Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijvblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

OOM Achtergebleven Woonhuis Verzekering

OOM achtergebleven woonhuis verzekering (banner)

 

1. Introductie

De Achtergebleven Woonhuis Verzekering van verzekeraar OOM Verzekeringen is gericht op Nederlanders die buiten Nederland woonachtig zijn, en in Nederland een eigen woning in bezit hebben. Woning en inboedel zijn in een dergelijke situatie lastig te verzekeren:

 • Uitgeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP)
 • Ander gebruik van de woning (leegstand, pied-a-terre, verhuur)

Deze factoren zorgen er voor dat een reguliere woonverzekering vaak niet meer van toepassing is. Bij deze verzekering van OOM Verzekeringen zijn deze punten dus geen probleem.

Dit verzekeringspakket voor de woning is alleen beschikbaar voor Nederlandse verzekeringsnemers die buiten Nederland wonen.

 

2. Dekking

Het pakket bestaat uit de volgende dekkingen:

 1. Opstalverzekering (woonhuizen)
 2. Eigenarenbelang (appartementen) 
 3. Inboedelverzekering
 4. Rechtsbijstandverzekering

Voor een toelichting op de dekkingen binnen dit pakket verwijzen we graag naar de bijlage ‘dekkingsoverzicht’ zoals dat in pdf op deze site is opgenomen. Hierin staat kort en bondig omschreven wat u kunt verzekeren en waarvoor u dan dekking heeft. Voor een uitgebreide toelichting op de dekking – en de werking van de verzekering – verwijzen we graag naar de polisvoorwaarden.

 • Of uw leegstaande woning daadwerkelijk verzekerd kan worden tegen de vermelde premies en dekkingen is onder voorbehoud van acceptatie door de verzekeraar en wordt bepaald na inzending van uw online aanvraag (zie onderaan deze pagina voor de instructie).
 • Glas is meeverzekerd zolang het een gevolg is van een verzekerde gebeurtenis, zoals brand of storm. Glasschade door vandalisme is dus niet verzekerd

Dekking rechtsbijstandverzekering

Om verzekerd te zijn voor juridische aangelegenheden rondom uw leegstaande woning is het belangrijk om naast de Basis – of Topdekking een extra rubriek E (onroerend goed) af te sluiten. In het dekkingsoverzicht (zie pdf op deze pagina) staat omschreven wat het verschil is tussen de Basis – en Topdekking. Het is niet mogelijk om de rubriek E los af te sluiten; een Basis of Topdekking dient altijd verplicht afgenomen te worden.

Bij aanvraag is het ook mogelijk een rubriek F af te nemen. Deze rubriek is alleen van toepassing indien de woning verhuurd wordt en biedt geen extra’s rondom het verzekeren van rechtsbijstand op een leegstaande woning.

Onderverzekering en Premier risque dekking voor bepaalde gebeurtenissen

De verzekerde waarde van inboedel dient op basis van nieuwwaarde berekend te worden. Ook indien inboedel al wat ouder is. Bij een te laag verzekerde inboedelwaarde kan er sprake zijn van onderverzekering, en volgt er bij schade slechts een gedeeltelijke uitkering, naar rato van het percentage onderverzekering.

Voor een aantal gebeurtenissen wordt geen onderverzekering toegepast (premier risque dekking) én geldt een maximaal verzekerd bedrag. Voor onderstaande gebeurtenissen wordt nooit meer uitgekeerd dan onderstaande bedragen (dit is van toepassing op zowel inboedel als opstal):

 • Waterschade (water, stoom, neerslag, blusmiddelen), maximaal max. € 30.000,-
 • Inductie/ overspanning max € 7.500,-
 • Regen, hagel, sneeuw, smeltwater max. € 30.000,-
 • Breuk of defect aquaria max. € 30.000,-
 • Zie de voorwaarden voor het exacte overzicht.

 

3. Premie

 

Optie 1: Premie opstal – en inboedelverzekering bij een minimale looptijd van een jaar

De premie bedraagt voor de dekkingen ‘opstal’ en ‘inboedel’ is bij een minimale looptijd van een jaar altijd 4 promille (exclusief 21% assurantiebelasting). Het percentage wordt bij de opstalverzekering gerekend over de herbouwwaarde en bij inboedel over de nieuwwaarde van uw inboedel.

Een rekenvoorbeeld

Opstalverzekering herbouwwaarde 150.000 euro 600,- euro premie
Inboedelverzekering nieuwwaarde 30.000 euro 120,- euro premie
Totaal per jaar (incl 21% assurantiebelasting) 871,20 euro premie

 

Optie 2: Premie opstal – en inboedelverzekering bij een looptijd korter dan een jaar

Bij een looptijd die korter is dan 1 jaar is de premie voor opstal - en inboedelverzekering geen 4 promille maar zijn er - afhankelijk van de looptijd - toeslagen op de premie van toepassing en valt de premie dus relatief gezien hoger uit. Voor de exacte berekening van de premie bij een looptijd korter dan een jaar verwijzen we graag naar de aanvraagmodule van OOM. 

Premie rechtsbijstandverzekering

De jaarpremie voor de rechtsbijstandverzekering is als volgt:

Basisdekking + Rubriek E 100,56 euro premie
Topdekking + Rubriek E 202,56 euro premie

Let op; over deze premies bent u nog 21% assurantiebelasting verschuldigd.

