Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling.

Goudse NGO/Zendelingenpakket

Een uitstekende pakketverzekering voor iedereen die langere tijd naar het buitenland gaat om te werken. Voor de expat en het gehele gezin. De minimale looptijd is 6 maanden, de aanvraagleeftijd maximaal 60 jaar, het pakket loopt tot maximaal 67-jarige leeftijd.

Dit pakket geeft dekking voor

 • SOS-hulpverlening
 • Ziektekosten
 • Inboedel
 • Reisbagage
 • Annuleringskosten
 • Aansprakelijkheid
 • Rechtsbijstand
 • Ongevallen
 • Arbeidsongeschiktheid

Het Goudse NGO zendelingenpakket is een uitgebreid verzekeringspakket gericht op iedereen die voor langere tijd in de "ontwikkelingslanden" gaat werken.

Denk hierbij aan werkzaamheden zoals:

 • Werken voor een NGO (voor lokaal salaris);
 • Zendelingenwerk;
 • Werkzaamheden voor lokaal salaris (denk aan lesgeven, werken in een tehuis, arts);
 • Eigenaren van Stichtingen gericht op ontwikkeling en duurzaamheid.

Het pakket biedt verschillende verzekeringsmogelijkheden, hieronder volgt een toelichting over deze mogelijkheden.

 

Dekkingen

 • Ziektekosten
 • Vervoer stoffelijk overschot
 • Retour NL vanwege familie-omstandigheden
 • SOS-hulpverlening
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Doorlopende reisbagage
 • Rechtsbijstand
 • Inboedel
 • Opslag achterblijvende inboedel
 • Instrumenten en kostbaarheden
 • Particuliere aansprakelijkheid
 • Ongevallen
 • Persoonlijke ongevallen

 

Kenmerken:

De looptijd van dit pakket is tot maximaal 67-jarige leeftijd.

 

Premie ziektekosten

De vermelde premie voor ziektekosten betreft dekking (zie dekkingsoverzicht) voor:

 • Ziektekosten
 • Repatriëring en SOS hulpverlening
 • Vervoer stoffelijk overschot

 

Onrustige gebieden en molest situatie (oa oorlog, onrust, oproer)

Molest is op het onderdeel ziektekosten (incl medische repatriëring) verzekerd, indien er een molestsituatie uitbreekt in het woonland. De Goudse behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke situaties de molestdekking te beëindigen, met een opzegtermijn van 14 dagen (medisch) en 45 dagen (SOS). Zie voor de verdere details de uitgebreide voorwaarden. Er is geen dekking indien men reist naar een land / regio waarvan het ministerie van BZ een code rood heeft afgegeven.

 

Arbeidsongeschiktheid

Binnen dit pakket kunt u ook dekking voor arbeidsongeschiktheid aanvragen. Dit onderdeel geeft u een vervangend inkomen indien u door ziekte of ongeval langere tijd (of permanent) niet meer kunt werken. Er zit standaard een wachttijd van 1 jaar voordat een eventuele uitkering volgt. Aanvraag van dit onderdeel gaat op offerte basis.

Voor het bepalen van de premie hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • uitgebreide omschrijving werkzaamheden;
 • leeftijd;
 • bruto inkomen;

Op basis hiervan kunnen wij een offerte opmaken.

 

Zwangerschap en Bevalling

Het eerste verzekeringsjaar wordt voor zwangerschap en bevalling maximaal € 2.500,- vergoed. Het tweede en volgende verzekeringsjaar is zwangerschap en bevalling verzekerd tegen kostprijs. De keuze van het ziekenhuis gaat in overleg met en onder goedkeuring van de Goudse / Alarmcentrale.

 

Aanvraagprocedure

Aanvraagformulier

Op het aanvraagformulier vult u uw persoonlijke gegevens in, en de gewenste dekking(en).

Gezondheidsverklaring en medische selectie

Voor het onderdeel ziektekosten dient een gezondheidsverklaring ingevuld te worden ten behoeve van de medische acceptatie. Indien een Expatriate wordt uitgezonden door een organisatie, kan worden volstaan met een “fit for assignment” verklaring. Dat houdt in dat als bij de keuring door een arts de Expatriate (en zijn/haar gezin) “fit for assignment” wordt bevonden, de Goudse dit volgt en geen gezondheidsverklaring meer vraagt.

Toesturen per email

De ingevulde formulieren kunt u per e-mail toesturen aan:

Indien u problemen heeft om de aanvraag per e-mail toe te zenden, dan mag dit ook per post. De verwerking zal dan naar verwachting 2-3 dagen langer duren.

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP Den Haag
Nederland
T: +31883214561
E: info@johoinsurances.org