Naar het buitenland en de eigen woning in Nederland: let op!

Waar aan te denken bij vertrek naar het buitenland

Houdt u bij vertrek naar het buitenland een eigen woning aan in Nederland? Let op, de verandering van situatie en gebruik heeft gevolgen voor de lopende verzekeringen en de risico's.

Bij vertrek naar het buitenland wordt om uiteenlopende redenen de eigen woning in Nederland aangehouden. Om er later in terug te keren, als een belegging, of omdat verkopen van de woning nog even duurt. U moet er echter niet vanuit gaan dat de verzekering geldig blijft.

Zijn de woonverzekeringen nog geldig?

Voor een woning kunnen de volgende verzekeringen van toepassing zijn:

 1. Opstal - de woning en alles wat vast zit aan de woning;
 2. Eigenaarsbelang - alleen van toepassing bij een appartement - opstal (woonverbeteringen) die niet onder de dekking van de opstalverzekering via de Vereniging van
 3. Eigenaren (VvE) valt;
 4. Inboedel - alle meubels en losse spullen;
 5. Aansprakelijkheid - voor schade (letsel en materieel) waar u als eigenaar van de woning voor verantwoordelijk bent;
 6. Rechtsbijstand - voor juridische geschillen met derden.

Verandering van uw situatie en het verzekerde risico moeten worden gemeld bij de verzekeraar. Dat betekent dat u de verzekeraar moet inlichten als u bijvoorbeeld de woning gaat verhuren. De verzekeraar kan op basis hiervan beslissen:

 1. De verzekering(en) en dekking(en) blijven ongewijzigd doorlopen;
 2. Er volgt een beperking van dekking;
 3. De verzekeringen moeten worden beëindigd;

De volgende wijzigingen van situatie (enkele voorbeelden) moeten worden gemeld, en hebben vaak belangrijke gevolgen voor de lopende verzekeringen:

 1. Uitschrijving bij de gemeente in verband met langdurig verblijf in het buitenland;
 2. Verhuur, ook indien familie of vrienden intrekken, ongeacht of ze wel of geen huur betalen;
 3. Langdurige leegstand of onbewoond: geen vaste bewoning meer.

Hypotheek vereisten?

Voor de hypotheek wordt in de regel minimaal een opstalverzekering vereist. Zo heeft de bank meer zekerheid indien als gevolg van bijvoorbeeld brand of ontploffing de woning geen waarde meer heeft. Als er geen opstalverzekering actief is en de woning loopt veel schade op, dan heeft u nog wel een schuld ten opzichte van uw bank, maar geen uitkering van de verzekeraar.

Aandachtspunten bij een appartement

De opstalverzekering voor een appartement loopt normaal gesproken via de VvE. Een VvE is verplicht, en de collectieve opstalverzekering ook. Wat betekent dit in praktijk?

 1. De opstalverzekering zal naar verwachting ongewijzigd doorlopen bij vertrek naar het buitenland. Dit ongeacht bij leegstand of verhuur van de woning.
 2. De opstalverzekering voor een VvE dekt vaak alleen de “kale” opstal. Alles anders dan standaardoplevering (met name met betrekking tot keuken, badkamer, vloeren, etc) valt vaak niet onder deze opstalverzekering. Dit kan apart via een eigenaarsbelang of optioneel bij de inboedelverzekering worden verzekerd.

Aandachtspunten bij verhuur van de woning

Verhuur meeverzekerd

Reguliere woonverzekeringen geven vaak geen dekking meer als u de woning gaat verhuren. Neem dus een verzekeringspakket waarmee verhuur is toegestaan en meeverzekerd.

Aansprakelijkheid eigenaar verhuurde woning

Een “nieuw” risico is de aansprakelijkheid als eigenaar van een verhuurde woning Als eigenaar van de woning is er namelijk een aansprakelijkheidsrisico indien schade wordt geleden “door” de woning. Dit kan schade (letsel en/of materiële) zijn aan de huurders, maar ook aan buren, of andere derden. Denk hierbij aan de volgende soort schades:

 • Brand als gevolg van kortsluiting;
 • Ontploffing (cv ketel / gasleiding);
 • Waterschade (lekkende leiding);
 • Vallende dakpan.

De reguliere aansprakelijkheidsverzekering is meestal niet meer geldig vanwege vertrek naar het buitenland, en ook omdat het verhuur van een woning dekt (geen dekking). Het is een risico wat al snel over het hoofd wordt gezien.

"Wietplantage van de huurder in de eigen woning? Dubbel pech!"

Helaas gebeurt het wel eens dat een huurder een wietplantage aanlegt in de gehuurde woning. Vaak gaat dit gepaard met heel veel schade. Extra vervelend is dat deze schade, veroorzaakt door strafbare gedragingen van de huurder, niet is gedekt op de woonverzekering! En op de huurder is vaak niets meer te verhalen. Let dus goed op wie de woning huurt, OOK als dat via een verhuurmakelaar verloopt. Een goede verhuurmakelaar is hier alert op. Maar schroom niet goed navraag te doen naar welke acties en maatregelen de verhuurmakelaar neemt, en controleer dit alles gerust nog eens zodra de verhuur rond is.

Aandachtspunten bij leegstand / grotendeels onbewoond

Het feit dat er zelden tot nooit iemand woonachtig is in de woning, wordt gezien als leegstand. Ook al staan er nog wel meubels, en is de woning ingericht. Leegstand is voor verzekeraars een groter risico dan bewoning. Waarom? Het risico op bepaalde soorten van schades is groter dan bij bewoning:

 • Lekkages worden minder snel opgemerkt: meer gevolgschade;
 • Grotere kans op inbraak en vandalisme omdat er zelden iemand aanwezig is.
 • Grote kans op vorstschade omdat verwarming en water niet of minder worden gebruikt.

Ook voor deze situatie zijn er verzekeringen. Deze zijn wel fors duurder dan verzekeringen voor verhuur of bewoning. Overnacht u of een bekende regelmatig / maandelijks zelf in de woning, dan kan een situatie anders worden beoordeeld.

Advies en mogelijkheden?

Zorg dat het goed is geregeld:

 • Stap 1 - Neem contact op met de huidige verzekeraar. Leg alles (! verhuur / leegstand, uitschrijving, buitenland, etc) ) voor ter beoordeling, en vraag bij een positief antwoord om schriftelijke (email) bevestiging.
 • Stap 2 - Geeft de huidige verzekeraar geen dekking meer? Neem contact op en/of kijk bij Huis en Inboedel.