Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Belangrijke aandachtspunten bij lokaal verzekeren

 

Wat wordt bedoeld met lokaal verzekeren?

Afhankelijk van de werkgever en het land waar u naartoe gaat kunt u te maken krijgen met lokale verzekeringsstelsels voor ziektekostenverzekeringen. Lokaal verzekeren kan (afhankelijk van het woonland) op 2 manieren:

 • Via een nationaal stelsel (indien aanwezig);
 • Via een lokale verzekeraar.

1. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij lokaal verzekeren?

Bent u verplicht u aan te sluiten bij lokale verzekeringsstelsels?

Of u daadwerkelijk verplicht moet deelnemen aan die lokale dekkingen is veelal afhankelijk van uw verblijfsduur, visum, inkomen en sociale status. In sommige gevallen kunt u dus verplicht zijn om u aan te sluiten bij lokale verzekeringsstelsels. JoHo Insurances kan op voorhand niet bepalen of u verplicht moet deelnemen aan een lokale ziektekostenverzekering. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om uit te zoeken of u lokaal verzekerd moet worden en zo ja, om in te schatten of die verzekering in uw geval afdoende dekking biedt. Als de informatie over de lokale verzekeringen duidelijk en in het Engels beschikbaar is kan JoHo Insurances een inschatting maken van de kwaliteit van betreffende verzekering. 

Aandachtspunten van lokale ziektekostenverzekeringen

Een verzekering via de werkgever of lokale nationale dekking kent vaak een aantal beperkingen.

1. Geen of beperkte dekking voor medische evacuatie en repatriering naar Nederland

Deze dekkingen zijn relatief belangrijk, omdat de kosten potentieel hoog kunnen oplopen. Denk hierbij aan:

 • Repatriëring naar Nederland om medische redenen (na zwaar ongeval of ernstige ziekte);
 • Retour Nederland ivm familieomstandigheden (overlijden of levensbedreigend ziek);
 • Repatriëring naar Nederland na overlijden van verzekerde (het regelwerk en vervoer stoffelijk overschot);

2. Andere specieke dekkingen van belang voor "buitenlanders"

Indien u de intentie heeft om op termijn terug te keren naar Nederland, dan bent u in feite een "buitenlander" in uw nieuwe woonland. Lokale verzekeringen zijn vaak niet geheel gericht op de situatie en wensen van "buitenlanders". Er is vaak geen dekking voor:

 • Overkomst van familie bij ernstige ziekte of ongeval;
 • Vooraf en na afloop van de werkzaamheden en tijdens de heen- en terugreis van en naar Nederland;
 • Behandeling van langdurige ziektes in Nederland (soms bezoekt men voor ingewikkeldere behandelingen liever een Nederlands(e) ziekenhuis of arts);
 • Kosten in verband met zwangerschap en bevalling (en eventueel naar wens bevallen in Nederland);
 • De polisvoorwaarden zijn in een andere taal;
 • Vaak beperkte dekking voor ziektekosten (minder keuze vrijheid, lagere maximale vergoedingen, wachttijden, soms is er alleen dekking voor staatsziekenhuizen);
 • Tijdens reizen buiten het land waar u verblijft;

3. Andere beperkingen waar u tegenaan kunt lopen

 • Een particuliere verzekeraar kan de premie individueel (fors) verhogen, indien hoge kosten maakt in een jaar;
 • Sommige verzekeringen kunnen zelfs worden opgezegd, indien in een jaar "teveel" kosten worden gemaakt;
 • Geen klachteninstanties, beperkter consumentenrecht;

Wat kan men doen om deze nadelen op te heffen?

 • Om deze redenen is het vaak verstandig om naast een (al dan niet verplichte) lokale dekking toch een internationale ziektekostenverzekering bij te sluiten.
 • De meeste internationale zorgverzekeringen dekken wel de hierboven genoemde punten, en zijn niet opzegbaar bij hoge kosten. Ook premies worden niet individueel verhoogd.

 

2. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten bij een ziektekostenverzekering via de werkgever?

Kan de ziektekostenverzekering ook via de werkgever lopen?

