Digital Nomad: ingeschreven blijven bij de gemeente en KVK?

“ZZP’ers in het buitenland”

Veel van onze klanten gaan langdurig in het buitenland wonen en werken. Naast vragen over internationale verzekeringen (onze specialiteit), krijgen we ook vragen over inschrijving gemeente (BRP, RNI), KVK inschrijving, en fiscale zaken. De veelheid aan regels maakt het vaak complex, en uitschrijving bij de ene instantie kan gevolgen hebben op een ander vlak.

Wij geven zelf geen fiscaal of pensioen advies. Maar op basis van onze kennis en ervaring willen wij enkele handvatten meegeven om meer helderheid over de situatie en de te maken keuzes te verkrijgen.

1.Situaties en uitgangspunten

De volgende standaardsituaties zijn goede uitgangspunten voor het maken van keuzes:

Situatie 1 - Ingezetene van Nederland (in Nederland woonachtig)

 • Grootste deel van het jaar aanwezig in Nederland;
 • Verblijfplaats in Nederland, ingeschreven BRP;
 • KvK inschrijving;
 • Belastingplicht en zorgverzekeringsplicht in Nederland;
 • Periodiek naar het buitenland, soms een paar weken, een enkele keer 1 tot 3 maanden.

Dit is een heldere situatie met betrekking tot de essentiële verzekeringen:

 1. Ziektekostenverzekering: basiszorgverzekering in Nederland.
 2. Reisverzekering: aanvullend een reisverzekering die rekening houd met werken in het buitenland en de maximaal aaneengesloten verblijfsduur buiten Nederland. (zakenreisverzekering of een ‘gewone’ reisverzekering die zakenreizen toestaat)
 3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): een reguliere Nederlandse AOV is van toepassing.
 4. Overlijdensrisicoverzekering (ORV) - nabestaanden/overlijdensrisico: reguliere Nederlandse ORV is van toepassing.

Situatie 2 - Geen ingezetene meer van Nederland

 • Werkt en verblijft grootste deel van het jaar buiten Nederland;
 • Sporadisch in Nederland voor bezoek vrienden, familie, bezoek aan een klant.

Ook dit is een heldere situatie.

 1. Uitschrijving KVK en BRP is verplicht
 2. Geen recht op aanhouden basiszorgverzekering in Nederland.

Met betrekking tot de essentiële verzekeringen:

 1. Ziektekostenverzekering: doordat er geen recht op de basiszorgverzekering in Nederland meer is, is een expatverzekering / internationale ziektekostenverzekering benodigd.
 2. Reisverzekering: een reguliere Nederlandse doorlopende reisverzekering kan niet meer worden aangehouden / afgesloten. Dekking tijdens reizen zit vaak in een expatpakket inbegrepen.
 3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): een reguliere Nederlandse AOV kan meestal niet worden aangehouden / meegenomen. Een specifieke AOV voor Nederlanders in het buitenland kan dan het risico op verlies van inkomen als gevolg van ziekte of een ongeval afdekken.
 4. Overlijdensrisicoverzekering (ORV) - nabestaanden/overlijdensrisico: een reguliere Nederlandse ORV kan meestal niet worden aangehouden / meegenomen. Een specifieke ORV voor Nederlanders in het buitenland kan dan het financiële risico op verlies van inkomen als gevolg van overlijden afdekken.

Situatie 3 - Een situatie die ligt tussen situatie 1 en 2

Op voorhand is lastig aan te geven hoe te handelen, en welke verplichtingen wel of niet gelden. Daarbij is het overigens mogelijk dat:

 • er geen WLZ-plicht is (dus geen basiszorgverzekering);
 • er wel een inkomstenbelastingplicht is.

Soms is er ook sprake van een tegenstelling (ingeschreven in Nederland, maar daadwerkelijk de meeste tijd in het buitenland verblijven). Het advies hangt af van verschillende factoren en de daadwerkelijke situatie. Neem contact met ons op om de situatie en bijkomende vragen te bespreken.

2.Digital Nomad en de KvK inschrijving

De Kamer van Koophandel heeft een kort informatief stuk op de website staan over digital nomads en hun KvK inschrijving. In dit stuk worden een paar praktische vragen gesteld die we graag even uitlichten:

“Ik kan mij niet uitschrijven bij de gemeente als ik mij niet in het buitenland kan inschrijven”

Inschrijven in het buitenland is geen vereiste om te kunnen en mogen uitschrijven. Uitschrijven is verplicht bij langdurig (meer dan 8 maanden per jaar) verblijf buiten Nederland. Deze periode van 8 maanden hoeft niet aaneengesloten te zijn. Wel kan bij uitschrijving om een (tijdelijk) woonadres worden gevraagd. Ook kan inschrijving in het RNI (Register Niet-Ingezetenen) volgen, alwaar het woonadres wordt bijgehouden. Zorg zonodig voor het up-to-date houden van het vermelde adres. Vraag dit na bij de gemeente, bij het uitschrijven.

“Ik kan mij niet uitschrijven bij de gemeente omdat ik nog bij de KvK sta ingeschreven” en “Ik wil ingeschreven blijven staan bij de gemeente omdat ik mijn KVK inschrijving wil aanhouden”

Voor beide vragen geldt:

 1. Uitschrijven gemeente (BRP) is aan regels en wetgeving gebonden.
 2. KVK inschrijving is vaak aan daadwerkelijk verblijf en werkzaamheden in Nederland verbonden, zie ook de website van de KvK

Lees het hele artikel over zelfstandigen in het buitenland op de website van de KvK

3.Tips & Valkuilen

Iedere situatie is anders. Wensen en voorkeuren zijn persoonlijk. Je kan niet altijd situaties van anderen volledig kopiëren naar jouw situatie. Geloof daarbij niet alles wat andere ervaringsdeskundigen zeggen, zeker niet als het te mooi om waar te zijn is. Niet iedere digital nomad of expat heeft het goed geregeld of alles uitgezocht.

Alles uitzoeken is complex: fiscaal, pensioen, zorgverzekering, AOW opbouw, etc.

 • Zet op een rijtje welke punten je het meest belangrijk vindt.
 • Accepteer dat wonen en werken in het buitenland voordelen heeft, maar ook nadelen. Staar je niet blind op voorzieningen die wellicht gaan vervallen. Als je alles wat je hebt aan sociale voorzieningen in Nederland wilt behouden - blijf dan een substantieel deel van het jaar daadwerkelijk in Nederland en ga niet emigreren.

4.Relevante websites