Goudse Expat Pakket - veranderingen 2020

28 februari 2020

Veranderingen 2020

Het Goudse Expat Pakket is een veel gekozen verzekeringspakket voor Nederlanders die langere tijd in het buitenland gaan werken. Uitgezonden wordt door uw werkgever of op eigen initiatief (digital nomads, freelancers, zelfstandige ondernemers, buitenlandse werkgever). Dit pakket biedt de volgende verzekeringen:

 1. SOS
 2. Ziektekosten
 3. Tandheelkundige kosten
 4. Ongevallendekking
 5. Inboedel in het buitenland
 6. Reisbagage en annulering
 7. Arbeidsongeschiktheid
 8. Rechtsbijstand
 9. Particuliere aansprakelijkheid

Veranderingen voor 2020?

Voor dit jaar heeft de Goudse geen grote wijzigingen toegepast op het Goudse Expat pakket. Enkele kleine punten die zijn veranderd:

 • Kinderen kunnen ook na 21ste op de familie-polis blijven.
 • Als er iemand overkomt ivm zieke verzekerde, hoeft dat geen familie meer te zijn.
 • Dekking Opsporing en redding is verhoogd van 12.500 naar 20.000.
 • Dekking Logopedie toegevoegd bij Standaarddekking

Nieuwe Alarmcentrale

Een andere wijziging is dat de Goudse een andere alarmcentrale heeft: Healix. Deze alarmcentrale vervangt de Nederlandse alarmcentrale VHD. Healix heeft meer internationale contact en kennis over ziekenhuizen wereldwijd. Dit moet er voor zorgen dat er nog voor sneller contact kan worden gelegd met ziekenhuizen wereldwijd, dat de administratieve afhandeling sneller verloopt en dat de kosten van medische behandelingen beter uit-onderhandelt kunnen worden met de ziekenhuizen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg. Hierdoor kan de premie-stijging beperkt kan worden, waardoor de verzekerden dus ook baat hebben bij deze wisseling van alarmcentrale.

Voor verzekerden is het belangrijkste praktische aspect van de wijziging dat de voertaal met de alarmcentrale Engels is geworden.

Meer informatie

Op de productpagina op onze website is de volgende informatie te vinden:

 • Tips en informatie
 • Premie
 • Dekking
 • Voorwaarden
 • Online offerte maken
 • Aanvraagformulier
 • Instructies
 • Stel uw vraag

Indien u vragen heeft over dit verzekeringspakket, kunt u op de productpagina alle relevante informatie. Ook kunt u gebruik maken van ons adviesformulier of via email of telefoon contact opnemen.