Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Ongevallenverzekering in het buitenland

 

Wat is een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering geeft een éénmalige uitkering indien een verzekerde als gevolg van een ongeval:

 1. Blijvend invalide raakt.
 2. Komt te overlijden.

Wat is een ongeval? Een ongeval is gedefinieerd als "een plots van buiten komend onheil dat inwerkt op het lijf". Een ziekte is dus geen ongeval.

Hoe hoog het bedrag van de éénmalige uitkering is, is mede afhankelijk van:

 • De hoogte van het verzekerde bedrag voor blijvende invaliditeit en/of overlijden.
 • Bij blijvende invaliditeit: In welke mate je invalide bent geraakt. Er volgt een procentuele uitkering van het verzekerde bedrag. Bij 100% blijvende invaliditeit wordt het gehele bedrag uitgekeerd.

De mate van blijvende invaliditeit wordt bepaald aan de hand van een tabel die door veel verzekeraars wordt gehanteerd, de zogenaamde "Gliedertaxe". Hierin staat hoeveel procent van het verzekerde bedrag je krijgt, als je bepaalde lichaamsfuncties niet meer kunt gebruiken. Bijvoorbeeld; als je één duim niet meer kunt gebruiken dan krijg je 15% van het verzekerde bedrag en als je het zicht van één oog verliest krijg je 40%.

Wat is het verschil en de overlap tussen een ongevallenverzekering, een ziektekostenverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een overlijdensrisicoverzekering?

 • Ongevallenverzekering - Sommenverzekering, een vergoeding voor het (blijvend) leed, niet gerelateerd aan daadwerkelijk gemaakte kosten.
 • Ziektekostenverzekering - Schadeverzekering, vergoeding van medische kosten als gevolg van het ongeval. Geen overlap met een ongevallenverzekering.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering - Zorgt voor een vervangend inkomen wanneer je arbeidsongeschikt bent geraakt, doorlopend tot een vooraf bepaalde eindleeftijd, of totdat men weer arbeidsgeschikt is. Beperkte overlap.
 • Overlijdensrisicoverzekering - Geeft een uitkering na overlijden na een ongeval en ook als gevolg van ziekte. Deels overlap dus. De dekking is ruimer, dat maakt verzekering duurder.

Voorbeeld: auto ongeluk, ziekenhuis

 • De Ongevallenverzekering keert uit indien verzekerde door het ongeval blijvend invalide is geraakt of is overleden.
 • De Ziektekostenverzekering vergoedt: ambulance, ziekenhuis, arts, medicijnen, etc.
 • De Arbeidsongeschiktheidsverzekering keert uit indien verzekerde langdurig niet meer kan werken (geheel of gedeeltelijk verlies van inkomen uit werkzaamheden).
 • De Overlijdensrisicoverzekering keert uit indien de verzekerde is overleden.

Waarom een ongevallenverzekering voor in het buitenland aanvragen?

Een ongeluk zit ook in het buitenland in een klein hoekje. Zeker in het verkeer is de kans op een ongeval helaas veel groter dan in Nederland. De financiële consequenties hiervan kunnen aanzienlijk zijn, zeker bij blijvende invaliditeit of overlijden. Een ongevallenverzekering verzacht dit financiële leed, voor de nabestaanden of de verzekerde(n) zelf. Daarom is het niet onverstandig om een ongevallenverzekering onderdeel uit te laten maken van uw internationale verzekering zodat u de zekerheid heeft van een éénmalige uitkering voor u of uw nabestaanden.

Een ander aspect wat mee kan spelen in de beoordeling of een ongevallenverzekering zinvol is om af te sluiten, is de aanwezigheid/afwezigheid) van sociale voorzieningen (bv bijstandsuitkering) of werknemersverzekeringen (bv wia, arbeidsongeschiktheid). Een niet-werkende partner heeft vaak helemaal geen voorzieningen wat betreft deze aspecten. Omdat deze voorzieningen in veel landen minder goed zijn geregeld dan in Nederland, kan een ongevallenverzekering een deel van deze risico's opvangen.

Het aanbod van ongevallenverzekeringen voor in het buitenland

Een ongevallen verzekering voor in het buitenland kan los worden afgesloten binnen de volgende pakketten:

Aandachtspunten

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.