB (www.svb.nl). De SVB geeft dan uitsluitsel. Wees wel zorgvuldig en compleet in het geven van informatie, anders bestaat de kans dat er een onjuist oordeel komt.

Andere verzekeringen

Ook een reisverzekering, rechtsbijstandverzekering of andere particuliere verzekering zal per uitschrijfdatum (soms met een uitlooptermijn) geen dekking meer geven.

Houdt u een eigen woning aan na vertrek? Dan heeft u voor deze verzekering naast een opstalverzekering wellicht ook nog een inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. In verband met uitschrijving en omdat de woning zal worden verhuurd of lang onbewoond zal zijn, is de kans groot dat de lopende verzekeringen geen dekking meer geven. Neem dus contact op met de verzekeraar, en regel indien nodig andere voor de situatie geschikte verzekeringen.

Overbruggingsverzekering nodig voor ziektekosten?

Het kan zijn dat u in uw nieuwe woonland goed verzekerd zult worden, bijvoorbeeld via de overheid of een werkgeversverzekering. Dit is niet altijd direct bij aankomst geregeld. U kunt in een situatie komen waarbij in Nederland de basiszorgverzekering moet stoppen, maar het ook nog ‘even’ (vanaf enkele dagen tot wellicht wel één jaar) duurt voordat de verzekering in het nieuwe woonland is geregeld. Een overbruggingsverzekering biedt dan uitkomst om in de tussenliggende periode verzekerd te zijn.

Het is een misverstand dat een reguliere Nederlandse doorlopende reisverzekering als overbrugging kan dienen. Een dergelijke reisverzekering vereist namelijk inschrijving in Nederland en een lopende reguliere basiszorgverzekering. En dat zijn nou juist twee aspecten die veranderen bij emigratie.

Verzekeren voor ziektekosten in het nieuwe woonland

Afhankelijk van het land van bestemming en de persoonlijke (werk)situatie, is er een aantal mogelijkheden.
U bent verzekerd:

 • Via de overheid van het nieuwe woonland.
 • Via Nederland.
 • Via de nieuwe werkgever.

Óf u sluit zelf een (internationale) particuliere ziektekostenverzekering af.

Aandachtspunten

Niveau geboden zorg

Is de zorg in het nieuwe woonland van voldoende niveau? Of is er voor betere ook dekking gewenst in buurlanden of andere landen verder weg?

Keuzevrijheid behandelingslocatie

Dekking vanuit de overheid betekent in principe alleen dekking voor staatsklinieken. Zijn deze klinieken van voldoende niveau? Of is er ook dekking voor privé klinieken gewenst?

Acceptatie of uitsluiting

Is een particuliere ziektekostenverzekering de enige optie voor u om goed verzekerd te worden? Hou er dan rekening mee dat bestaande medische aandoeningen en gevolgen van eerdere zware medische ingrepen mogelijk niet meeverzekerd kunnen worden.

Aanvullingen

Wordt u lokaal (goed) verzekerd? De volgende gebeurtenissen kunnen dan apart worden verzekerd:

 • Repatriëring naar Nederland na overlijden;
 • Retour naar Nederland i.v.m. familieomstandigheden;
 • Behandeling van langdurige ziektes in Nederland

Wat kan JoHo Insurances voor u betekenen?

Joho Insurances verzekert Expats, Emigranten en MKB wereldwijd:

 • Ziektekosten & Repatriëring
 • Arbeidsongeschiktheid & Overlijdensrisico
 • Aansprakelijkheid & Rechtsbijstand
 • Bagage & Annulering
 • Huis & Inboedel
 • Reisverzekering & Ongevallen

Contact