Hoe lang duurt het aanvragen van een expatverzekering?

Hoe verloopt het aanvraagproces van een expatverzekering?

Laten we er vanuit gaan dat je vertrekt uit Nederland en dat je geen recht meer hebt op de Nederlandse basisverzekering. De meeste mensen zullen wel een verzekering willen hebben tegen ziektekosten. Een internationale ziektekostenverzekering is dan een uitkomst. Om die aan te vragen, moet je natuurlijk wel eerst een verzekering kiezen. Daar kunnen we je gelukkig bij helpen.

Het is van belang om op tijd een verzekering te kiezen en aan te vragen. Wat is nou “op tijd”? En waarom is dit zo belangrijk? Dat leg ik je graag uit.

Een particuliere ziektekostenverzekeraar is niet verplicht een aanvraag te accepteren

Laat ik de vergelijking maken met de Nederlandse basisverzekering. Elke verzekeraar die de basisverzekering aanbiedt, is verplicht om mensen te verzekeren, zolang ze maar in aanmerking komen voor de basisverzekering. Dat is nu precies wat een particuliere verzekeraar niet hoeft te doen. Er is geen acceptatieplicht.

Een verzekering is bedoeld voor het betalen van kosten, waarvan je nog niet wist dat je deze zou gaan maken. Met andere woorden; je verzekert de kosten van een bepaald risico. Een ziektekostenverzekeraar wil eerst weten wat voor risico ze loopt, als ze je gaan verzekeren. En verzekeraars hebben de mogelijkheid om te bepalen dat ze je niet willen verzekeren, op basis van de gegeven informatie. Dit wordt medische acceptatie genoemd. Praktisch gezien betekent dit dat bij het indienen van de aanvraag gegevens moeten worden gedeeld over de gezondheid en medische historie. Denk bijvoorbeeld aan vragen over ziekenhuisopnames, medicijngebruik, ziektes, lengte en gewicht.

Eerste beoordeling

Als de aanvraag en de medische vragenlijst zijn ingevuld, dan gaat de verzekeraar de aanvraag beoordelen. Daarbij is enige medische kennis nodig, vandaar dat een particuliere verzekeraar een arts om advies vraagt. Zonder medische kennis en ervaring wordt het immers lastig om een goede inschatting te maken van het risico op kosten.

Als er meer informatie nodig is

Soms zijn de antwoorden op de gezondheidsverklaring (zoals de medische vragenlijst ook wordt genoemd) niet voldoende. Stel dat daar op staat dat je in behandeling was voor iets en dat dit een half jaar geleden is stopgezet. Het is goed denkbaar dat de medisch adviseur, details wil weten. Soms worden die vragen aan jou gesteld, maar het is ook gebruikelijk dat de artsen onderling informatie uitwisselen. Dat kan natuurlijk alleen met jouw toestemming. De medisch adviseur stuurt een verzoek waarin toestemming wordt gevraagd om informatie te vragen aan de behandelend (huis)arts. Pas als jij toestemming hebt gegeven, kan de medisch adviseur de aanvullende vragen stellen. Je begrijpt dat het belangrijk is om snel te reageren op een verzoek om toestemming, dit maakt dat de medisch adviseur weer verder kan. Het is ook mogelijk dat de medisch adviseur een aantal vragen stuurt en verzoekt om de aanvullende informatie zelf op te vragen van de arts. In dat geval sta je zelf meer aan het roer en dien je zelf contact op te nemen met je arts.
Natuurlijk ben je niet verplicht om toestemming of aanvullende informatie te geven, maar als jet het niet opvraagt, dan kan de aanvraag niet of slecht beperkt worden afgehandeld. Soms kan de medisch adviseur, zonder extra informatie alsnog een advies geven, maar dit zal waarschijnlijk niet in je voordeel werken. In veel gevallen zal de medisch adviseur de verzekeraar adviseren om de aanvraag af te wijzen als er geen aanvullende informatie beschikbaar is.

Laten we ervan uit gaan dat de aanvullende vragen zijn ontvangen door de arts. Nu moeten we wachten. In de regel duurt het al snel een paar weken voordat de gevraagde informatie weer bij de verzekeraar ontvangen is. Dit is kostbare tijd als je bijna naar het buitenland gaat en voor vertrek wilt weten of je verzekerd bent. Helaas zijn we in dit soort gevallen afhankelijk van de arts, het is handig om af en toe zelf even aan te kloppen bij de arts zodat de informatie gauw wordt gestuurd. Daar waar mogelijk, helpen we je met een werkbare oplossing.

Als de beoordeling is gedaan

Op enig moment is alle informatie bij de medisch adviseur. Die geeft vervolgens een advies aan de verzekeraar. Dit kan van alles zijn, maar het valt binnen één van de volgende 3 mogelijkheden:

  • Afwijzing betekent dat je aanvraag geheel wordt afgewezen en je dus niet verzekerd kunt worden bij die verzekeraar.
  • Clausule betekent een afwijking van de normale voorwaarden of de normale premie door het rekenen van een toeslag. Zie ook een eerdere blog over clausules.
  • Acceptatie betekent dat de aanvraag worden geaccepteerd zonder bijzonderheden.

Bij een afwijzing of clausule zal de verzekeraar contact opnemen. Bij een afwijzing brengen ze je op de hoogte van het feit dat ze je niet verzekeren willen. Bij een clausule doen ze een acceptatievoorstel. Hierin staat de afwijkende voorwaarde die zij willen toepassen. Bijvoorbeeld; voor verzekerde X geldt een extra eigen risico van 250 euro. Of voor verzekerde X geven wij geen vergoeding van kosten die te maken hebben met de rechterknie. Pas als je hiermee akkoord gaat, volgt een polis.

Waar rekening mee te houden

Hoe lang dit hele proces duurt is dus afhankelijk van een aantal factoren:

  • Hoe druk is de medisch adviseur? Hou er rekening mee dat de aanvraag onderop een stapel belandt als je tijdens vakanties een aanvraag indient. Met name in de zomerperiode en rond de kerstdagen en Nieuwjaar, duurt het langer voordat de aanvraag überhaupt is bekeken.
  • Heeft de medisch adviseur genoeg aan de gezondheidsverklaring? Zo niet, dan zal hij aanvullende informatie opvragen. In het meest gunstige geval kan die informatie bij jou vandaan komen, dan is het zaak van snel reageren. Als er informatie moet worden gevraagd bij een arts of specialist, dan kan je er een paar weken bij optellen.
  • Hoe snel wordt het advies verwerkt? De medisch adviseur doet een advies aan de verzekeraar, die dit vervolgens vertaalt naar een daadwerkelijke acceptatie (polisblad) of een voorstel. Hier kunnen ook een paar werkdagen in gaan zitten.
  • Hoe snel reageer je zelf op een voorstel.

Als je een internationale ziektekostenverzekering of expatverzekering aanvraagt, dan is dat misschien wel de eerste keer dat je te maken hebt met medische acceptatie. Het is dan handig dat een ervaren, onafhankelijke partij met je meekijkt. Hierboven heb ik proberen aan te geven hoe het proces er globaal uit ziet. Maar er zijn natuurlijk tal van variaties mogelijk. Wat als je rekening moet houden met een lastige acceptatie vanwege een bestaande aandoening? En wat is er mogelijk als je al snel vertrekt? Hoe kijk je tegen een clausule aan en is hier nog iets aan te veranderen? Allemaal situaties waar wij dagelijks mee te maken hebben en je kunt gebruik maken van die ervaring.