Het kan ook voorkomen dat iemand niet een ziektekostenverzekering krijgt vanuit een staatsstelsel, maar een verzekering krijgt aangeboden als een soort secundaire arbeidsvoorwaarde vanuit de nieuwe werkgever in het buitenland.

Bent u verplicht de ziektekostenverzekering van uw werkgever te accepteren?

Dit verschilt per werkgever, en de afspraken die de werkgever heeft met de verzekeraar.

Voordelen van een ziektekostenverzekering via uw werkgever

 • Het wordt voor u geregeld - wel zo makkelijk.
 • Soms wordt de verzekeirng "gratis" aangeboden.

Aandachtspunten van een ziektekostenverzekering via uw werkgever

Naast de hierboven genoemde aandachtspunten die gelden bij een lokale ziektekostendekking, is ereen aantal extra punten bij werkgeversverzekeringen die goed dienen te worden afgewogen:

 • Een ziektekostenverzekering van de werkgever geldt vaak alleen voor de werknemer. Eventuele gezinsleden zijn er niet altijd op meeverzekerd. Vraag dit vooraf bij de werkgever.
 • Een ziektekostenverzekering die door de werkgever wordt aangeboden kan in de regel alleen worden aangehouden voor zolang het arbeidsverband duurt. Wordt u ontslagen dan vervalt de ziektekostenverzekering ook. Dat kan vervelend uitpakken als u op dat moment juist ziek bent en eigenlijk medische behandeling nodig hebt! Realiseer u dat de regels omtrent ontslag in het buitenland veel minder sociaal kunnen zijn dan dat u in Nederland gewend bent. In Nederland mogen werknemers in beginsel niet (zomaar) ontslagen worden als ze ziek zijn, in het buitenland is dat soms anders. U zit dan niet alleen zonder werk, maar (ziek!) dan ook zonder verzekering. Dit kan tot zeer ongelukkige situaties leiden.
 • Ook als u er zelf voor kiest om in het buitenland over te stappen op een (andere) buitenlandse werkgever kunnen er problemen ontstaan met betrekking tot uw ziektekostenverzekering. Er kunnen aandoeningen bij u zijn ontstaan die private verzekering op dat moment moeilijk, extra duur of zelfs onmogelijk kunnen maken. Niet elke nieuwe werkgever biedt opnieuw een goudgerand verzekeringspakket! De kans op clausules en afwijzing worden groter naarmate u dichterbij de pensioendatum komt.

 

3. Wat kan JoHo insurances voor u betekenen wanneer u aanvullend particulier verzekerd wil zijn op een lokale of werkgeversverzekering voor ziektekosten?

 • In de praktijk zien wij dat veel mensen het belangrijk vinden om op langere termijn goed verzekerd te zijn en er dus voor kiezen om - los van lokale stelsels of werkgeversdekkingen - een eigen particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten.
 • Door het aanhouden van een eigen verzekering bent u niet afhankelijk van andere verzekeringen en kunt u gaan en staan waar u wilt.
 • Bij een enkele verzekeraar hebben wij geregeld dat u premiekorting kunt krijgen op hun verzekeringen indien er sprake is van een lokale of werkgeversverzekering. Op die manier heeft u de zekerheid van een particuliere dekking tegen een soms fors lagere premie. Mocht uw lokale dekking of werkgeversdekking komen te vervallen omdat u verhuist naar een ander land of bij een werkgever terecht komt die geen verzekering biedt, dan wordt de verzekering weer aangepast naar de volledige dekking, zonder dat de verzekeraar daarvoor een nieuwe gezondheidsverklaring vraagt. Hiermee bent u dus tegen goede condities verzekerd, ook als de lokale of werkgeversdekking te wensen overlaat.
 • Vraag ons gerust naar de mogelijkheden! Bijvoorbeeld via het adviesformulier Expat- en Emigratieadvies

 

Het is gebruikelijk dat lokale (internationale) verzekeraars de dekking bepalen op basis van 'inpatient' en 'outpatient' kosten. Over het algemeen zijn wij hier in Nederland niet bekend mee. Meer informatie over inpatient en outpatient kosten vindt u hier: Aandachtspunten Inpatient en Outpatient kosten.

 • Bij verhuizing naar ander land is weer een andere verzekering nodig, die bij gezondheidsproblemen kan worden geweigerd.


 •  

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.