Digital Nomad en de KvK inschrijving

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een kort informatief stuk op de website staan over digital nomads en hun KvK inschrijving. In dit stuk worden enkele praktische vragen gesteld, waarvan we de volgende er uitlichten:

1.Kan ik mij uitschrijven bij de gemeente als ik mij (nog) niet in het buitenland kan inschrijven?

Inschrijven in het buitenland is geen vereiste om te kunnen en mogen uitschrijven. Uitschrijven is verplicht bij langdurig (meer dan 8 maanden per jaar) verblijf buiten Nederland. Deze periode van 8 maanden hoeft niet aaneengesloten te zijn. Wel kan bij uitschrijving om een (tijdelijk) woonadres worden gevraagd. Ook kan inschrijving in het RNI (Register Niet-Ingezetenen) volgen, alwaar het woonadres wordt bijgehouden. Zorg waar nodig voor het up-to-date houden van het vermelde adres. Vraag dit na bij de gemeente, bij het uitschrijven.

Indien gesproken wordt over uitschrijven bij de gemeente, wordt bedoelt: uitschrijven bij de Basisregistratie Personen (BRP).

2.“Kan ik me uitschrijven bij de gemeente als ik nog bij de KvK sta ingeschreven?” en “Ik wil ingeschreven blijven staan bij de gemeente omdat ik mijn KVK inschrijving wil aanhouden, is dat mogelijk?”

Voor beide vragen geldt:

  • Uitschrijven gemeente (BRP) is aan regels en wetgeving gebonden.
  • KVK inschrijving is vaak aan daadwerkelijk verblijf en werkzaamheden in Nederland verbonden, zie ook de website van de KvK.

De regels volgend, komt het neer op het volgende: bij langdurig verblijf buiten Nederland is uitschrijven wettelijk verplicht, en zal de KvK inschrijving moeten worden gestopt. Lees voor verdere beantwoording van de vragen het hele artikel over zelfstandigen in het buitenland op de website van de KvK

Zie voor aanvullende informatie ook de volgende informatie op deze website:

3.“Welke instanties worden geïnformeerd als ik mij uitschrijf uit de BRP?”

Onder andere de volgende instanties worden geïnformeerd:

  • Zorgverzekeraar (niet andere verzekeraars - die zal je zelf moeten informeren)
  • Belastingdienst
  • Kamer van Koophandel (KVK)
  • SVB
  • En andere overheidsinstanties