Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Verzekeringen voor Tandheelkunde en Orthodontie

1. Wat is een verzekering voor tandheelkundige kosten?

Dit is een relatief overzichtelijke verzekering. Een verzekering voor tandheelkundige kosten vergoed kosten die door een tandarts worden gemaakt. Dekking voor tandheelkundige kosten, gemaakt door een tandarts. De verzekeringen verschillen onder meer in de hoogte van de vergoedingen, het percentage van vergoedingen en eventuele wachttijden voor ingrijpende of voorziene behandelingen.

Belangrijk om te weten is dat kosten ivm orthodontie bij een aantal verzekeringen (met name Nederlandse verzekeraar) niet in de tandheelkunde verzekering zit, maar in de (uitgebreide) ziektekostendekking. Bij internationale verzekeraars zit het vaak wel in de tandheelkunde verzekering.

2. Waarom een verzekering voor tandheelkunde in het buitenland aanvragen? 

Omdat kosten voor tandheelkunde ieder jaar terugkomen (controle, mondhygiëniste) en deels te voorzien zijn, kan het zinvol zijn om een aanvullende verzekering voor tandheelkunde af te sluiten. Ook het prijspeil van tandheelkundige zorg speelt mee in het maken van een keuze. Indien tandheelkundige zorg in uw woonland goed en erg voordelig is, dan is de noodzaak voor een verzekering niet groot, zeker niet in combinatie met een goed gebit. In landen waar tandheelkundige zorg duur is, of waar het niveau van zorg laag is (waardoor u ook in NL naar de tandarts wilt kunnen gaan), is het nut van een verzekering groter.

3. Het aanbod van verzekeringen voor tandheelkunde in het buitenland? 

Belangrijk hierbij is dat verzekeringen voor tandheelkunde:

 • niet los aangevraagd kunnen worden
 • alleen aanvullend op een ziektekostenverzekering aangevraagd kunnen worden

Vrijwel alle internationale ziektekostenverzekeringen in ons aanbod bieden een aanvullende tandheelkundige dekking. Wij raden aan uw keuze te baseren op de ziektekostenverzekering, om daarna te beoordelen of een aanvullende tandheelkunde verzekering zinvol is of niet.

In deze brochure (PDF) vindt u gedetailleerde informatie over de tandheelkunde verzekeringen die door de verzekeraars Goudse (Goudse expat Pakket en Goudse NGO/Zendelingen Pakket), OOM (OOM Tijdelijk in het Buitenland en OOM Wonen in het Buitenland) en Henner (International Expat Insurance) worden aangeboden.

   

  4. Aandachtspunten tandheelkundige dekking en orthodontie

   

  4.1 Algemeen

  Hoge premies? - In zijn algemeenheid geldt dat tandheelkundige dekkingen relatief duur zijn. Dat komt onder andere omdat tandheelkundige zorg deels planbaar is, en veel verzekeraars (om die reden) verlies maken op de tandheelkundige verzekeringen. Stel uzelf dus de vraag of een tandheelkundige dekking wel echt nodig is. Zeker als u een goed gebit heeft en tandheelkundige behandelingen in het land van uw verblijf goed (zelf) betaalbaar zijn.

  Alleen aanvullend op ziektekostenverzekering aan te vragen – Het is uitsluitend mogelijk een tandheelkundige dekking af te nemen in het pakket waar u ook verzekerd bent voor ziektekosten. Het is dus niet mogelijk om alleen voor tandheelkunde verzekerd te zijn. Er moet altijd sprake zijn van een combinatie met een ziektekostenverzekering in hetzelfde verzekeringspakket.

  Kaakchirurgie - Issues betreffende de kaak – niet zijnde een behandeling (ook) aan de tanden - zijn meestal verzekerd onder de ziektekostenverzekering (specialistische zorg) en vallen niet onder een tandheelkundige dekking.

  Beperkingen van dekking en voorwaarden – In verband met de planbaarheid van veel behandelingen, zijn er vaak specifieke voorwaarden bepalingen van toepassing. Denk hierbij aan:

  • Medische acceptatie (medische acceptatie op basis van een gezondheidsverklaring).
  • Wachttijden (gedurende een periode van een jaar volgt geen uitkering voor ingrijpende tandtechniek zoals bruggen / implantaten / kronen etc).
  • Soms zijn er deelvergoedingen van toepassing (bijvoorbeeld 60% of 80% wordt vergoed)
  • Altijd zijn er maximale vergoedingen per persoon per jaar van toepassing.
  • Leeftijdsbeperkingen, bijvoorbeeld voor orthodontie

  Alvorens u kiest voor een tandheelkundige dekking raden wij u dus aan om goed de voorwaarden te lezen.

  Acuut probleem – snel een tandheelkundige verzekering aanvragen? - Als u een acuut probleem heeft met uw gebit dan is dat geen ‘onzeker voorval’ meer en zal een verzekeraar die behandeling niet willen vergoeden indien u geen actieve verzekering had lopen. Het heeft in die acute gevallen dus geen zin alsnog een tandheelkundige verzekering af te sluiten. De verzekeraar zal dekking weigeren. Pas na herstel van het probleem op uw eigen kosten zal een verzekeraar, vaak na een wachttijd of medisch acceptatietraject, weer dekking toekennen voor nieuwe issues die zich voor kunnen doen ten aanzien van uw gebit.

  4.2 Orthodontie

  Orthodontie is een aparte discipline binnen de tandheelkunde en wordt door verzekeraars dan ook apart / specifiek behandeld. De beide Nederlandse verzekeraars OOM en De Goudse hebben dekking voor orthodontie opgenomen in hun expat-ziektekostenverzekering, deze dekking zit dus niet in de tandheelkundige dekking. Zowel Goudse als OOM kiezen voor een maximale uitkering per persoon per gehele looptijd (dus niet per jaar) van de verzekering. Details daarvan treft u per verzekering hieronder. Op de International Expat Insurance is er een jaarlijkse vergoeding per persoon voor orthodontie op de tandheelkundige dekking.

  In zijn algemeenheid moet u er rekening mee houden dat vrijwel nooit de volledige kosten voor orthodontie vergoed zullen worden vanuit een verzekering. Weeg dan ook goed af of de maximale vergoeding voor orthodontie opweegt tegen de premiekosten die u moet maken voor een eventuele upgrade op de ziektekostenverzekering, of voor het bijsluiten van een tandheelkundige dekking. Soms bent u per saldo beter uit zonder een verzekering voor orthodontie.

  4.3 Tandheelkunde na een ongeval

  Verzekeraars hanteren zeer uiteenlopende vergoedingen voor tandheelkundige behandelingen na een ongeval. Vrijwel alle verzekeraars in ons aanbod hebben daarvoor dekking opgenomen in de ziektekostenverzekeringen. Hou er wel rekening mee dat vergoeding alleen van toepassing is op behandeling van het eigen natuurlijke gebit. Kosten voor implantaten, kronen, bruggen e.d. zijn niet onder deze rubriek verzekerd. Tevens geldt dat de vergoedingen bij OOM en Goudse voor tandheelkunde bij een ongeval qua omvang erg beperkt zijn. Uw onkosten zullen bij een serieus probleem met uw gebit na een ongeval zeer waarschijnlijk de vergoeding vanuit de verzekering overstijgen. Er zijn geen mogelijkheden om deze specifieke dekking elders ‘bij te sluiten’. Als u dit aspect belangrijk vindt dan moet u een ziektekostenverzekering kiezen die een ruime dekking biedt, zoals bijvoorbeeld de ziektekostenverzekering uit de International Expat Insurance die we hieronder voor u bespreken.

   

  Gratis persoonlijk advies

  Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

  Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

  Hoe kunnen wij u helpen?

  Stap 1: Contact
  Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

  Stap 2: Advies
  Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

  Stap 3: Aanvragen verzekering
  Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

  Stap 4: Service
  Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

  Stap 5: Beëindiging
  Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.