Registratie Niet-ingezetenen (RNI) - Nederlanders in het Buitenland

U verblijft langdurig in het buitenland. Om deze reden moet u zich uitschrijven bij de BasisRegistratie Personen (BRP), ook wel "uitschrijven bij de gemeente" genoemd, omdat:

  • U langer dan 8 maanden buiten Nederland verblijft
  • U niet meer woonachtig bent in de gemeente

Hoe kunnen instanties u dan bereiken?

In een aantal gevallen is het van belang dat de officiële instanties u wel kunnen bereiken. Denk aan situaties waarin u belastingplichtig blijft in NL, een uitkering ontvangt uit Nederland, of dat u in ieder geval de mogelijkheid wilt openhouden dat men u weet te vinden, mocht het nodig zijn.

Briefadres of Postadres?

Dit soort inschrijvingen zijn niet bedoeld voor Nederlanders die langdurig in het buitenland zijn. Een enkele keer spreekt men over een postadres, terwijl er formeel sprake is van een echte/volledige inschrijving. Wees hier voorzichtig mee, want een echte inschrijving kan consequenties hebben, die niet altijd gewenst zijn. Wat dan wel?:

Registratie Niet-ingezetenen (RNI)

De RNI is bedoeld voor Nederlanders die langdurig in het buitenland verblijven, en die een relatie hebben of willen houden met de Nederlandse overheid.

Nuttige links: