Verzekeringen: duurzaam, groen, sociaal en maatschappelijk verantwoord?

21 oktober 2022

De vraag in hoeverre aangeboden verzekeringen duurzaam, groen, sociaal en maatschappelijk verantwoord zijn, is actueel. Het antwoord is echter wat complexer.

Informatie van de verzekeraars zelf:

Informatie over de werkwijze van Verzekeraars betreffende duurzaam, groen, sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen is te vinden in de jaarverslagen en op de websites. Hierbij van enkele verzekeraars de verwijzingen naar de juiste plekken op de websites:

Gedragscodes en controlerende nstanties en organisaties

Er zijn verschillende initiatieven, gedragscodes en instanties die duurzaam, groen & maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren en/of beoordelen. Enkele voorbeelden:

  • Het IMVO Convenant Verzekeringssector (IMVO = Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
  • Het commitment van de financiële sector aan het Klimaatakkoord.
  • De Nederlandse Stewardship Code.
  • De Global Compact-principes van de Verenigde Naties - een wereldwijd initiatief van de Verenigde Naties met tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie.
  • ESG beleggen (Environmental, Social en Governance) - bij het beleggen rekening houden met milieuaspecten, sociale aspecten en de manier waarop een bedrijf wordt bestuurd.
  • Fair Finance Guide International.
  • Eerlijke geldwijzer.

Duurzaam, groen, sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen omvat een groot aantal aspecten. Wettelijke vereisten verschillen daarbij per branche, rechtsvorm en land. Het vergt dus veel kennis en kunde om verzekeraars en financiële instellingen goed te kunnen beoordelen. Wij adviseren u om een beoordelende organisatie te kiezen, die past bij uw wensen en voorkeuren.

Relevante aspecten wat betreft Reis- en ziektekostenverzekeringen?

JoHo Insurances bemiddelt met name in verzekeringen waarbij er geen sprake is van vermogensopbouw. Dit betekent dat het beleggingsbeleid van een verzekeraar wat betreft de afgesloten verzekering(en) minder relevant is: uw geld wordt dus niet in "verkeerde" beleggingen gestoken, want de inleg wordt niet of nauwelijks belegd. Het is voor dit type verzekeringen in feite iets minder relevante, omdat er geen of beperkt geld wordt belegd. En het belegde vermogen is met name van invloed op de impact die een verzekeraar kan hebben.

Hopelijk geeft deze informatie meer inzicht in de aspecten rondom duurzaam, groen, sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap door de samenwerkende verzekeraars.