Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Goudse SOS Pakket B

goudse sos

 

1. Introductie

Dit verzekeringspakket is specifiek ontworpen voor mensen die in het buitenland lokaal verzekerd zijn voor ziektekosten via een werkgever, een lokale ziektekostenverzekering of een verplicht zorgstelsel, maar die wel behoefte hebben aan een verzekeringsdekking die rekening houdt met het feit dat ze ‘Nederlander in het buitenland’ zijn. Lokale ziektekostenverzekeringen houden daar in de regel geen rekening mee en ontberen daarom dekking voor o.a:

 • Ongeval / ziekte - Dekking voor medische repatriëring bij terugkeer naar Nederland indien u door een ernstig ongeval of ziekte niet meer zelfstandig kunt reizen.
 • Overlijden - Het regelwerk en vergoeding vervoer transport stoffelijk overschot naar Nederland.
 • Een doorlopende reisverzekering voor reizen buiten uw woonland.
 • Familie-omstandigheden in NL - Dekking voor reiskosten naar Nederland (spoed)  in verband met een levensbedreigende situatie (ziekte, ongeval) of overlijden van familie (1ste + 2de graad) in Nederland.

Met dit nieuwe SOS Pakket van De Goudse zijn al dit soort belangrijke dekkingen (en meer!) nu tegen een scherpe premie te verzekeren. Als u een goede lokale ziektekostenverzekering heeft dan hoeft u dus geen dure internationale expat-ziektekostenverzekering meer af te sluiten om toch goed verzekerd bij een gebeurtenissen die te maken hebben met ziekte, ongeval of overlijden. 
 

2. Verzekeringen

Het verzekeringspakket bestaat uit de volgende verzekeringen.

 1. SOS-verzekering (verplicht onderdeel)
 2. Reisverzekering voor reisbagagedekking en annuleringsverzekering
 3. Aansprakelijkheidsverzekering
 4. Rechtsbijstandsverzekering
 5. Inboedel - en kostbaarhedenverzekering
 6. Ongevallenverzekering

 

3. Toelichting SOS verzekering

Deze SOS verzekering bevat de volgende dekkingen.

 • Medische repatriëring terug naar Nederland in verband met ernstige ziekte of ernstig ongeval, waarbij zelfstandig reizen niet mogelijk is.
 • Overbruggingsdekking ziektekosten, ook bij tussentijdse verhuizing naar een ander land.
 • Doorlopende reisverzekering voor onvoorziene medische kosten en repatriëring bij reizen buiten het woonland.
 • Bij overlijden: het regelen en vergoeden van vervoer stoffelijk overschot terug naar Nederland.
 • Extra reis (retour Nederland) en verblijfskosten i.v.m. levensbedreigende familieomstandigheden in Nederland (1ste en 2de graad familie).
 • Overkomst van familie uit Nederland bij medische calamiteiten van uzelf en/of uw gezin. 
 • Kosten van opsporing, redding en berging
 • Telecommunicatiekosten gepaard gaande met bovenstaande SOS situaties

Uniek in deze SOS-verzekering zijn de volgende 3 dekkingen:

Dekking voor repatriëring terug naar Nederland (ziekte, ongeval, overlijden)

Deze dekking (als onderdeel van de SOS verzekering) voorziet in een vergoeding van maximaal 75.000 euro aan reiskosten als u om medische redenen definitief moet terugkeren naar Nederland. Er moet sprake zijn van blijvend ernstig letsel ten gevolge van een ongeval en/of een ernstige ziekte. De dekking voorziet niet in het vergoeden van een terugvlucht als bijvoorbeeld een bepaalde medische behandeling u beter uitkomt in Nederland. Ook het vervoer van het stoffelijk overschot, inclusief al het bijkomende regelwerk, is meeverzekerd.

