Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Nabestaandenvoorzieningen

Wonen en/of werken in het buitenland biedt nieuwe mogelijkheden en ervaringen. Vaak is het een groot avontuur. Afhankelijk van de bestemming kan het zijn dat veel sociale voorzieningen wegvallen. Waar u in Nederland (en in meer “welvarende” landen) kunt rekenen op goede sociale voorzieningen, daar bent u in het grootste deel van de wereld zelf verantwoordelijk voor dergelijke zaken. De financiële risico’s kunnen groot zijn bij langdurige ziekte en overlijden, zeker als het de kostwinnaar betreft.

1) Ziek worden

Ziek worden heeft 2 mogelijke grote financiële gevolgen:

  • A) is de dekking goed, wordt “alles" op medisch gebied vergoed?
  • B) wat gebeurt er met het inkomen als u langdurig ziek wordt?

Ad A) Let er op dat uw ziektekostenverzekering:

  • geen maximering heeft wat betreft de vergoeding voor de belangrijkste zaken, zoals met name ziekenhuisbehandeling.
  • niet het contract eenzijdig kan opzeggen als gevolg van hoge kosten,
  • de gehele gewenste looptijd (bij emigratie dus levenslang) doorloopt, en niet stopt na een aantal jaar of bij een bepaalde leeftijd, anders krijgt u een probleem indien u een ernstige en/of chronische ziekte krijgt.
  • indien gewenst, oa: behandeling in buurland / Nederland, bij zwangerschap (let op wachttijd), ten tijde van onrust / negatief reisadvies, privé-klinieken (in sommige landen is dat de “enige” zorg) dekt.
Klik hier voor een goede ziektekostenverzekering.
 
Ad B) In Nederland is er de ziektewet, die wordt gevolgd door de WIA. In veel landen bestaat dit niet. Sommige werkgevers vergoeden een eerste ziekteperiode, maar dat doen meestal alleen grotere / internationale werkgevers. Maar vrijwel geen enkele werkgever betaald door bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit risico kan worden meeverzekerd door middel van een internationale arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Klik hier voor de mogelijkheid om Arbeidsongeschiktheid in het buitenland te verzekeren.

2) Overlijden

Naast de emotionele gevolgen, heeft overlijden ook nog een aantal organisatorische en financiële gevolgen. In Nederland is er vaak (niet altijd!) sprake van een nabestaandenpensioen bij overlijden van een kostwinnaar, daarnaast volgt er, afhankelijk van de omstandigheden, op basis van de ANW een nabestaandenuitkering. Een internationale AOV heeft meestal geen nabestaandenpensioen optie, en bij uitschrijving bij de gemeente vervalt het recht op de ANW. Zo blijven nabestaanden niet alleen met hoge kosten achter, maar ook een verlies van de maandelijkse inkomsten!

  • A) Regelen en kosten van de uitvaart en eventuele repatriëring naar Nederland
  • B) Verlies inkomsten indien de kostwinnaar overlijdt

Ad A) De eerste directe kosten betreffen het regelen van de uitvaart. Bij definitieve emigratie vindt dat vaak plaats in het nieuwe woonland. Maar veel Expats (en hun nabestaanden) geven er de voorkeur aan om de uitvaart in Nederland te laten plaatsvinden. Dan komt er naast de kosten van de uitvaart zelf, ook nog een kostenpost voor de repatriëring van het stoffelijk overschot en de familie. Bij een lokale ziektekostenverzekering vallen beide aspecten meestal buiten de dekking. Bij een goede internationale ziektekostenverzekering is er meestal keuze uit vergoeding voor een repatriëring of een lokale uitvaart. Om dit risico te ondervangen, is het nuttig om naast een goede dekking voor ziektekosten voor vertrek ook een goede uitvaartverzekering te regelen.

Ad B) Als de kostwinnaar ziek wordt, dekt een AOV gedeeltelijk het verlies van loonkomsten. Bij overlijden is er geen sprake van een AOV uitkering, en indien de betreffende persoon een AOV uitkering heeft, vervalt deze bij overlijden. Dit risico kan het beste worden afgedekt met een levensverzekering. Wat de beste vorm is hangt af van de wensen, plannen en financiële mogelijkheden.

Klik hier voor informatie over internationale levensverzekeringen.

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

JoHo Insurances

JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Hoe kunnen we u helpen?

Voor advies en vragen over verzekeringen voor een verblijf in het buitenland vult u het adviesformulier in voor vrijblijvend en kosteloos advies.

Contact

JoHo Insurances

Paviljoensgracht 18
2512 BP The Hague
The Netherlands
E: info@johoinsurances.org

Uitgebreide contact-informatie (telefonisch contact, afspraak).