Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Expat- en Emigratieservice

Aanmelden voor onze Emigratieservice

Aan het vragen van een eerste advies (via het online adviesformulier of via e-mail of de telefoon) zijn geen kosten verbonden. Om van bepaalde diensten en services gebruik te kunnen maken, is afname van de Expat- en Emigratieservice nodig.

Basis (25 euro per jaar)

 • Bemiddelen in diverse internationale ziektekostenverzekeringen
 • Adresservice: JoHo fungeert als uw postadres voor de via JoHo Insurances lopende schade-verzekeringen waarvoor een Nederlands postadres nodig is, mits dit zonder beperkingen wordt toegestaan door de verzekeraar;
 • Adresservice ziektekostenverzekering: JoHo fungeert ook als uw postadres voor de via JoHo lopende internationale ziektekostenverzekering. Deze service is ontstaan uit het feit dat communicatie per post met Nederlandse verzekeraars vaak problemen oplevert, omdat deze niet altijd op het juiste adres aankomt.
 • Belangenbehartiging van Nederlanders die voor langere tijd in het buitenland verblijven.
 • Overleg met verzekeraars naar betere en goedkopere verzekeringsmogelijkheden.
 • Het onderhouden van een netwerk aan gespecialiseerde partners.

Uitgebreid (85 euro per jaar)

Naast de voordelen van de BASIS Service, biedt de Uitgebreide Service de volgende aanvullende voordelen:

 • Eenmalig persoonlijk adviesgesprek op kantoor Den Haag max 1 uur;
 • Persoonlijke verzekeringsvergelijking (internationale ziektekostenverzekeringen);
 • Het bemiddelen in en adviseren van verzekeringsproducten waarvoor JoHo Insurances collectieve kortingen heeft kunnen bedingen;

Eénmalig adviesgesprek (100 euro)

De kosten voor een uitgebreid adviesgesprek op kantoor in Den Haag bedragen 100 euro.  Tijdens het gesprek zullen de volgende zaken worden besproken

 • Uw persoonlijke situatie en wensen.
 • Kenmerken en aandachtspunten internationale verzekeringen.
 • In/uitschrijven gemeente.
 • Nederlandse basiszorgverzekering: vertrekken uit NL en terugkeren naar NL.
 • Persoonlijk advies.
 • Al uw overige vragen voor zover dit binnen onze kennis en kunde ligt. (wij geven bijvoorbeeld geen advies mbt pensioen en fiscale zaken)

Een adviesgesprek duurt (afhankelijk van de situatie, plannen, wensen en vragen) gemiddeld 1 à 2 uur. Ter voorbereiding vragen wij u ons adviesformulier in te vullen.

Overige diensten en verrichtingen (95 euro per uur incl. BTW)

Een aantal diensten en services kan ook op uurtarief worden afgenomen:

 • Persoonlijk advies gesprek op basis van urencalculatie;
 • Intensieve begeleiding en advies indien u bijvoorbeeld om medische redenen moeite heeft om een (geschikte) ziektekostenverzekering te vinden; Wij kunnen niet garanderen dat wij een mogelijkheid vinden, maar wel de kans vergroten op succes;
 • Vergelijking internationale ziektekostenverzekeringen
 • Intensieve begeleiding bij orientatie en besluitvorming over te ondernemen stappen bij emigratie of remigratie (maatwerk);
 • Intensieve begeleiding bij orientatie en besluitvorming over te kiezen verzekeringen (maatwerk);
 • Advisering bedrijven;
 • Ondersteuning bij administratieve zaken (Denk aan Zorginstituuut, SVB).

Het uurtarief wat wij rekenen voor onze dienstverlening bedraagt 95 euro incl. 21% BTW.

Wilt u ons op uurbasis inschakelen dan verzoeken we u een email te sturen naar info@johoinsurances.org met een uitgebreide toelichting op uw vragen en wensen. Wij nemen daarna contact met u op voor een verdere inventarisatie en een inschatting van de kosten. 

Aanvragen Service

Klik hier voor een tarieven-overzicht en om een Service (Basis of Uitgebreid) aan te vragen. Voor inzicht in de prijzen van 'overige diensten en verrichtingen' zenden we u op verzoek en na overleg over de benodigde inspanningen graag een offerte. 

Voorwaarden

 • Deze Service wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 • Opzeggen is mogelijk via e-mail (info@johoinsurances.org), 1x per jaar.
 • Opzeggen uiterlijk 1 maand voor de vervaldatum (zie ingangsdatum op dit certificaat).
 • Deze service dient los van lopende verzekeringen te worden opgezegd.
 • Indien de Service is gekoppeld aan beheer van een verzekering, zal na beëindiging van de service de betreffende verzekering per eerstvolgende mogelijkheid worden beëindigd.
 • Indien de Service is gekoppeld aan korting op een verzekering, zal na beëindiging van de service de korting op de verzekering komen te vervallen (de verzekering blijft tot wederopzegging doorlopen)

Aanmelden voor onze Emigratieservice

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.