Premievergelijking internationale ziektekostenverzekeringen

Premies berekenen en premies vergelijken

  • Indien u het adviesformulier invult, dan sturen wij u op basis van uw situatie en plannen de premievergelijking internationale ziektekostenverzekeringen toe.
  • Op de pagina's van de verschillende verzekeringen vindt u online rekenmodules, waarmee u zelf de premie van de betreffende verzekering eenvoudig online kunt berekenen.
  • Op onze nieuwsblog "Wat kost een expatverzekering" vindt u een kort overzicht van premies in de verschillende situaties.