Overbruggingsdekking ziektekosten direct na aankomst in het woonland

Ervaring leert dat het verkrijgen van een verzekering via een werkgever of een overheid in het buitenland vaak weken kan duren. Veelal is voor vertrek geen zekerheid en worden er apart zgn ‘overbruggingsverzekeringen’ afgesloten om de eerste periode in het nieuwe woonland wel voor ziektekosten verzekerd te zijn. Dit brengt allerhande extra administratieve last en kosten met zich mee. Dit pakket voorziet in een dekking van 250.000 euro voor spoedeisend medische ziektekosten gedurende maximaal 60 dagen vanaf vertrek uit uw woonland. U krijgt daarmee de tijd om uw lokale verzekeringen te regelen en bevestigd te krijgen. Tevens geldt deze overbruggingsdekking opnieuw als u gedurende de looptijd van de verzekering verhuisd naar een ander woonland. Er geldt geen "uitloopdekking", na de maximale loopttijd stopt de dekking, ook voor lopende behandelingen. Het is dus belangrijk dat uw nieuwe verzekering ook dekking biedt voor eventuele lopende behandelingen en pre-existing conditions. Deze overbruggingsdekking vergoedt in geheel geen kosten in verband met zwangerschap, bevalling en de pasgeborene.

Reisverzekering medische kosten en repatriëring bij reizen buiten het woonland

Een belangrijk kenmerk van een lokale ziektekostenverzekering is dat deze vooral voorziet op ‘lokale ziektekosten’, dus op medische kosten die in uw woonland gemaakt worden. Dekking voor reizen buiten uw woonland is er niet of maar zeer beperkt. De behoefte voor een doorlopende reisverzekering is groot, vooral voor onvoorziene spoedeisende medische kosten en repatriëring. Precies die dekking is dus opgenomen in de SOS verzekering van dit pakket. Er geldt een eigen risico van 100 euro per gebeurtenis. Er wordt dus wel vanuit gegaan dat u in uw woonland verzekerd bent voor ziektekosten. Let op: Zakenreizen zijn verzekerd maar beroepsmatig reizen zoals bij personeel in de luchtvaart of transportsector is uitgesloten van dekking. 
 

4. Aandachtspunten

We adviseren u allereerst om goed de polisvoorwaarden en het premie - en dekkingsoverzicht door te nemen alvorens u overgaat tot het aanvragen en afsluiten van een verzekering. Die documenten staan overzichtelijk onderaan deze pagina.  Hieronder volgt een aantal belangrijke aandachtspunten die wij graag willen toelichten: 

 • SOS dekking is verplicht af te nemen, de andere verzekeringen zijn optioneel.
 • Voor Nederlanders die (gaan) wonen en werken in het buitenland.
 • Minimale looptijd van een jaar, daarna maandelijks opzegbaar. Alleen bij re-migratie in het eerste jaar tussentijds opzegbaar.
 • Maximale aanvraagleeftijd 60 jaar, eindleeftijd 67 jaar.
 • Geen medische acceptatie nodig, dus u hoeft geen gezondheidsvragen te beantwoorden
 • Premie betalen per maand, kwartaal, halfjaar of jaar.
 • Geen premietoeslagen bij termijnbetaling.
 • Hoofdverzekerde (verzekeringsnemer) moet de NL nationaliteit hebben.
 • Medeverzekerden (partner / kinderen) hoeven niet per se de NL nationaliteit te hebben.
 • Niet af te sluiten op naam van een bedrijf, alleen op individuele titel.
 • De Goudse biedt ook een expat-arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar niet in dit pakket. We hebben daar apart mogelijkheden voor, informeer bij ons en we leggen u het graag uit. 
 • Het is niet mogelijk om een tandheelkundige dekking af te nemen in dit pakket. Een tandheelkundige dekking kan uitsluitend in combinatie met een internationale ziektekostenverzekering worden afgenomen. 
 • De overbruggingsdekking is gebaseerd op een situatie dat u binnen 60 dagen lokaal verzekerd zult zijn voor ziektekosten, inclusief dekking voor pre-existing conditions en eventuele lopende medische behandelingen.
 • De dekking voor spoedeisende medische kosten tijdens reizen gaan er van uit dat u in uw woonland doorlopend verzekerd bent voor medische kosten. Het is ook belangrijk dat deze lokale ziektekostenverzekering dekking biedt voor nabehandelingskosten als gevolg van ziekte of ongeval ontstaan in het buitenland.
   

