Goudse NGO/Zendelingenpakket Goudse NGO/Zendelingenpakket

1.Introductie

Het Goudse NGO zendelingenpakket is een uitgebreid verzekeringspakket voor iedereen maar indertijd ontwikkeld en gericht op personen die voor langere tijd in de "ontwikkelingslanden" gaat werken. Denk hierbij aan werkzaamheden zoals:

 • Werken voor een NGO (voor lokaal salaris);
 • Zendelingenwerk;
 • Werkzaamheden voor lokaal salaris (denk aan lesgeven, werken in een tehuis, arts);
 • Eigenaren van Stichtingen gericht op ontwikkeling en duurzaamheid.

Kenmerken:

 • De looptijd van dit pakket is tot maximaal 72-jarige leeftijd.
 • De minimale looptijd van het pakket is 1 jaar.
 • Het verzekeringspakket wordt jaarlijks per 1 januari verlengd. Per 1 januari zijn ook de nieuwe premies en voorwaarden indien van toepassing.
 • De schadeverzekeringen in dit pakket (inboedel, aansprakelijkheid etc) kunnen alleen in combinatie met de ziektekostenverzekering in dit pakket afgenomen worden.

Het pakket biedt verschillende verzekeringsmogelijkheden, hieronder volgt een toelichting over deze mogelijkheden.

2.Dekking

 • Ziektekosten
 • Extra vliegreisverzekering (Retour NL vanwege familie-omstandigheden)
 • SOS-hulpverlening /
 • Vervoer stoffelijk overschot
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Doorlopende reisbagage
 • Rechtsbijstand
 • Inboedel / Instrumenten en kostbaarheden / Opslag achterblijvende inboedel
 • Particuliere aansprakelijkheid
 • Ongevallen / Persoonlijke ongevallen

Dekkingsoverzicht

Toelichting Onrustige gebieden en Molest situatie (oa oorlog, onrust, oproer)

 • Molest is op het onderdeel ziektekosten (incl medische repatriëring) verzekerd, indien er een molestsituatie uitbreekt in het woonland.
 • De Goudse behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke situaties de molestdekking te beëindigen, met een opzegtermijn van 14 dagen (medisch) en 45 dagen (SOS). Zie voor de verdere details de uitgebreide voorwaarden.
 • Er is geen dekking indien men reist naar een land / regio waarvan het ministerie van BZ een code rood heeft afgegeven.

Toelichting Arbeidsongeschiktheid

Binnen dit pakket kunt u ook dekking voor arbeidsongeschiktheid aanvragen. Dit onderdeel geeft u een vervangend inkomen indien u door ziekte of ongeval langere tijd (of permanent) niet meer kunt werken. Er zit standaard een wachttijd van 1 jaar voordat een eventuele uitkering volgt. Aanvraag van dit onderdeel gaat op offerte basis.

Voor het bepalen van de premie hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • uitgebreide omschrijving werkzaamheden;
 • leeftijd;
 • bruto inkomen;

Op basis hiervan kunnen wij een offerte opmaken.

Let op: In Afrika is AOV beperkt af te sluiten (op aanvraag).

Toelichting Zwangerschap en Bevalling

 • Het eerste verzekeringsjaar wordt voor zwangerschap en bevalling maximaal € 2.500,- vergoed. Het tweede en volgende verzekeringsjaar is zwangerschap en bevalling verzekerd tegen kostprijs.
 • De keuze van het ziekenhuis gaat in overleg met en onder goedkeuring van de Goudse / Alarmcentrale.
 • Het eigen risico is ook op deze kosten van toepassing.

Abortus

 • In tegenstelling tot het vermeldde in de polisvoorwaarden rondom abortus geldt dat een vrijwillige abortus ook onder de dekking valt.

Toelichting eindleeftijd

Voor het onderdeel ziektekosten geldt voor de leeftijdscategorie 67-72 jaar beperkte dekking. Zie voor meer details de voorwaarden.

3.Premie

De vermelde premie voor ziektekosten betreft dekking (zie dekkingsoverzicht) voor:

 • Ziektekosten
 • Repatriëring en SOS hulpverlening
 • Vervoer stoffelijk overschot

Eigen risico

 • Alleenstaand 250 euro per jaar
 • Gezin 500 euro per jaar (totaal)
 • Het eigen risico is op alle medische kosten van toepassing.

Premieoverzicht

4.Hoe de verzekering aan te vragen?

Aanvraagformulier Goudse NGO/Zendelingenpakket

De ingevulde formulieren kunt u per e-mail toesturen aan:

Belangrijk! Vergeet niet een kopie van uw paspoort mee te zenden. Hier staat uitgelegd hoe u uw paspoort veilig kunt meesturen.

Indien u problemen heeft om de aanvraag per e-mail toe te zenden, dan mag dit ook per post. De verwerking zal dan naar verwachting 2-3 dagen langer duren.

Toelichting Aanvraagformulier

Op het aanvraagformulier vult u uw persoonlijke gegevens in, en de gewenste dekking(en).

Toelichting Gezondheidsverklaring en medische selectie

 • Voor het onderdeel ziektekosten dient een gezondheidsverklaring ingevuld te worden ten behoeve van de medische acceptatie. Indien een Expatriate wordt uitgezonden door een organisatie, kan worden volstaan met een “fit for assignment” verklaring. Dat houdt in dat als bij de keuring door een arts de Expatriate (en zijn/haar gezin) “fit for assignment” wordt bevonden, de Goudse dit oordeel volgt en geen gezondheidsverklaring meer vraagt.

5.Services nadat de verzekering in gang is gezet

Claims indienen

6.Belangrijke documenten

7.Heeft u een vraag over het Goudse NGO/Zendelingenpakket?

Wij beantwoorden uw vragen graag. Vul hier het vragenformulier in.