Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Inboedel in een opslag verzekeren

Via de OOM achtergebleven woonhuis & inboedel verzekering kunt u uw opgeslagen inboedel verzekeren.

  • Deze verzekering is bestemd voor Nederlanders die (gaan) wonen buiten Nederland en waarbij er dus inboedel in een opslag 'achterblijft' die verzekerd moet worden.
  • Dit verzekeringspakket wordt aangeboden door de Nederlandse verzekeraar OOM Verzekeringen​, een gespecialiseerde verzekeraar gericht op het aanbieden van verzekeringen die reguliere verzekeraars niet kunnen bieden. 
  • Woont u in Nederland? Dan is dit pakket hier niet geschikt voor. Wij verwijzen u dan graag naar de Combinatiepolis van OOM Verzekeringen, die wel voor uw situatie geschikt is.

1. Premie

  • De premie voor de dekking ‘inboedel’ ​bedraagt 2,5 promille, exclusief 21% assurantiebelasting.
  • Er geldt een minimumpremie van 40 euro, exclusief 21% assurantiebelasting.
  • De premie wordt bij inboedel over de nieuwwaarde van uw inboedel​ berekend​.

Een rekenvoorbeeld:

Inboedel nieuwwaarde bedraagt 30.000,- euro 75,00  euro​ premie​    
Assurantiebelasting 21% 15,75 euro​    
Totale premie per jaar: 90,75 euro    

 

2. Dekking en voorwaarden

Dekkingsoverzicht
Voor een toelichting op de dekkingen binnen dit pakket verwijzen we graag naar de bijlage ‘dekkingsoverzicht’ zoals dat in pdf op deze site is opgenomen. Hierin staat kort en bondig omschreven wat u kunt verzekeren en waarvoor u dan dekking heeft.

Polisvoorwaarden
Voor een uitgebreide toelichting op de dekking – en de werking van de verzekering – verwijzen we graag naar de polisvoorwaarden.

Of uw ​opgeslagen inboedel daadwerkelijk verzekerd kan worden tegen de vermelde premies en dekkingen is onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar en wordt bepaald na inzending van het ​volledig ingevulde ​aanvraagformulier.​ 

U kunt met dit verzekeringspakket ogeslagen inboedel, opstal en rechtsbijstand verzekeren
Dit pakket van verzekeringen wordt door de verzekeraar OOM ook gebruikt om leegstaande woningen te verzekeren. Om die reden staan in de aanvraagmodule, dekkingsoverzicht en polisvoorwaarden ook de verzekeringen opstal en rechtsbijstand vermeld. Beide dekkingen zijn voor wat betreft de opgeslagen inboedel niet aan de orde en kunnen buiten beschouwing gelaten worden. Opgeslagen inboedel kan alleen verzekerd worden middels de inboedelverzekering.

Belangrijk aandachtspunt bij de dekking op deze verzekering
Helaas komt het soms voor dat inboedel beschadigd uit een opslag tevoorschijn komt. De oorzaak van de schade is vaak niet meer te achterhalen en het opslagbedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid. Een vervelende situatie waarbij de schade in dit soort gevallen vaak ook niet gedekt is op deze polis van OOM. Om teleurstellingen achteraf te voorkomen willen we nadrukkelijk wijzen op de dekking die wel gegeven wordt op deze verzekering. In de polisvoorwaarden onder artikel 5 staat een overzichtelijke opsomming van gebeurtenissen waarvoor de verzekering wél dekking geeft. 

3. Looptijd

Deze verzekering kan zowel voor een bepaalde (met einddatum) als voor onbepaalde tijd (doorlopend) worden afgesloten.

Optie 1 - Bepaalde tijd (einddatum)
Indien u kiest de opgeslagen inboedel voor een bepaalde vaste periode te verzekeren, deze verzekering dan per de door u opgegeven einddatum automatisch afloopt zonder verdere aankondigingen of herinneringen. Na deze datum heeft u geen dekking meer. U kunt wel opnieuw deze verzekering afsluiten.

Optie 2 - Onbepaalde tijd (doorlopend tot opzegging)
Kiest u ervoor om de opgeslagen inboedel voor onbepaalde tijd te verzekeren, dan wordt de verzekering jaarlijks automatisch verlengd, tenzij u deze heeft opgezegd. Met deze variant (doorlopend) is verzekering gedurende ​het eerste loopjaar van de verzekering niet opzegbaar. Nadat het eerste loopjaar van de verzekering is afgelopen is de verzekering per dag opzegbaar, per direct maar niet met terugwerkende kracht.

4. Het aanvragen van de verzekering

  • Deze verzekering van OOM is alleen met de Nederlandse nationaliteit af te sluiten, indien u buiten NL woonachtig bent.
  • Het aanvragen gaat online via de online aanvraagmodule van OOM.
  • Door gebruik te maken van deze link, loopt de aanvraag via JoHo Insurances (daar zijn geen extra kosten aan verbonden).

5. Belangrijke Documenten

6. Wordt uw woning verhuurd?

Heeft u uw inboedel opgeslagen omdat u uw woning gaat verhuren? Let er dan op dat de reguliere verzekeringen voor uw woning​ zoals opstal - en aansprakelijkheidsverzekering​ ​wellicht niet geldig meer zijn. JoHo Insurances heeft een speciaal verzekeringspakket voor een verhuurde woning ontwikkeld. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Vraag advies over hoe uw woning te verzekeren

Adviesformulier m.b.t. uw woning en inboedel

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.