Pensionado's verhuizen naar het buitenland

Verzekering voor gepensioneerden in het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist én een Algemene Ouderdomswet uitkering (AOW) krijgt, dan blijft u in sommige gevallen verzekerd via Nederland. Dat wil zeggen; u betaalt premie aan Nederland én de kosten voor zorg die u in het buitenland gebruikt, komen voor rekening van Nederland.

Einde Nederlandse zorgverzekering maar toch via Nederland verzekerd

Bij vertrek uit Nederland verandert er nog al wat. Zolang u in Nederland woont, heeft u een zorgverzekering zoals omschreven in de ZorgverzekeringsWet (ZvW). U bent verplicht om een basisverzekering te hebben en te betalen.

Als u meer dan acht maanden per jaar in het buitenland verblijft, dan hoort u zich uit te schrijven. Daarmee bedoelen we uitschrijven uit de BRP in uw woonplaats. U woont dan niet meer in Nederland. Afhankelijk van waar u naartoe verhuist kunt u uw AOW ontvangen in uw nieuwe woonland. Dit is niet altijd het geval, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan u daar meer over vertellen. Uw Nederlandse basisverzekering stopt als u niet meer in Nederland woont. U zult uw Nederlandse zorgverzekeraar moeten berichten over uw vertrek uit Nederland, en de Nederlandse zorgverzekering zal worden beëindigd.

Ervan uitgaande dat u uw AOW ontvangt én naar een verdragsland gaat, wordt u geacht om u te melden bij het Centraal Administratie Kantoor, oftewel het CAK. U gaat premie aan hen betalen en op deze manier blijft u toch verzekerd via Nederland. Dat is niet hetzelfde als een basisverzekering hebben; in het buitenland heeft u recht op zorg conform de wettelijke regelingen in het nieuwe woonland. Dit betekent dat u als pensionado in Spanje, hele andere zorg kunt gebruiken dan een pensionado in Zweden.

Premie betalen op basis van woonlandfactor

Welke premie u betaalt is afhankelijk van het land waar u gaat wonen. De zorg, maar ook de gemiddelde kosten voor zorg, verschillen nogal als we kijken naar de verschillende verdragslanden. Zorg in Zweden is allicht duurder dan zorg in Griekenland; gemiddeld genomen. Daarom is de woonlandfactor voor Griekenland lager dan de woonlandfactor in Zweden. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport past zonodig jaarlijks de woonlandfactor aan van de verdragslanden.

De woonlandfactor wordt vermenigvuldigd met de nominale bijdrage Zorgverzekeringswet. In 2017 bedraagt de nominale bijdrage Zorgverzekeringswet €107,50 per maand. Stel dat u woont in Frankrijk dan betaalt u 0,6463 (woonlandfactor Frankrijk 2017) * 107,50, waardoor u €88,63 per maand betaalt aan het CAK. Woont u in Hongarije, dan is de woonlandfactor (2017) €0,1310 en betaalt u €14,08 per maand. Dat is nogal een verschil.

Afhankelijk van het inkomen, vermogen en de woonlandfactor, kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Daarvoor kunt u terecht bij de Belastingdienst.

Formulier 121 aanleveren

Bij vertrek naar het buitenland vraagt u een formulier 121 aan. Dit kan via de website van het CAK. Dit formulier bevestigt dat u recht heeft op medische zorg in uw woonland. Soms stuurt het CAK het formulier rechtstreeks naar de juiste instantie (ziekenfonds) in het woonland, maar dit kan niet altijd. In dat laatste geval ontvangt u het formulier 121 en moet u zich daarmee inschrijven bij een ziekenfonds in uw nieuwe woonland.

Niet tevreden met de zorg waar u gebruik van kunt maken?

Het is denkbaar dat u niet content bent met de zorg waar u gebruik van mag maken in het buitenland. Zo is het mogelijk dat u alleen terecht kunt in staatsziekenhuizen terwijl u graag naar een privéziekenhuis wilt kunnen gaan. Of dat u niet tevreden bent met de behandelingen die worden vergoed. Het is mogelijk om een particuliere ziektekostenverzekering te regelen waarmee u voor een groot deel zelf kunt bepalen waarvoor u verzekerd bent.

Voorbeeld; stel dat u in Hongarije woont en €14,08 per maand betaalt aan het CAK. U wilt eigenlijk ook gebruik kunnen maken van zorg in privéziekenhuizen, maar daar heeft u geen toegang toe met het formulier 121. U zou een particuliere ziektekostenverzekering via ons kunnen regelen waarmee u zowel in Hongarije als elders ter wereld (USA soms uitgesloten) recht heeft op behandeling in een privéziekenhuis. Dit is uiteraard ook handig wanneer u veel reist vanuit Hongarije en overal verzekerd wilt zijn.

Gezinsleden zonder AOW?

Stel dat u AOW ontvangt, maar uw vrouw van 63 jaar nog niet. Soms kan uw vrouw gebruik maken van uw verzekering, dus via het formulier 121. Dat is niet altijd zo helaas. Het CAK bepaalt dit niet, dit wordt bepaald door het ziekenfonds of de instantie in het land waar u gaat wonen. Als uw vrouw niet meeverzekerd kan worden, dan zal ze waarschijnlijk zelf voor een ziektekostenverzekering moeten zorgen. Wij kunnen daar vast bij helpen!

Emigreert u niet naar een verdragsland?

Dan kunt u geen gebruik maken van deze regelingen. U zult waarschijnlijk zelf moeten zorgen voor een zorgverzekering die u in het buitenland kunt gebruiken. We denken graag met u mee over de mogelijkheden.

Voor meer specifieke onderwerpen en thema's voor pensionado's kunt u ook een kijkje nemen op emigratieverzekering.nl/pensionado's.

Deze informatie is o.a. samengesteld uit tekst uit een brochure van het CAK; Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering.