Uitschrijven stopt leerplicht, maar ook de zorgverzekering

Leerplicht, uitschrijven en verzekerd blijven voor zorg

Langdurig naar het buitenland: leerplicht en de basiszorgverzekering

Eén of meerdere jaren met het gezin backpackend de wereld over, zeilen over de oceaan, ontwikkelingswerk doen in Afrika of Engelse les geven in Azië? Mensen met leerplichtige kinderen vragen zich vaak af hoe ze het moeten regelen als ze naar het buitenland gaan. Ieder kind in Nederland is immers leerplichtig, vanaf de eerste dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden tot 16 jaar. Indien op 16 jarige leeftijd nog geen kwalificatie is behaald, dan geldt van 16 tot 18 jaar de kwalificatieplicht. (1)

Wat regelen bij lang verblijf in het buitenland?

Laten we eerst eens kijken naar wat je moet doen als je naar het buitenland toe gaat. Op het moment dat je langer dan 8 maanden in een jaar (let op dat is niet hetzelfde als kalenderjaar) in het buitenland verblijft, hoor je je uit te schrijven. Dit is ongeacht of je alleen gaat of met je gezin. Dit is een regel die in elke gemeente geldt; het is een wettelijke regel (2). Bij uitschrijven word je uit de Basisregistratie Personen gehaald. Dit wordt ook wel BRP genoemd en was voorheen bekend als Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Iedereen die meer dan 8 maanden in een jaar weg is uit Nederland, zou zich uit moeten schrijven. Dit betekent dat je (tijdelijk) geen inwoner (ingezetene) van Nederland meer bent. Het betekent niet dat je hiermee geen Nederlander meer bent, en gelukkig behoud je je paspoort en BSN. Lees meer over de gevolgen van uitschrijven op onze website. Om verschillende redenen wil niet iedereen zich uitschrijven. Zeker bij reizen tot 1 jaar, gebeurt dat ook niet altijd. Maar om aan de leerplicht te ontkomen, is uitschrijving "noodzakelijk".

Geen leerplicht meer na uitschrijven

Eén van de gevolgen van uitschrijven is dat de kinderen geen leerplicht meer hebben. Van kinderen die niet in Nederland wonen, kan men immers moeilijk verwachten dat zij wel in Nederland naar school gaan. Belangrijk hierbij is dat het hele gezin uitgeschreven wordt, omdat de kinderen anders wel leerplicht houden. Eerdere uitspraken door de rechter hebben bevestigd dat ouders veroordeeld worden wanneer alleen de kinderen worden uitgeschreven of als één ouder ingeschreven blijft. Kortweg, met je gehele gezin uitschrijven uit de BRP stopt de leerplicht. Regel je dit niet goed, dan loop je niet alleen het risico op een boete, maar ook een taakstraf en een strafblad. De gevolgen zijn dus niet enkel financieel. (3) Geef in ons adviesformulier aan dat je informatie wenst m.b.t. onderwijs in het buitenland en we brengen je in contact met een organisatie die alles weet over de leerplicht en onderwijs voor je kinderen in het buitenland.

Andere gevolgen uitschrijven uit de BRP

Met uitschrijven lijkt de leerplicht horde te zijn genomen, en wordt voldaan aan de regel dat uitschrijving verplicht is bij een buitenlandverblijf van 8 maanden of langer. Maar vergeet niet dat er andere gevolgen zijn van uitschrijven. Een belangrijk gevolg is dat het recht op de basisverzekering kan stoppen waardoor een gezin onverzekerd in het buitenland belandt. Laten we een stapje terug doen en kijken naar die zorgverzekering in Nederland.

Zorgverzekeringsplicht in Nederland

Vrijwel iedereen die in Nederland woont (en per jaar minder dan 8 maanden weg is) is verplicht om een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Daarmee bedoelen we de basiszorgverzekering, zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet (ZvW). Een aanvullende verzekering is optioneel en valt niet onder de verzekeringsplicht. Kinderen zijn tot hun 18e jaar gratis meeverzekerd met één van hun ouders. Ouders betalen dus geen premie voor de zorgverzekering (basisverzekering & eventuele aanvullende verzekeringen) van hun kinderen.

Zorgverzekering stoppen een keuze?

