Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

CIGNA Global Health

Cigna is een grote internationale ziektekostenverzekeraar van Amerikaanse origine. Wij werken al een heel aantal jaar met ze samen. Ze bieden sinds 2014 een individuele ziektekostenverzekering aan die in de meeste gevallen geheel online aangevraagd kan worden. Cigna is een bekende naam wereldwijd en met een polis van Cigna bent u dan ook verzekerd van een groot internationaal netwerk van zorgverleners waar u gebruik van kunt maken. Die service heeft echter wel een prijs. De premies bij Cigna liggen gemiddeld genomen iets hoger dan verzekeringen van andere aanbieders van dit soort ziektekostenverzekeringen. Als u een persoonlijk advies bij ons aanvraagt kunnen we deze verschillen in premie en dekkingen voor u specifiek inzichtelijk maken.

Dekkingen

 • Ziektekosten
 • Tandheelkunde

Kenmerken

 • Geschikt voor alle nationaliteiten
 • Locals zijn niet op de polis mee te verzekeren.
 • Max.180 dagen dekking in land van oorsprong
 • Het hebben van werk is geen voorwaarde om deze verzekering te mogen aanvragen.
 • De looptijd van de verzekering is onbeperkt (= géén eindleeftijd van toepassing).
 • Er is geen maximum leeftijd bij aanvragen van de verzekering.
 • Er is geen medische keuring nodig bij aanvraag van de verzekering.
 • Aanvragen van de verzekering kan geheel online.
 • Er gelden premietoeslagen bij termijnbetaling (halfjaar, kwartaal of maandbetaling).
 • Tussentijds opzegbaar met 7 dagen opzegtermijn, restitutie onder voorbehoud van lopende claims in het betreffende verzekeringsjaar.
 • Cigna biedt vele mogelijkheden voor dekking, eigen risico en co-payment. U kunt daarmee de verzekering geheel naar eigen wens samenstellen. Het is verstandig om in de module van Cigna zelf de verschillende dekkingscombinaties door te rekenen.
 • Medische kosten voortkomend uit een molestsituatie vallen niet onder dekking van de verzekering, ook niet als u niet actief participeert in de molestsituatie.
 • Cigna heeft een groot internationaal netwerk, bij geplande opnames in een ziekenhuis dient Cigna tijdig geïnformeerd te worden en kan Cigna in veel gevallen de medische kosten rechtstreeks met het ziekenhuis afwikkelen, u hoeft dus geen grote bedragen zelf voor te schieten.

Landen waarin geen dekking mogelijk is

Als u woont in één van de hierna genoemde landen dan kunt u omwille van wet - en regelgeving en/of handelsbeperking geen verzekering van Cigna aanvragen en afsluiten:

 • Iran
 • Sudan
 • Syria
 • Cuba
 • North Korea
 • Afghanistan
 • Iraq
 • US Virgin Islands
 • Lebanon
 • Guernsey
 • Dubai 
 • Deze lijst is aan verandering onderhevig. Gebruik de online offerte module om na te gaan of als ingezetene van uw woonland in aanmerkign komt.

Woont u in 1 van die landen? Vraag ons dan om advies welke verzekering in dat geval wel geschikt is voor u. 

Korting bij afsluiten via JoHo

U kunt minimaal € 50,- korting krijgen als u uw Cigna verzekering via JoHo Insurances afsluit. We leggen u graag uit hoe dit werkt. klik op onderstaande knop!

korting bij JoHo

Vrije keuze, privéklinieken en toegang verkrijgen tot zorg

Cigna biedt vrije keuze van zorgverlener en toegang tot privéklinieken. Wel geldt dat u conform polisvoorwaarden in alle gevallen voorafgaand aan een medisch consult of opname in een ziekenhuis contact met Cigna moet opnemen voor zgn. ‘pre-approval’. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Cigna. Cigna heeft hierdoor de mogelijkheid om het nut en de noodzaak van een bepaalde behandeling te beoordelen. Tevens kunnen ze bekijken of de zorgverlener opgenomen is in hun netwerk (voor redenen van o.a. direct betaling van de kosten) en beoordelen of deze zorgverlener goed genoeg is voor betreffende behandeling of consult. Dit traject van ‘pre-approval’ is dus mede in uw belang maar is wel een extra stap in het traject van verkrijgen van zorg. Ter vergelijk; andere verzekeraars werken met een vergelijkbaar systeem van ‘pre-approval’ maar hanteren dat principe uitsluitend op geplande ziekenhuisopnames. U hoeft dan bij bijvoorbeeld een consult van een huisarts niet eerst contact met de verzekeraar op te nemen; bij Cigna moet dat dus wel.

