Heb ik eigenlijk wel een reis- of ziektekostenverzekering nodig?

9 november 2022

Veel gestelde vragen en misverstanden

Geregeld krijgen wij vragen binnen over het nut van het hebben van een reis- of ziektekostenverzekering. Een goede verzekering kost geld, en het leven is al duur genoeg. En als je dan zelden tot nooit medische kosten maakt, dan snappen wij goed dat er vragen zijn over het nut en de noodzaak van een reis- of ziektekostenverzekering. Uit de vragen die gesteld worden, merken wij op dat het zinvol is onze kennis en ervaring te delen. Hierbij dus antwoorden op veel gestelde vragen betreffende het onderwerp “Heb ik wel een reis- of ziektekostenverzekering nodig?”

1.“Ik krijg minder terug van de verzekeraar dan dat ik aan premie betaal. Ik maak nauwelijks gebruik van de verzekering.”

Een verzekering is met name gericht op onvoorziene voorvallen en calamiteiten met een (grote) financiële consequenties. Met een verzekering deel je dit financiële risico over meerdere mensen/verzekerden. Het grootste gedeelte van de verzekerden declareert jaarlijks dus niet of weinig. En een klein deel heeft pech, en komt wel voor hoge kosten te staan. Het is dus inherent aan het systeem van verzekeren dat een deel meer premie betaalt dan dat het kosten declareert, en dat een kleiner deel de verzekering hard nodig heeft gehad. Het is prettiger om bij het eerste deel te horen ;-) , dan zijn er weinig problemen geweest.

Betekent dit dan dat je de verzekering net zo goed kunt opzeggen? Nee, je weet namelijk niet wat er in de toekomst gaat gebeuren en of je dan wellicht niet alsnog bij dat kleine deel gaat behoren dat pech heeft. Dit bespreken we verder in de vragen hieronder.

2.“Als er wat is, betaal ik het wel van mijn spaarrekening. De zorg is hier heel goedkoop.”

Kosten voor een consult, artsenbezoek, een foto, medicijnen of een fysiotherapeut kunnen vaak ook uit eigen zak worden betaald. Dit zijn niet direct de belangrijkste kosten waarvoor men een verzekering 'moet' afsluiten. Mits men niet in landen zoals de USA, Singapore of Hong Kong zit, want in deze landen is ook deze medisch zorg soms schrikbarend duur.

Wanneer zijn de medische kosten het hoogst?

Het is een ander verhaal indien er sprake is van:

 • een operatie.
 • een ziekenhuisopname.
 • chronisch (duur) medicijngebruik.
 • langdurige complexe behandelingen.
 • een medische repatriëring, omdat de zorg terplekke niet van voldoende niveau is.

In deze situaties kunnen de kosten flink oplopen. Ook in landen waar de standaard zorg relatief goedkoop is. Want voor de complexere medische hulp kan het namelijk nodig zijn dat men naar een privaat ziekenhuis wordt gebracht, of dat zelfs een medische evacuatie naar een andere regio of ander land noodzakelijk is.

Dus:

 • Zelf sparen gaat hoogstwaarschijnlijk niet voldoende zijn om deze kosten zelf te kunnen betalen.
 • De private ziekenhuizen vereisen vaak een verzekering in verband met een garantstelling voor alle kosten. Anders gaan ze niet eens aan een behandeling beginnen. Een spaarrekening is wat dat betreft niet voldoende zekerheid voor een ziekenhuis. Het klinkt cru, maar dit kan dus in het ergste geval de dood tot gevolg hebben.
 • Onder andere in Afrika, in Latijns-Amerika en in delen van Azië zijn bepaalde risico's groter. De medische zorg is daar in veel regio's en landen niet van voldoende niveau, waardoor de kans op een medische evacuatie groter is, en men sneller in een duurder private kliniek terecht komt.

3.“Als er iets is, dan keer ik wel snel terug naar Nederland”

Hierbij spelen de volgende omstandigheden en factoren een rol:

 • Hoe acuut is het medisch probleem? BIj een bijvoorbeeld ongeluk, hersenbloeding of een hartaanval is er geen tijd om naar Nederland te reizen.
 • Kan je wel zelfstandig reizen? Na een ernstig ongeval is dat niet mogelijk. Bij sommige ziektes of aandoeningen evenmin.
 • Mag je wel zelfstandig reizen? Bij bepaalde ziektes en besmettingen is zelfstandig reizen verboden.