Op het moment dat je niet meer in Nederland woont of werkt, dan kan dit betekenen dat je geen recht meer hebt op de Nederlandse zorgverzekering. Het recht op de basisverzekering vervalt dan voor de ouders en de kinderen. De wetgeving die behandelt wie, wanneer wel een verzekeringsplicht heeft of juist niet meer in aanmerking komt, is ingewikkelder. De belangrijkste redenen om geen Nederlandse basisverzekering te mogen hebben zijn:

  • inkomen uit het buitenland (al vanaf 150 euro per maand!)
  • uitschrijven uit de BRP
  • geen ingezetene zijn van Nederland

Vanaf het moment dat je geen recht meer hebt op de zorgverzekering, stopt ook de verzekeringsplicht. Of andersom; feitelijk heb je geen rechten meer op het moment dat de verzekeringsplicht stopt. Dat de verzekering stopt wordt helaas niet altijd helder en duidelijk gecommuniceerd. Zo is het mogelijk dat de zorgverzekeraar enkele weken na het uitschrijven uit de BRP ziet dat jullie niet meer wonen in Nederland en dan de basisverzekering stopzet. Met wat geluk sturen ze het bericht naar een adres waar iemand die brief leest, waardoor snel na vertrek bekend is dat jullie niet meer verzekerd zijn. Problematisch wordt het echter als je later pas ontdekt dat er geen verzekering meer is. Bijvoorbeeld omdat je in het buitenland in een ziekenhuis bent en de verzekeraar dan mededeelt dat de verzekering is stopgezet per uitschrijfdatum. Helaas zou je niet de eerste zijn die dit meemaakt. Zorg dat je dit voorkomt.

Goed verzekerd blijven voor ziektekosten

Belangrijk om te weten is dat er oplossingen zijn om verzekerd te blijven. Ook als je je hebt uitgeschreven, niet meer in Nederland woont en geen Nederlandse basisverzekering meer hebt. Pas op; bij veel reisverzekeringen die in Nederland worden aangeboden is het een vereiste dat je een geldige basisverzekering hebt. Sluit dus niet zomaar iets af, alleen een reguliere doorlopende reisverzekering is vaak onvoldoende.

Grofweg zijn er 2 mogelijkheden:

  1. Verzekeringen die vergoeding bieden van spoedeisende medische zorg (vergelijkbaar met een reisverzekering), looptijd beperkt;
  2. Internationale ziektekostenverzekeringen (meer vergelijkbaar met een Nederlandse zorgverzekering), lange looptijd mogelijk.

Een verzekering met enkel spoedeisende medische zorg is niet slecht; onverwachte behadelingen die echt niet kunnen wachten tot terugkeer in Nederland zijn daarmee verzekerd. Denk aan een gebroken been of een longontsteking.

Misschien ga je met je gezin in het buitenland wonen en wil je ook verzekerd zijn voor een x-aantal fysiotherapie behandelingen of kosten die te maken hebben met zwangerschap. Misschien wil je graag orthodontie verzekerd hebben. Dan is een dekking voor spoedeisende medische hulp niet voldoende en een ziektekostenverzekeringen dus passender. Ook heb je met een ziektekostenverzekering meer keuze als het gaat om in welk ziekenhuis je je laat behandelen. Je hebt dan ook meer invloed op waar de behandeling plaatsvindt; in Nederland of in het buitenland. Wel zo handig als je vanwege je werk in het buitenland wilt blijven of wanneer je juist graag gebruik maakt van de zorg in Nederland.

Onze jarenlange ervaring is dat de wensen en plannen van gezinnen heel divers zijn. Daarom hebben we een divers aanbod van verzekeringen. We kunnen je helpen met bepalen wat een passende verzekering is voor jou en je gezin. Hou er wel rekening mee dat eventuele medische condities en aandoeningen een belemmering kunnen zijn om alles naar wens te regelen!

Opbouw van de AOW stopt

Ook dit is een gevolg van uitschrijven die voor ieder gelijk is. Als je niet meer in Nederland woont, bouw je geen AOW rechten op. Elk jaar dat je niet in Nederland woont, scheelt uiteindelijk 2%. Er zijn manieren om toch inkomen te regelen voor je oude dag, voor advies hierover zien we graag dit formulier ingevuld tegemoet.

Bronnen

  1. Leerplichtwet 1969
  2. Rijksoverheid Wet BRP
  3. Brochure Wereldschool "Een (wereld)reis maken met de kinderen?"