OOM Verzekeringen - veranderingen in 2023

18 november 2022

OOM Verzekeringen heeft deze week de veranderingen voor 2023 bekend gemaakt voor de volgende twee verzekeringen:

 • OOM Tijdelijk in het Buitenland (OOM TIB)
 • OOM Wonen in het Buitenland (OOM WIB)

Eigen risico ziektekostenverzekering

 • De optie “0 euro eigen risico” gaat vervallen voor nieuwe verzekerden, per 1 januari. De opties 250 / 500 / 1.000 euro p.j.p.p. blijven bestaan.
 • Heeft u nu een verzekering met 0 euro eigen risico? Dan blijft dit vooralsnog ongewijzigd, u behoudt dit eigen risico.
 • Hoe dit in de toekomst zal lopen, is op dit moment nog niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor mutaties en toevoeging van verzekerden op de polis. Daarover volgt later meer duidelijkheid.
 • Indien u het eigen risico wilt wijzigen, dan kan dat alleen aan het einde van het verzekeringsjaar. Welke datum dat is, kunt u op uw polis vinden achter "Contractvervaldag".

Premiestijging ziektekostenverzekering 2023 (OOM WIB)

De premie van de ziektekostenverzekering van de OOM Wonen in het Buitenland verzekering kan om 2 redenen zijn gestegen:

 1. Stijging algemeen premie niveau (geldt voor alle verzekerden).
 2. Op basis van het bereiken van een hogere (duurdere) leeftijdscategorie per 1/1.

Dit vindt om de 5 a 10 jaar plaats, afhankelijk van de verzekering en de leeftijd.
Indien dit jaar beide factoren spelen, dan is de stijging deze keer relatief hoog. de leeftijdsafhankelijk stijging zal dan echter voorlopig niet meer plaatsvinden.

De algemene premiestijging (1) verschilt, afhankelijk van:

 • Leeftijd
 • Verzekering
 • Regio
 • Dekkingsniveau

De minimale stijging is 5%, dat is netjes en relatief laag. De hoogste percentages zijn 10%-17%.Dit geldt met name voor de hoogste dekking en de duurdere regio’s en landen.

De premie van ziektekostenverzekering van de OOM Tijdelijk in het Buitenland verzekering blijft voor bestaande verzekerden gelijk tijdens de aangevraagde looptijd.

De premies van de andere verzekeringen binnen deze 2 pakketten zijn vooralsnog niet gestegen.

Uw verzekering nu per direct opzeggen in verband met de stijging?

Advies: niet doen.

Dit kunt u altijd later nog doen, de verzekeringen van OOM zijn namelijk dagelijks (ook tussentijds) opzegbaar zonder opzegtermijn. Doorloop eerst de opties onder punt 4.

Hou ook rekening met het volgende:

 • De stijging is niet ieder jaar hetzelfde. er zijn ook jaren geweest met een lage stijging, of zelfs geen stijging.
 • Bij andere verzekeringen stijgen de premies voor ziektekosten ook. Het is mogelijk dat uw huidige premie nog steeds relatief voordelig is, vergeleken met andere ziektekostenverzekeringen. Om hier zeker van te zijn doe dan een nieuwe adviesaanvraag (zie punt 4).

Een hoge premiestijging? Wat kunt u doen?

Is uw premie veel gestegen en wilt u kijken wat er mogelijk is, om de premie te verlagen? Daar zijn verschillende mogelijkheden voor:

Optie 1. Verhoging eigen risico van de ziektekostenverzekering.

Indien u nog niet het hoogste eigen risico heeft, dan kunt u overwegen om een hoger eigen risico te nemen, om premie te besparen. Indien u het eigen risico wilt wijzigen, dan kan dat alleen aan het einde van het verzekeringsjaar. Welke datum dat is, kunt u op uw polis vinden achter "Contractvervaldag". Vanzelfsprekend is dat alleen interessant indien er de komende jaren vermoedelijk weinig kosten worden gemaakt. Dit blijft vanzelfsprekend een inschatting.

Een punt van aandacht is dat u niet zonder meer op een later moment dit eigen risico weer kunt verlagen. Een verzoek tot verlaging van het eigen risico wordt beoordeeld op basis van een nieuwe gezondheidsverklaring, en kan dus ook worden geweigerd door de verzekeraar.

Optie 2. Verlagen dekkingsniveau ziektekosten

Indien u nu een hoger dekkingsniveau heeft, dan kunt u bekijken of het verlagen van dekking zinvol kan zijn, om premie te besparen. Ook de lagere dekkingsniveau's geven dekking voor kosten in verband met ziekenhuisopname, operaties, evacuatie en medicijnen. Bekijk hiervoor eerst het dekkingsoverzicht goed, hierin kunt u zien wat wel/niet is verzekerd onder de verschillende dekkingsniveau’s. Zo kunt u zien welk dekkingsniveau bij uw wensen past.

Een punt van aandacht is dat u niet zonder meer op een later moment dit dekkingsniveau weer kunt verhogen. Een verzoek tot verhoging van het dekkingsniveau wordt namelijk beoordeeld op basis van een nieuwe gezondheidsverklaring, en kan dus ook worden geweigerd door de verzekeraar.

Optie 3. Adviesaanvragen en premies vergelijken

Wilt u weten welke mogelijkheden er nog meer zijn voor u?

Vraag dan online een nieuw advies aan via onze website

Op basis van deze (gratis) adviesaanvraag zullen wij u informeren over eventuele alternatieven en premies van vergelijkbare verzekeringen. Geef bij deze aanvraag graag duidelijk aan hoe u nu bent verzekerd, en met welk dekkingsniveau.