Goudse Expat & Goudse SOS & Goudse NGO - het Coronavirus

8 september 2020

Wat is er wel en wat is er niet gedekt bij de Goudse verzekeringen?

Het Goudse Expat Pakket, het Goudse SOS Pakket en het Goudse NGO Pakket bieden een ruime dekking wat betreft risico's die gerelateerd zijn aan het Coronavirus (COVID-19-virus). Voor de belangrijkste risico's is er dekking, en zijn er geen bijzondere uitsluitingen van toepassing. Ondanks dat de Goudse één van de betere dekkingen in de markt biedt, gelden er op enkele punten wel beperkingen. Deze beperkingen waren standaard al in de voorwaarden opgenomen, maar met de huidige situatie is het zinvol deze hier expliciet te benoemen.

1.Ziektekostenverzekering

 • Reguliere dekking.
 • Geen beperkingen, geen specifieke uitsluiting voor epidemie/pandemie.
 • Corona-testen t.b.v. toegang tot een land (dus testen zonder dat er sprake is van symptomen) wordt beperkt vergoed. De Goudse zegt hierover: " Heeft de expat een negatief testresultaat nodig om te mogen reizen/vliegen? Dan zijn de kosten normaal gesproken voor de klant zelf. Maar gezien de bijzondere omstandigheden komen we de klant in 2020 tegemoet met een eenmalige vergoeding van maximaal € 25,- per persoon."

Coronavaccin

Sinds 18/11/2020 is er ook voor volwassenen dekking voor inenting met een vaccin tegen corona, zodra dit beschikbaar is. Het moet dan gaan om vaccinatie in het buitenland met een vaccin dat goedgekeurd is door Nederland of de EU. Wij vergoeden hiervoor in totaal tijdens de volledige looptijd van de verzekering maximaal € 100,- per persoon. Op deze vergoeding is uw gebruikelijke eigen risico van toepassing.

Het Goudse SOS Pakket bevat geen ziektekostenverzekering, maar wel dekking voor onvoorziene spoedeisende medische kosten tijdens reizen buiten het woonland. Deze dekking tijdens reizen buiten het woonland biedt dekking voor spoedeisende onvoorziene kosten als gevolg van een corona besmetting.

2.SOS-verzekering

 • Reguliere dekking voor medische evacuatie en repatriëring (indien onderdeel ziektekosten is meeverzekerd).
 • Alleen voor gebieden waar BuZa code Rood voor af geeft geldt een (reguliere, niet specifiek corona gerelateerde) maximering van de SOS vergoeding tot 75.000 euro.
 • Extra reis- en verblijfskosten anders dan door ziekte, ongeval en overlijden zijn niet gedekt.

Let op!

Er kan dekking zijn, maar dekking moet redelijkerwijs uitvoerbaar zijn, en dat is in deze tijden niet te garanderen. Denk aan:

 • Beschikbaarheid van personeel
 • Beschikbaarheid van transport
 • Is het verantwoordelijk voor personeel om de werkzaamheden uit te laten voeren?
 • Zijn er reismogelijkheden?
 • zijn er elders bedden beschikbaar?

3.Reisverzekering (bagage en annulering)

 • Geen dekking voor annuleringskosten omwille van Corona/Reisadvies.
 • Extra reis- en verblijfskosten zijn niet gedekt.

4.Overige verzekeringen

 • Tandheelkunde: geen bijzonderheden
 • Particuliere aansprakelijkheid: geen bijzonderheden
 • Inboedel: geen bijzonderheden
 • Ongevallen: geen bijzonderheden (geen dekking voor ziektes)
 • Arbeidsongeschiktheid: geen bijzonderheden

5.Kosten in verband met Quarantaine en tests om een land in te mogen reizen?

Deze kosten, om een land in of uit te mogen reizen, vallen helaas niet onder de dekking van de verzekering.

6.Informatie en vragen

Websites:

Heeft u specifieke vragen met betrekking tot uw het verzekeringspakket? Stuurt u ons deze vragen graag per email, gericht aan: contact@johoinsurances.org

7.De expatverzekeringen van de Goudse Verzekeringen

Meer informatie over de expatverzekeringen van de Goudse Verzekeringen vindt u op onze website.

Wij hebben ons best gedaan de informatie juist weer te geven. Desondanks zijn wij niet aansprakelijkheid voor eventuele fouten en indien de verzekeraar de schade anders afhandelt dan omschreven. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor wijzigingen die de verzekeraar tussentijds toepast.