Ziektekostenverzekeringen in de USA

Een voordeliger alternatief voor uw huidige ziektekostenverzekering?

Het extreem hoge medisch prijspeil in de USA, en de daarmee gepaard gaande extreem hoge premies voor ziektekostenverzekeringen, blijft een punt van aandacht. Zo kregen wij recent te maken met:

  • Een blindedarmoperatie, kosten 44.790 USD. Vergoeding naar Nederlands tarief was 7.150 euro.
  • Een bevalling, kosten 79.000 USD. Vergelijkbare kosten in Nederland: 10.000-15.000 euro.

Dit onderstreept het belang van een goede dekking, tegen kostprijs (dus ongeacht de behandeling in Nederland zou kosten). Wij verwachten dat deze trend (hoge/stijgende premies en medische kosten) voorlopig door blijft zetten.

Detachering - valkuil

Bij officiële detachering loopt in Nederland onder andere de basiszorgverzekering door. Dat is goed om voor zorg in Nederland verzekerd te zijn. Dat is ook het idee van detachering, dat de voorzieningen in Nederland geldig blijven. Het is echter een misverstand dat daarmee ook voldoende dekking is in de USA. De Nederlandse basiszorgverzekering dekt namelijk maar zeer beperkt in de USA, namelijk tot maximaal het in Nederland geldende (gecontracteerde) tarief. In bovenstaande voorbeelden is te zien hoe groot de verschillen kunnen zijn. Met een aanvullend pakket wordt er meer vergoed, echter alleen voor onvoorziene en acute hulpverlening. Dit is wellicht voldoende tijdens een korte reis, maar wanneer u er maanden of jaren woont, erg beperkt.

Aangezien detachering zal plaatsvinden vanuit de Nederlandse werkgever, bieden wij juist voor dit soort situatie verzekeringspakketten waarmee werkgevers de uitgezonden werknemers goed kunnen verzekeren, gericht op de specifieke risico's en aandachtspunten in de USA.

Is er vrije keuze van zorgverlener, of wordt er met een netwerk-provider gewerkt?

In Nederland zijn wij hier ondertussen ook bekend mee geworden: het verschil tussen een natura verzekering (alleen volledige vergoeding bij bezoek van gecontracteerde zorgverleners) en restitutie (geen vereisten, vrije keuze) verzekering. In de USA zijn de verschillen in kosten bij gebruik van zorgverleners binnen of buiten het zorgnetwerk nog veel groter dan in Nederland. Verzekeraars maken daarom bijna allemaal gebruik van een netwerk-provider, om zorgkosten te beperken -> en om daarmee ook de premie-stijgingen te beperken*.

Er zijn echter ook verzekeraars te vinden die wel met een netwerk-provider werken, maar daarbij geen beperkingen toepassen indien iemand van een zorgverlener gebruik maakt die buiten het netwerk valt.

*Bij voorkeur heeft u natuurlijk vrije keuze zorgverlener. Echter, een verzekeraar die de kosten goed kan managen, kan daarmee ook premie-stijgingen beperken. Een beperkte keuzevrijheid kan zich dus vertalen in een lagere premie. Waarbij dit natuurlijk niet ten koste mag gaan van het niveau van de zorg.

Update PPACA (Obamacare)

Alhoewel dit onderwerp niet meer zo top-of-mind is, horen we nog steeds dat er bij belastingaangiftes wordt gevraagd om het type verzekering dat men heeft. Een verklaring van de verzekeraar moet soms worden meegestuurd. Indien nodig kunnen wij voor zowel een individu als voor een (werkgevers)collectief, verzekeringen bieden die aan de PPACA vereisten voldoen. Hou altijd uw situatie in de gaten, wat betreft een eventuele plicht om een "PPACA proof" ziektekostenverzekering te hebben.

Meer informatie en verzekeringsmogelijkheden in de USA?

Op onze landenpagina USA vindt u meer informatie specifiek gericht op de USA en internationale ziektekostenverzekeringen.