Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Rechtsbijstandverzekering in het buitenland

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Een rechtsbijstandsverzekering biedt dekking bij onder andere het verhalen van schade (o.a. bij verkeerszaken, bij strafzaken en bij geschillen die voortvloeien uit een contract (inclusief arbeidscontracten, indien meeverzekerd). De rechtsbijstandverzekering verleent zelf rechtsbijstand of vergoedt de kosten van deze rechtsbijstand indien deze bijstand wordt uitbesteed. In bepaalde situaties zal de Nederlandse rechtsbijstandsverzekeraar namelijk verwijzen naar een lokale advocaat voor verdere hulpverlening. De kosten van deze advocaat worden dan tot een gemaximeerd bedrag vergoed.

Het is ook mogelijk dat u door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor kosten als gevolg van schade die deze derde heeft geleden, waarvoor u verantwoordelijk zou kunnen zijn. In dat geval kunt u juridische hulp vragen bij uw particuliere aansprakelijkheidsverzekeraar.

Waarom een rechtsbijstandverzekering voor in het buitenland aanvragen?

Ook in het buitenland kunt u in tal van situaties belanden waarin u juridisch advies nodig zou kunnen hebben. Juist ook omdat wetgeving en gebruiken in het buitenland anders kunnen zijn dan u bent gewend vanuit Nederland. 

Het aanbod van rechtsbijstandverzekeringen voor in het buitenland:

Een Rechtsbijstandsverzekering kan los worden afgesloten binnen 1 van de volgende twee verzekeringspakketten:

De premies van deze 2 particuliere rechtsbijstandverzekeringen pakketten verschillen niet veel in.

De belangrijkste verschillen wat betreft dekking en uitvoering:

 • Juridische bijstand verlenen is een vak apart en daarvoor hebben zowel De Goudse als OOM een andere externe specialist op dat gebied ingeschakeld. De Goudse werkt samen met SRK. OOM Verzekeringen werkt samen met ARAG.
 • De Goudse biedt de Top dekking (Excellent) inclusief arbeidsrecht wereldwijd aan, waarbij OOM de Top dekking alleen aanbiedt indien woonachtig in de EU of de USA.
 • OOM biedt optionele dekkingsmogelijkheden voor de eigen (en eventuele verhuurde) woning in Nederland aan.
 • Bij De Goudse dient het financiële belang (“franchise”) minstens 450 euro te bedragen voor SRK ingeschakeld mag worden. Bij OOM is die franchise 175 euro voordat ARAG ingeschakeld mag worden.
 • De Goudse heeft ruimere voorwaarden dan OOM voor het inschakelen en vergoeden van lokale (in uw woonland) rechtshulp. Bij OOM zult u meestal met een Nederlandse advocaat vanuit ARAG moeten werken. Dat is niet altijd handig i.v.m. verschillende rechtstelsels, tijdzones e.d.

Aandachtspunten

 • Lang niet alle mogelijke juridische zaken zijn gedekt onder de verzekering en we adviseren u daarom ook voor het afsluiten van de verzekering goed de polisvoorwaarden door te nemen.
 • Het land waar u verblijft kan uitgesloten zijn van dekking.
 • OOM dekking verhuurde woning: Het verhuur contract van uw woning moet aan bepaalde eisen voldoen om dekking te hebben. Denk hierbij onder meer aan: u heeft de woning verhuurd aan 1 huurder, er geen sprake is van onderhuur of kamerverhuur, het huurcontract moet op de ingangsdatum van de verzekering nog minstens 1 jaar doorlopen.
 • OOM Topdekking (incl arbeidsrecht): er dient EU recht op de arbeidsovereenkomst van toepassing te zijn en een EU rechter dient de zaak te moeten kunnen behandelen. Daarbuiten verleen Arag geen dekking voor arbeidsrecht.
 • Verzekeraar/uitvoerder verleent zelf rechtsbijstand. De rechtsbijstandverzekering is een naturaverzekering. Dat houdt in dat eigen juristen van de verzekeraar de rechtsbijstand verlenen. De klant kan niet zonder overleg met de verzekeraar en zonder voorafgaande toestemming een eigen rechtshulpverlener inschakelen en de nota hiervan bij de verzekeraar neerleggen. Door met eigen juristen en advocaten te werken, is er grip op de kwaliteit en beperken verzekeraars de kosten, waardoor de premie van de verzekering betaalbaar blijft. Alleen indien de betreffende advocaat niet in staat is het probleem vanuit Nederland te regelen, kan een externe partij worden ingeschakeld. De vergoeding voor deze externe kosten is gemaximeerd.
 • Het betreft particuliere rechtsbijstandverzekeringen, dus er is geen dekking voor zakelijke geschillen / geschillen wat betreft uw onderneming.
 • Uitsluitingen gelden onder meer voor opzet en schade als gevolg van drank- en drugsgebruik en roekeloosheid

 

  Gratis persoonlijk advies

  Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

  Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

  Hoe kunnen wij u helpen?

  Stap 1: Contact
  Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

  Stap 2: Advies
  Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

  Stap 3: Aanvragen verzekering
  Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

  Stap 4: Service
  Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

  Stap 5: Beëindiging
  Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.