Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

IEI Life Insurance

IEI Life Insurance

De IEI Life Insurance wordt uitsluitend door ons (JoHo Insurances) aangeboden. De verzekering wordt geadministreerd door Henner in Parijs en de risicodrager is Allianz. Wij bieden deze levensverzekering aan middels 'execution only'. Dat betekent bij een levensverzekering dat wij niet inhoudelijk adviseren over de hoogte van het te verzekeren bedrag. U dient dus zelf een inschatting van uw financiele situatie te maken en op basis daarvan te kiezen welk bedrag u uw nabestaanden wenst na te laten als u komt te overlijden.

Kenmerken en aandachtspunten

 • Af te sluiten door Nederlanders die niet (meer) staan ingeschreven in Nederland + alle andere EU nationaliteiten.
 • Personen met de Nederlandse nationaliteit die wel staan ingeschreven in Nederland kunnen deze verzekering niet afsluiten. Aanvragen is pas mogelijk na uitschrijving bij de gemeente in Nederland.
 • Een polisadres in de EU is verplicht
 • Medische acceptatie is van toepassing maar uitsluitend op basis van een door uzelf ingevulde gezondheidsverklaring - er zijn geen fysiek medische keuringen nodig!
 • Premie is afhankelijk van leeftijd in leeftijdsblokken van 10 jaar ( 18-30, 31-40, 41-50, 51-60) en hoe u medisch geaccepteerd wordt door de verzekeraar
 • Er kan met een aanvraagformulier 1 levensverzekering worden aangevraagd. Indien er meer dan 1 levensverzekering moet worden afgesloten - bijvoorbeeld bij een echtpaar - dan moeten er twee aanvraagformulieren worden ingediend en worden er twee polissen opgemaakt en afgegeven.
 • Aanvraagformulier, voorwaarden, acceptatieproces en polisafgifte uitsluitend beschikbaar in het Engels
 • Geen onderscheid in tarief tussen roken / niet roken
 • Geen onderscheid in tarief tussen man en vrouw
 • Geen assurantiebelasting van toepassing

Betaling

 • Betaling middels overmaken van de premie aan de verzekeraar.
 • Uitsluitend kwartaal, halfjaar of jaarbetaling. Géén maandbetaling mogelijk!
 • Geen premietoeslagen bij kwartaal of halfjaarbetaling
 • Polis is zowel in dollar als in euro af te sluiten en te betalen, een eventuele uitkering vindt dan wel in dezelfde valuta plaats

Verzekerde bedragen

 • Verzekerde bedrag bij overlijden minimaal 100.000,- euro (of 130.000,- dollar) en maximaal 500.000,- euro (of 625.000,- dollar)
 • Verzekerde bedragen dienen te worden gekozen in stappen van 25.000,- euro (dus bijvoorbeeld 225.000,- euro, maar niet 240.000,- euro)

Leeftijden en looptijd

 • De polis kent een minimale looptijd van één jaar en is daarna opzegbaar per de eerste van elke aankomende maand
 • Minimumleeftijd bij aanvraag is 18 jaar
 • Maximumleeftijd bij aanvraag is 59 jaar
 • Eindleeftijd van de dekking is 60 jaar

Wat is niet mogelijk en uitgesloten van dekking?

 • Niet aan te vragen / af te sluiten bij wonen in de USA
 • Aanvragen is pas mogelijk na uitschrijving bij de gemeente in en vertrek uit Nederland.
 • Piloten en aircrew zijn uitgesloten van dekking.
 • Reguliere uitsluitingen omwille van gevaarlijk gedrag, gevaarlijke sporten en sporten met een professioneel karakter zijn van toepassing. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden en de specifieke levensverzekeringsvoorwaarden in het pdf document 'conditions' zoals vermeld op deze website.
 • Gevaarlijke beroepen zijn ook uitgesloten van dekking. (Er is geen lijst van gevaarlijke beroepen beschikbaar, elke aanvraag wordt op dit punt individueel beoordeeld)
 • De levensverzekering kan niet verpand worden in verband met (bijvoorbeeld) een hypotheek, maar afwijkende begunstiging is wel mogelijk
 • Het betreft een "pure" overlijdensrisicodekking. Geen vermogensopbouw, alleen uitkering bij overlijden gedurende de verzekerde periode
 • Er is geen kruislingse premiebetaling mogelijk
 • Aanvragen is niet meer mogelijk vanaf 60 jarige leeftijd
 • Er is geen dekking voor molestgerelateerde zaken en in gevaarlijke landen is er nooit dekking (zie voorwaarden beschrijving lijst FCO 'against all travel')  
 • Zie verder de uitgebreide voorwaarden voor alle uitsluitingen en beperkingen

Premies

De premies zijn omschreven als een percentage van het verzekerde bedrag bij overlijden en stijgen gedurende de looptijd van de verzekering naarmate de leeftijd stijgt in stappen van 10 jaar.

Premies zijn daarnaast afhankelijk van de medische acceptatie. Het kan zijn dat de verzekeraar omwille van uw medisch verleden of huidige medische conditie een premietoeslag wil toepassen, het kan ook zijn dat de verzekeraar u weigert voor een verzekering. Kortom; verzekeringsdekking is altijd onder voorbehoud van medische acceptatie.

 

Leeftijden 18-30 premiepercentage 0.1625%
Leeftijden 31-40 premiepercentage 0,2375%
Leeftijden 41-50 premiepercentage 0,4875%
Leeftijden 51-60 premiepercentage 1,4125%

 

Rekenvoorbeeld

Jaarpremie Verzekerd:        
Leeftijd: € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000
18-30 jaar € 163 € 325 € 488 € 650 € 813
31-40 jaar € 238 € 475 € 713 € 950 € 1.188
41-50 jaar € 488 € 975 € 1.463 € 1.950 € 2.438
51-60 jaar € 1.413 € 2.825 € 4.238 € 5.650 € 7.063

 

Aanvragen van de IEI Life Insurance

Aan te vragen door middel van een volledig ingevuld en gescand aanvraagformulier via email aan ons, ook vanuit het buitenland. Instructie voor aanvragen:

 1. Aanvragen van deze levensverzekering gaat door middel van het invullen van het aanvraagformulier.
 2. Print het aanvraagformulier en lees eerst goed de toelichtingen in het aanvraagformulier en volg deze nauwkeurig op.
 3. Vul het formulier daarna duidelijk leesbaar met de hand in. 
 4. Daarna verzoek ik u het afsluitdocument IEI JOHO Life Insurance te willen openen, printen, in te vullen en ondertekenen waar dat gevraagd wordt.
 5. Scan beide documenten en mail het naar ons terug (info@johoinsurances.org) inclusief een kopie van uw paspoort
 6. Indien u geen gebruik wil maken van de standaard begunstiging (= partner, kinderen) dan kan er een afwijkende begunstiging worden opgenomen. Hiertoe dient dan dit beneficiary document te worden ingevuld. Open en print deze, vul het in, scan het en lever het aan tegelijk met het indienen van de aanvraag.

 

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.