Allianz Care en Corona - International Health Insurance

26 maart 2020

Tips en diensten voor verzekerden

Allianz heeft zelf een website waar ze informatie omtrent het Coronavirus up to date houden. Bekijkt u dus ook die pagina voor volledige informatie. U vindt die pagina via deze link.

1.Wees voorzichtig met ziekenhuisbezoek

Heb je symptomen, volg de richtlijnen van de overheid of bel je dokter/huisarts. Ga niet direct naar een ziekenhuis, de kans is aanwezig dat je een besmetting oploopt dan wel verspreidt.

2.Outpatient kosten (behandeling en test)

Ook wanneer je geen Outpatient dekking in de polis hebt opgenomen, geeft Allianz wel dekking voor outpatient testing en behandeling, zolang je symptomen hebt en de behandeling/ testing is voorgeschreven door een arts. De kosten voor testing moeten reasonable en costumary zijn omdat sommige klinieken bizarre bedragen vragen voor testen. Volg hiervoor de richtlijnen die gelden in het land waar je woont of verblijft.

3."Corona check" en vergoedingen voor vaccinatie tegen Covid-19

Je kunt een online "corona check" doen - vul je symptomen in en je krijgt te horen hoe groot de kans is dat je Corona hebt via https://medi24.ch/en/coronacheck/

Ten aanzien van vaccinatie geeft Allianz de volgende dekking:

"Allianz will cover the cost for vaccination against Covid-19, where it is not offered for free (or is only partially sponsored) by the government of the country in which you are resident. The vaccine must be fully developed (including passing all pre-licensure clinical trials), approved and licensed for use in the jurisdiction in which it is being requested and the cost must be reasonable and customary within that jurisdiction. We will not cover any travel costs that may have been incurred when availing of this benefit."

4.Dekking buiten area of cover

Door alle beperkingen om te reizen is het voor veel mensen die op reis waren, nu lastig om terug te gaan naar huis. Dekking buiten area of cover is daarom verlengd van 6 weken naar 90 dagen als je door reisrestricties niet terug kunt naar area of cover. Heb je langer dekking nodig dan die 90 dagen omdat je niet binnen 90 dagen kunt terugkeren naar jouw area of cover, bel Allianz Helpline

5.Reisadviezen via World Aware

Je kunt gebruik maken van reisadviezen via World Aware; zij hebben veel content over Corona, en geven ook beperkt info over reis restricties: https://www.worldaware.com/resources/intelligence-alerts/covid-19-corona

6.Lifeworks

Lifeworks: assistentie die digitaal of telefonisch bijstaat bij problemen zoals: financiële problemen, psychische bijstand voor een ondernemer die geen werk meer heeft. https://awcsexpat.lifeworks.com/life/employee-assistance/articles/toolkit