Goudse Expat Pakket Collectief Goudse Expat Pakket Collectief

1.Goudse Expat Pakket Collectief

Heeft u werknemers die in het buitenland gaan wonen en werken? Dan is het belangrijk dat alles goed voor hen is geregeld. Verzekeringen voor onder andere ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, ongevallen en repatriëring zijn daarbij erg belangrijk. Het Goudse Expat Pakket Collectief biedt de mogelijkheid om deze verzekeringen binnen 1 verzekeringspakket goed te regelen voor alle werknemers (inclusief gezinsleden) in het buitenland.

2.Belangrijke kenmerken van dit verzekeringspakket

 • Vanaf 2 medewerkers kunnen medewerkers zonder medische vragen worden aangemeld;
 • Dekking en voorwaarden naar (hoge) Nederlandse maatstaven;
 • Goede premie/dekkingsverhouding;
 • Ziektekosten zijn zowel primair als secundair (aanvullend op de Nederlandse basiszorgverzekering) te verzekeren;
 • Er is 24/7 een alarmcentrale beschikbaar die assisteert bij calamiteiten en ziekenhuisopname, en die rechtstreekse betalingen regelt aan ziekenhuizen.

3.Verzekeringen

Dit verzekeringspakket biedt, afhankelijk van de situatie en wensen, de volgende dekkingen:

 1. SOS & Ziektekosten & Tandheelkunde
 2. Arbeidsongeschiktheid
 3. Ongevallen

1. SOS & Ziektekosten & optioneel Tandheelkunde

Wereldwijd dekking tijdens reizen.

 • De mogelijkheid om naar Nederland te reizen voor een behandeling.
 • Dekking in privé klinieken.
 • Met Excellent dekking is er vergoeding voor een 1-persoonskamer (private room).
 • Optioneel tandheelkundige dekking.

2. Arbeidsongeschiktheid

 • Er kan maximaal 80% van het inkomen van de werknemer worden verzekerd met een maximaal verzekerd bedrag van € 100.000,- per jaar.
 • Er kan gekozen worden tussen een kortdurende en een langdurende uitkeringsvariant.
 • Kortdurende uitkeringsvariant: maximale uitkeringsduur 2 jaar met aftrek van een eigenrisicoperiode van 60 dagen.
 • Langdurende uitkeringsvariant: maximale uitkeringsduur tot 67-jarige leeftijd. Eigenrisicoperiode van 60 dagen. Alleen beschikbaar voor expats die zich vestigen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
 • Waar het UWV een maximale looptijd kent van 5 jaar (daarna moet het vrijwillig doorverzekeren stoppen), kan deze verzekering langdurig aangehouden worden, tot max 67 jarige leeftijd.

Is er sprake van arbeidsongeschiktheid?

 • In de eerste twee jaar wordt arbeidsongeschiktheid vastgesteld op basis van het criterium beroepsarbeidsongeschiktheid.
 • Na twee jaar wordt de arbeidsongeschiktheid vastgesteld aan de hand van het criterium passende arbeid.

Een ingegane uitkering:

 • Wordt maandelijks uitgekeerd.
 • Wordt jaarlijks geïndexeerd met 3%.
 • Duurt maximaal totdat de werknemer 67 jaar is geworden.

3. Ongevallen

De werkgever kan met de Collectieve Ongevallenverzekering een eenmalige uitkering verzekeren voor de werknemer en zijn gezinsleden. Er is dan recht op een uitkering als een verzekerde door een ongeval blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

 • De werkgever kiest bij het afsluiten van de verzekering welk bedrag hij wil verzekeren, minimaal € 50.000,- en maximaal € 250.000,-.
 • Bij overlijden door een ongeval wordt het hele verzekerde bedrag uitgekeerd.
 • Als de verzekerde blijvende invaliditeit overhoudt aan een ongeval wordt een percentage van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Dit gebeurt met behulp van een tabel die u terugvindt in de polisvoorwaarden.

4.Offerte & Aanvragen

Neem contact met ons op voor een offerte. Wij zullen u informeren over:

 • De mogelijkheden en de kosten
 • De voorwaarden wat betreft medische acceptatie en eventuele gunstige collectieve afspraken indien er sprake is van meerdere werknemers.
 • De juiste documenten
 • De aanvraagprocedure

5.Belangrijke documenten

6.Heeft u een vraag over het Goudse Expat Pakket Collectief?

Wij beantwoorden uw vragen graag. Vul hier het vragenformulier in.