Veel behandelingen, opnames en operaties vinden niet in Nederland plaats:

 • Bij een ernstig(e) ziekte of een ongeval vindt behandeling plaats in het land zelf, indien mogelijk.
 • Is de zorg terplekke niet van voldoende niveau, dan volgt medische evacuatie naar een land/regio met betere zorgmogelijkheden. De situaties zijn dan meestal acuut en urgent, de kans groot dat dat in verband met de noodzakelijke snelheid van behandeling naar een land in de regio zal zijn. In bijvoorbeeld Afrika zijn Zuid-Afrika en Kenia landen waar men naartoe wordt geëvacueerd voor beter zorg.
 • Bedenk dat er veel situaties zijn waar men niet zelf kan reizen, zelfstandig terugreizen naar Nederland is dan dus geen optie.
 • Soms kan er, afhankelijk van de situatie, in overleg worden besloten tot repatriëring naar Nederland. Bijvoorbeeld indien een langdurige behandeling is voorzien en er geen acute behandeling noodzakelijk is.

4.“Ik ben jong & gezond, ik ben eigenlijk nooit ziek.”

Dat is fijn en belangrijk, houden zo! Helaas geldt hiervoor dezelfde waarschuwing als bij beleggingen: “Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.”

Je hebt niet alles in eigen hand:

Een aantal risico’s heeft men daarbij niet in eigen hand, met name het risico op een ongeval. Maar men kan ook onverwacht met een ernstige ziekte, een erfelijke aandoening of een "medisch falen" (denk aan hartaanval, hersenbloeding, nierfalen etc) in aanraking komen, zelfs met een gezonde levensstijl.

Internationale ziektekostenverzekeraars houden er overigens rekening mee dat het risico op jongere leeftijd lager is. De premies zijn leeftijdsafhankelijk, dus jongeren betalen een veel lagere premie dan ouderen.

5.“Als ik naar het ziekenhuis of een dokter moet, dan regel ik toch alsnog snel een verzekering?”

Een nieuwe verzekering zal geen lopende/verwachte medische kosten gaan vergoeden. Dus als er eenmaal sprake is van een aandoening, ziekte of ongeval, dan is dat niet of nauwelijks meer te verzekeren.

Alleen indien je zelfstandig kunt reizen, er geen acute medische hulp nodig is, en je definitief langdurige kunt terugkeren naar Nederland, en je je voor bezoek aan een arts of ziekenhuis snel kunt inschrijven bij de BRP, dan val je weer tijdig onder de Nederlandse basiszorgverzekering. Deze Nederlandse basiszorgverzekering dekt wel bestaande aandoeningen en lopende behandelingen.

6.Praktijkvoorbeelden van de kosten van hulp en behandeling

Wij hebben rechtstreeks te maken met hulpverlening, ziekenhuisopnames en calamiteiten van verzekerden. Om een idee te geven van de kosten die daar bij komen kijken, hierbij enkele voorbeelden uit de praktijk:

 • Burkina Faso - Malaria Tropica, medische hulp, en vanwege onvoldoende kwaliteit van beschikbare zorg een medische evacuatie naar Kenia, totale kosten: 80.000-100.000 euro
 • USA - Acute blindedarm ontsteking, operatie, geen bijzonderheden: 44.000 euro.
 • Oostenrijk - Skiongeluk, banaan en fysiotherapie: 11.000 euro
 • Singapore - Oorontsteking, ziekenhuisopname en (na)behandelingen: 90.000 euro
 • Caribisch gebied - Ernstig ongeluk. De kosten voor medisch zorg en en repatriëring naar Nederland: 95.000 euro
 • Ethiopië - Complicaties zwangerschap. Medische kosten, controles, reis naar Nederland, bevalling: 50.000 euro.

7.Tot slot

Wij zien in Nederland soms zelfs crowdfundingsacties om kosten voor onverzekerden in het buitenland te kunnen betalen, naar aanleiding van een ongeval of een overlijden. Ook ernstig zijn de contacten met familieleden van onverzekerden in Nederland, die soms zelfs hun huis hebben moeten verkopen om levensreddende behandelingen van onverzekerde familie in het buitenland te kunnen betalen. In deze fase kunnen wij, of andere organisaties, geen ondersteuning meer bieden.

Dit soort situaties wil je natuurlijk voorkomen. Vanzelfsprekend is het vrije keuze om wel of niet te verzekeren. De praktijk wijst uit dat indien men niet is verzekerd:

 • Het best ook wel goed kan gaan.
 • Maar soms ook niet, en dan kan het dus ook echt heel erg fout gaan.
 • Het in feite een risicovolle loterij is, om niet verzekerd te zijn.

Het is soms lastig om dit eerlijk uit te leggen, omdat het lijkt op "wij van wc-eend adviseren wc-eend" advies. Maar ons advies is gemeend, onderbouwd en gebaseerd op praktijkervaringen.