Geen aanvullende dekking voor ziektekosten in uw woonland

Er zijn veel bijzondere en zelfs unieke zaken te verzekeren in dit verzekeringspakket, maar een aantal zaken zijn niet verzekerd en een belangrijk punt willen we u graag in het bijzonder toelichten: 
Deze verzekeringen voorzien nadrukkelijk niet in een aanvulling op uw lokale ziektekostenverzekering. Er is behoudens de overbruggingsperiode direct na aankomst in uw woonland géén dekking voor ziektekosten in uw woonland. Wij hebben overigens binnen ons aanbod geen enkele verzekeringsmogelijkheid die kan aanvullen op een lokale ziektekostenverzekering. Controleer altijd goed of de ziektekostenverzekering die u lokaal krijgt vanuit overheid of werkgever wel voldoet aan uw standaarden. Bij twijfel adviseren we u om een private ziektekostenverzekering bij te sluiten. Mail ons en we helpen u daarbij. Het aanbod is groot en divers, en wij zijn erin gespecialiseerd. 

Ziektekosten ten gevolge van Covid 19

De SOS verzekering in dit pakket voorziet binnen de grenzen van dekking en voorwaarden in een dekking voor onvoorziene spoedeisende medische kosten ten gevolge van Covid op de reisverzekering en op de overbruggingsverzekering (en dus na de overbruggingsperiode niet meer in uw woonland!). Op verzoek kan na afsluiten van de SOS verzekering een Engelse verklaring worden afgegeven door De Goudse waarin deze dekking wordt bevestigd. Vraag ons naar de mogelijkheden. 
 

5. Premie

 • Premies staan overzichtelijk vermeld in het premie - en dekkingsoverzicht en kunnen op basis van woonland (Europa of Wereld), dekking, eigen risico en gezinssamenstelling eenvoudig worden afgelezen.
 • We geven geen gepersonaliseerde offertes af voor dit product. 
 • De SOS verzekering is een verplicht onderdeel van dit pakket, de andere verzekeringen zijn optioneel mee te verzekeren.
 • Er zijn helaas geen kortingsmogelijkheden op de SOS verzekering als bijvoorbeeld een onderdeel van de SOS dekking voor u niet gewenst of niet nodig is. 
 • Over de SOS verzekering in dit pakket wordt een klein beetje assurantiebelasting geheven. In tegenstelling tot hetgeen vermeld is in het premie - en dekkingsoverzicht betreft dit NIET 21% te berekenen over de premies zoals vermeld, maar bedraagt de assurantiebelasting op jaarbasis slechts een paar euro.  
Jaarpremie* 1 persoon 2 personen** Gezin
Europa € 185 € 325 € 450
Wereld € 285 € 500 € 650

* Assurantiebelasting ter hoogte van maximaal enkele euro's komt bij de hierboven vermelde premie.
** 2 personen = 2 volwassenen, of 1 volwassene + 1 of meer kinderen

 

6. Hoe aan te vragen?

Het aanvragen van dit verzekeringspakket gaat door middel van het invullen van het aanvraagformulier (PDF)

 1. Dit formulier is op de meeste computers met een pdf programma online invulbaar en te ondertekenen. Printen en scannen is dus niet nodig.
 2. Zorg ervoor dat alles volledig is ingevuld.
 3. Stuur met het formulier ook een kopie paspoort *) mee van de hoofdverzekerde (verzekeringsnemer, ofwel aanvrager).
 4. Stuur de beide documenten per email naar: info@johoinsurances.org

*) Wij zijn door de wetgever verplicht u te identificeren bij het indienen van een aanvraag.
 

7. Belangrijke documenten

Algemeen:

Voorwaarden:

Verzekeringskaarten:

 

8. Heeft u een vraag over deze verzekering?

 

Heeft u een vraag over deze verzekering?

(Goudse SOS Pakket B)

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.