Zwangerschap en bevalling

Cigna biedt dekking voor zwangerschap en bevalling in hun twee hoogste dekkingen (Gold en Platinum). Er geldt altijd een wachttijd van 10 maanden na ingangsdatum van de verzekering waarin Cigna geen kosten vergoedt die zijn gerelateerd aan zwangerschap of bevalling. Een keizersnede is alleen verzekerd indien uitgevoerd op medische indicatie. De vergoedingen voor zowel een reguliere bevalling als een bevalling met complicaties zijn bij Cigna gemaximeerd en de maximale bedragen liggen niet hoog, zie het dekkingsoverzicht (customer guide in pdf op deze pagina) Die lage vergoeding betekent vooral in landen met een relatief hoog medisch prijspeil (USA, Hong Kong, Singapore, Zwitserland e.d.) dat de dekking wel eens niet hoog genoeg kan zijn en u zelf een (groot) deel van de bevallingskosten zult moeten betalen. Kortom; heeft u een kinderwens dan zijn er betere mogelijkheden en is deze verzekering van Cigna minder geschikt. Vul ons adviesformulier in en we geven u graag een toelichting op de mogelijkheden rondom zwangerschap en bevalling.

Dekking in USA?

USA kent een heel hoog medisch prijspeil. Zorgkosten liggen dermate hoog dat verzekeraars ten behoeve van USA daar aparte voorwaarden en premies voor hanteren. Bij Cigna geldt dat als USA als regio niet is meeverzekerd op de polis dan is er nooit dekking voor (spoedeisend) medische zaken in Amerika. Ook niet voor een vakantie in USA! Heeft u wel een verblijf in USA meeverzekerd dan is het belangrijk om binnen USA van het netwerk van Cigna gebruik te maken. Doet u dit niet dan betaalt u 20% van de medische kosten zelf.

Aparte module 'medical evacuation'

Cigna biedt naast haar ziektekostendekking een aparte module die 'medical evacuation' heet. Dit is een beetje verwarrend, want in de inpatientdekking, de basisdekking van de verzekering die u verplicht moet afnemen, zit ook al een dekkingscomponent waarmee u recht heeft op ambulancevervoer, zelfs per vliegtuig of helikopter, naar een ziekenhuis binnen een straal van 160 km. Waarom dan toch nog een aparte module voor 'medical evacuation'? Met deze module koopt u het recht in om bij een medische calamiteit waar u lokaal niet goed aan geholpen kunt worden terug naar uw land van oorsprong vervoerd te worden. Tevens is er dekking voorzien voor vervoer van uw stoffelijk overschot, mocht u onverhoopt komen te overlijden. Ook vervoerskosten van en naar familie bij een medische calamiteit in de familie is gedekt. Bij het doen van een online premieberekening zult u zien dat de premie voor deze module behoorlijk duur is. We raden deze module dan ook alleen aan voor die personen die binnen een straal van 160 km heen geen toegang hebben tot reguliere Westerse zorg. Wilt u toch dekking voor vervoer stoffelijk overschot en familieomstandigheden dan hebben we daar uitstekende andere oplossingen voor tegen een fors lagere prijs. Vraag het ons gerust!

Hoe kunt u gemaakte ziektekosten claimen bij Cigna?

Nadat u geaccepteerd bent door Cigna voor de verzekering ontvangt u inloggegevens voor een uw eigen online omgeving waar u uw dekkingsinformatie kunt terugvinden. U kunt ervoor kiezen om medische nota’s zelf te betalen en achteraf vergoed te krijgen door Cigna maar Cigna geeft ook de mogelijkheid om hen nog niet betaalde nota’s toe te mailen waarna Cigna de betaling in orde maakt met de zorgverlener.

Aanvragen van de verzekering

Voor een volledig beeld van de werking van de verzekering adviseren we u eerst de ‘customer guide’ en ‘policy conditions’ even door te nemen, zie de pdf’s op deze website.

De verzekering van Cigna is online aan te vragen. Gedurende het aanvraagtraject moet u antwoord geven op een aantal gezondheidsvragen op basis waarvan de verzekeraar gaat beoordelen of ze u willen verzekeren en zo ja, tegen welke condities. Uitsluiting van bepaalde aandoeningen kan voorkomen en een aanpassing van premie en/of eigen risico ook.
Cigna Global Health

Opzegbaarheid van de verzekering

Deze verzekering is op elk moment opzegbaar rekening houdend met een opzegtermijn van 7 dagen.

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP The Hague
The Netherlands
E: info@johoinsurances.org

Uitgebreide contact-informatie (telefonisch contact, afspraak).