Een reisverzekering met dekking voor Corona (Covid19) en bij negatief reisadvies

Ook dekking voor kosten ivm Corona en bij een negatief reisadvies

(disclaimer: Voor een actueel reisadvies ga naar www.nederlandwereldwijd.nl/)

De Coronacrisis heeft gevolgen voor de dekking op reguliere reisverzekeringen in Nederland. Buitenlandse Zaken hanteert met hun reisadviezen een kleurcode voor risicogebieden. Landen met een gele en groene kleur vallen onder de dekking van reguliere Nederlandse reisverzekeraars, ook voor de medische kosten die voortvloeien uit een eventuele Coronabesmetting. Voor landen met de kleur oranje of rood (= een "Negatief Reisadvies") zullen reguliere doorlopende reisverzekeringen echter geen dekking geven voor medische kosten en medische kosten ten gevolge van een Coronabesmetting.

1.Een reisverzekering met dekking voor ziektekosten in "oranje en rode" gebieden

Wij kunnen een verzekering bieden die dekking geeft voor medische kosten tijdens reizen en vakantie ongeacht de kleur die Buitenlandse Zaken het betreffende land of gebied gegeven heeft. Vakantielanden die oranje of rood zijn vallen dus onder de dekking van deze verzekering, ook buiten Europa. De verzekering biedt dus dekking bij een negatief reisadvies. Het betreft hier de ziektekostenverzekering uit het OOM Tijdelijk in het Buitenland verzekeringspakket. Ook medische kosten in verband met Corona vallen onder de dekking van de ziektekostenverzekering van dit verzekeringspakket.

Onze verzekeringen geven ook dekking voor medische kosten in verband met Corona.

U kunt de adviezen per land zien op de website van BuZa: www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

2.OOM Tijdelijk in het Buitenland verzekeringspakket

Een aantal kenmerken van dit verzekeringspakket:

 • De premie is afhankelijk van leeftijd en gekozen dekking / eigen risico en kan online berekend worden: www.expatverzekering.nl/ziektekosten/oom-tijdelijk-buitenland
 • Er is medische acceptatie van toepassing. U moet bij de online aanvraag antwoord geven op een aantal gezondheidsvragen waarna de verzekeraar besluit of en hoe ze u willen verzekeren. Vraag de verzekering daarom bij voorkeur tijdig aan, en niet pas 1 dag voor vertrek.
 • Medische repatriëring is meeverzekerd indien medische zorg lokaal niet op een acceptabel niveau gegeven kan worden (dit ter beoordeling van de verzekeraar). Daarbij moet het fysiek mogelijk zijn om u te repatriëren. Als vliegen opnieuw onmogelijk wordt door bijvoorbeeld een nieuwe lockdown dan zal een repatriëring ook niet zomaar geregeld zijn. Indien de zorg van voldoende niveau is, zal de verzekeraar niet tot repatriëring overgaan, ook al zou u liever in Nederland verder willen worden behandeld.
 • Als u ook dekking wenst voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage dan dient u in dit pakket de module ‘reisverzekering’ bij te sluiten.
 • Let op! De module ‘reisverzekering’ dekt uitdrukkelijk géén medische kosten en repatriëring. U dient daarvoor de module ziektekosten aan te vragen en af te sluiten!
 • In het pakket kunt u ook een "annuleringsverzekering" bijsluiten. Deze annuleringsverzekering dekt echter geen annuleringskosten die u mogelijk moet maken ten gevolge van een Coronamaatregel (lockdown / quarantaine / extra reiskosten etc).
 • Premies, dekking, voorwaarden en tips kunnen online op onze website worden nagelezen. Aanvragen moeten online worden ingediend via de aanvraagmodule van de verzekeraar die op onze website staat. We geven geen gepersonaliseerde offertes af voor dit verzekeringspakket.

3.De OOM Tijdelijk in het Buitenland verzekering aanvragen

Tips en aandachtspunten bij het aanvragen:

 • De verzekering kan worden afgesloten voor de exacte duur van uw vakantie. We adviseren echter een veel ruimere looptijd te kiezen. Mocht u tijdens uw vakantie in het ziekenhuis terecht komen dan behoudt u dekking en loopt de verzekering niet ‘zomaar’ af. Gebeurt er niks tijdens uw vakantie dan kunt u uw verzekering na terugkeer per dag stopzetten met teruggave van eventueel teveel betaalde premie.
 • Voor sommige landen is het nodig een bewijs van verzekeringsdekking voor Corona af te geven. Deze verklaring wordt niet standaard geleverd bij de polis maar kan op uw verzoek wel door OOM worden toegezonden. U kunt deze verklaring na akkoord en afgifte van de polis opvragen bij de verzekeraar.
 • U kunt tijdens het aanvraagproces aangeven dat u de verzekeringsdocumenten in het Engels wilt ontvangen.
 • De verzekering kan tegen een kleine korting aanvullend op uw Nederlandse basisverzekering afgesloten worden. Voordat u daarvoor kiest, adviseren we u te onderzoeken of uw basisverzekering dekking geeft in het beoogde vakantieland en ook voor medische kosten als gevolg van een eventuele Coronabesmetting.
 • Omdat er medische acceptatie van toepassing is, kan het aanvraagtraject even tijd in beslag nemen. Vraag de verzekering daarom zo vroeg mogelijk aan (vanaf 2 maanden voor de vertrekdatum). Mocht de reis onverhoopt niet doorgaan dan kan de verzekering voor de opgegeven ingangsdatum kosteloos worden stopgezet.

Hoe de verzekering aan te vragen?

De verzekering kan geheel online via onze website worden aangevraagd:

4.Beperkingen en uitsluitingen

Sommige risico’s zijn niet of nauwelijks te verzekeren. Voor de volgende risico’s kunnen wij geen verzekering aanbieden:

 • Dekking voor repatriëring naar Nederland omwille van een nieuwe corona-uitbraak. Dus indien er op uw vakantiebestemming sprake is van een nieuwe corona-uitbraak, zal een verzekeraar niet assisteren of de (extra) reiskosten vergoeden.
 • Annuleringskosten omwille van een nieuwe uitbraak (u wilt niet meer reizen, of het reizen is niet meer mogelijk) worden niet vergoed.
 • Voor een compleet overzicht van de voorwaarden en uitsluitingen adviseren wij de voorwaarden geheel door te nemen.