Globality Yougenio - Health Insurance Globality Yougenio - Health Insurance

1.Introductie

Globality Health is een internationale zorgverzekeraar met een speciale focus op emigranten, pensionados en expats, en biedt verzekeringen aan voor mensen die in het buitenland wonen en / of werken. Globality Health heeft meer dan 80 jaar ervaring in ziektekostenverzekeringen en is onderdeel van Munich Re, een grote internationale verzekeraar en herverzekeraar.

2.Dekking en kenmerken

Er zijn 4 verschillende dekkingen mogelijk:

 • Essential (enkel inpatient dekking)
 • Classic (inpatient en deel outpatient, echter bv geen dekking geen zwangerschap)
 • Plus (uitgebreide dekking inpatient en outpatient, ook zwangerschap, tandheelkunde inbegrepen)
 • Top (meest uitgebreide dekking inpatient en outpatient, ook zwangerschap, tandheelkunde inbegrepen)

Zie voor een uitgebreid overzicht van de dekkingen het dekkingsoverzicht van Globality Health.

Kenmerken

 • Verzekering voor medische kosten en bijkomende kosten als repatriëring
 • Individuele polis voor mensen van praktisch alle nationaliteiten.
 • Geen leeftijdsgrens voor aanvragen van de verzekering.
 • Vrije keuze voor zorgverlener.
 • Diverse eigen risico's mogelijk.
 • Er geldt een wachttijd van 10 maanden voor zwangerschap
 • Er worden 5 regio's gehanteerd. De regio waar u in woont bepaalt mede de premie.
 • Zowel voor expats als emigranten en hun gezin.
 • "Locals" kunnen niet worden meeverzekerd, OOK NIET als partner van een expat/emigrant!

Zie voor een uitgebreid overzicht van de dekkingen het dekkingsoverzicht van Globality Health.

Informatie over Covid-19 en vaccinatie

In de FAQ van Globality wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen: KLIK HIER

Vaccinaties worden onder voorwaarden vergoed voor de hoogste dekkingen Plus en Top

Uitgesloten landen

Deze verzekering kan in alle landen wereldwijd worden afgesloten. Wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig. In de online module kunt u de actuele stand van zaken nagaan.

Er kan verschil zijn wat betreft het land van waaruit u de aanvraag doet. IN sommige landen kunt u wel verzekerd worden, mits de online aanvraag wordt gedaan van buiten dat land. U kunt dat aangeven in de module.

3.Premie & offerte

De premie is onder meer afhankelijk van leeftijd, gekozen verzekeringen, dekking, eigen risico en regio. Online kunt u inzage krijgen in de premies, en ook een offerte per email laten toesturen.

Online rekenmodule Globality

4.Hoe de verzekering online aan te vragen?

U kunt de verzekering geheel online aanvragen via de Online rekenmodule van Globality

Belangrijke tips voor het aanvragen en invullen!

U ziet in het eerste scherm onder andere de volgende vragen staan:

 1. Nationality
 2. Country of future residence
 3. "Where are you currently located?"

Aandachtspunt 1: Local?

Indien 1 (land van nationaliteit/paspoort) en 2 (nieuwe woonland) van u en/of uw partner hetzelfde zijn, is er sprake van een "local". De kans is groot dat de verzekeraar de aanvraag dan niet accepteert. Neem voor aanvraag contact op, zodat wij de situatie voor u kunnen controleren voordat u de aanvraag indient. 

Aandachtspunt 2: Plaats van invullen en ondertekening ("Where are you currently located?")

De locatie van het (online) invullen wordt beoordeeld door de verzekeraar, in verband met wet- en regelgeving. Indien u de aanvraag vanuit Nederland of vanuit een ander EU land invult, dan is er geen probleem. Indien u de aanvraag vanuit een land van buiten de EU invult, is de kans groot dat de aanvraag geheel wordt afgewezen om "legal reasons". Aangezien u online aanvraagt en onze website in NL is geregistreerd kunt u aangeven dat u in NL de aanvraag ondertekent.

Aandachtspunt 3: Gesanctioneerde landen

Globality geeft geen dekking in gesanctioneerde landen. Welke landen onder een sanctie staan wijzigt nogal eens. We raden u aan om de actuele lijst te bekijken voordat u een aanvraag indient. U kunt de lijst hier downloaden. 

Aandachtspunt 4: Opstellen medische rapportage door een arts bij leeftijden boven de 64 jaar

Globality vereist van personen die 65 jaar of ouder zijn en die een verzekering willen aanvragen dat zij op hun eigen kosten een medische rapportage laten opstellen bij een arts en deze rapportage insturen naar Globality nadat de online aanvraag heeft plaatsgevonden. De arts moet daarbij gebruik maken van dit medisch onderzoeksformulier.

5.Belangrijke documenten

6.Heeft u een vraag over de Globality Yougenio Health Insurance?

Wij beantwoorden uw vragen graag. Vul hier het vragenformulier in.