 

4. Hoe de verzekering aan te vragen?

 • Offerte maken en aanvragen gaat geheel online. U komt via deze link op de online module van de verzekeraar (OOM) terecht, alwaar u uw gegevens kunt invullen.
 • Door gebruik te maken van deze link, loopt de aanvraag via JoHo Insurances (daar zijn geen extra kosten aan verbonden). Wij kunnen u dan ook assisteren bij vragen en problemen gedurende de gehele looptijd.
 • Vraag u dekking eigenarenbelang aan? Vul dit bedrag dan bij opstal in, en geef later door aan OOM dat dit het eigenarenbeang betreft.

 

U kunt de verzekering afsluiten als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
 • U bent woonachtig buiten Nederland.
 • Woonhuis en inboedel: Uw woning ziet er bewoond uit en de tuin is goed onderhouden.
 • Eigendom van een woning: U bent de enige eigenaar van de woning.
 • Wilt u de Rechtsbijstandverzekering afsluiten en is er sprake van verhuur van een woning? Er is een schriftelijk huurcontract dat op de ingangsdatum van de verzekering nog minstens één jaar doorloopt. U verhuurt de woning aan één huurder en er is geen sprake van onderhuur of kamerhuur.
 • Is er sprake van verbouwing of een geplande verbouwing? De verzekering kan niet worden afgesloten indien uw woning eerst verbouwd gaat worden. Nadat de verbouwing klaar is, kan het wel.


Looptijd van de verzekering

Deze verzekering is qua looptijd op 2 manieren af te sluiten en dat dient u bij de online aanvraag aan te geven bij het kopje 'Einddatum'. 

 1. Specifieke looptijd
  U kunt kiezen voor een specifieke looptijd van bijvoorbeeld een bepaald aantal maanden. De verzekering loopt na de aangegeven looptijd automatisch af. Bij afsluiten met een vooraf gekozen einddatum is het van belang goed voor uzelf te agenderen wanneer de dekking stopt. U krijgt namelijk geen bericht van OOM dat de verzekering is beëindigd. Dus als u er niet op let dan loopt u het risico 'ineens onverwacht' onverzekerd te zijn. Het is mogelijk om de verzekering meerdere periodes na elkaar aan te vragen. U dient dan wel iedere keer een geheel nieuwe aanvraag in te dienen. Het is niet mogelijk de verzekering tussentijds te beëindigen, behalve bij verkoop van een (verzekerde) woning.
 2. Doorlopend
  U kunt er ook voor kiezen om de verzekering zonder einddatum af te sluiten. U krijgt dan een verzekering die jaarlijks stilzwijgend wordt verlengd. Kiest u voor de variant 'zonder einddatum', realiseert u zich dan dat de verzekering gedurende het eerste jaar dat de verzekering loopt niet tussentijds opzegbaar is, behalve bij verkoop van de woning. De verzekering is na het eerste jaar wel tussentijds opzegbaar met een maand opzegtermijn.

Bepalen van de herbouwwaarde

Om een garantie te hebben tegen onderverzekering, moet u een taxatie uit laten voeren. Er is geen andere manier om die garantie te verkrijgen. Indien u geen taxatie laat uitvoeren voor het bepalen van de herbouwwaarde, dan kunt u zelf gebruik maken van een herbouwwaardemeter. Het is anders erg lastig om die waarde te benaderen. Nogmaals; het gebruiken van de herbouwwaarde is een hulpmiddel voor u, het biedt geen garantie. In artikel 10 van de voorwaarden staat een toelichting op de bepaling van de schade wanneer u geen taxatie heeft laten uitvoeren.

Korting bij het afsluiten van deze verzekering via JoHo Insurances

U kunt € 25,- korting krijgen als u uw Achtergebleven Woonhuis-verzekering via JoHo Insurances afsluit, met als voorwaarde o.a. een minimale looptijd en het meeverzekeren van opstal voor een reële waarde. We leggen u graag uit hoe dit werkt. Klik op onderstaande knop voor meer informatie.

korting bij JoHo

5. Wat te doen bij schade?

 • Breng OOM Verzekeringen zo snel mogelijk op de hoogte. U kunt OOM daarvoor bereiken op +31 (0)70 353 21 60 (tijdens kantooruren) of +31 (0)70 353 21 35 (buiten kantooruren).
 • Download het Schade-aangifte formulier (PDF), vul deze in, en stuur dit formulier naar brand@oomverzekeringen.nl
 • Komt de schade door brandstichting, inbraak, diefstal, beroving? Doe dan binnen drie dagen na ontdekking van de schade aangifte bij de politie. Stuur een kopie van de bevestiging van uw aangifte mee met het schadeaangifteformulier.
 • Neem maatregelen om te voorkomen dat de schade erger wordt.
 • Verzoek om Rechtsbijstand: Neem zo snel mogelijk contact op met ARAG Rechtsbijstand voor overleg met een jurist. Dat kan telefonisch (+31 (0)33 4 342 342). ARAG beoordeelt namens OOM Verzekeringen of de gevraagde rechtshulp onder uw verzekering valt.

 

6. Belangrijke documenten

Vraag advies over hoe uw woning te verzekeren

Adviesformulier m.b.t. uw woning en inboedel

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.