Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

ONVZ Zorgplan Internationaal

Internationale variant van de Nederlandse zorgverzekering van ONVZ. Looptijd onbeperkt, medische selectie, diverse medische aanvullingen mogelijk.

Let op:

1. Vanaf 1/1/2022 wordt deze verzekering ondergebracht bij OOM verzekeringen. Neem contact met ons (JoHo Insurances) op om te bespreken welke impact dit op u, als verzekerde bij ONVZ, heeft.

2. Sinds 18 november 2014 is alleen mogelijk deze verzekering af te sluiten indien u daadwerkelijk woonachtig bent of zult zijn in: Nederland, België, Duitsland of Frankrijk. Indien u daar buiten woont of gaat wonen, dan kan deze verzekering NIET meer worden afgesloten. Indien u deze verzekering reeds heeft lopen, dan kunt u deze wel aanhouden.

ONVZ Internationaal is de particuliere variant van de Nederlandse basisziektekostenverzekering van ONVZ. Naast de basisdekking (vergelijkbaar met de Nederlandse basisverzekering) kunnen diverse aanvullende pakketten en diverse tandheelkundige aanvullingen worden afgesloten.

Kenmerken

 • Geen leeftijdsgrens voor acceptatie.
 • Voorwaarde is dat u maximaal 6 maanden voor het aanvragen van deze verzekering, verzekerd was bij een Nederlandse zorgverzekeraar.
 • Basispakket dekking tot Nederlands tarief.
 • Met aanvullend pakket dekking tot maximaal 2x Nederlands tarief voor spoedeisende hulp. Met Top-pakket volledige dekking spoedeisende hulp.
 • Dekking in privé-klinieken tot max. 100% Nederlands tarief.
 • De verzekering moet direct aansluiten op een Nederlandse ziektekostenverzekering.
 • Voor de Verenigde Staten geldt een toeslag van 25% op vermelde premies.
 • De aanvullende pakketten kunnen alleen los (zonder dekking Basisfit) worden afgesloten indien woonachtig in Duitsland, België of Frankrijk.
 • Minimale looptijd: 1 jaar.
 • Opzegbaarheid: jaarlijks per 1 januari, opzeggen vóór 1 januari.

* Korting

Iedereen die zich inschrijft voor de uitgebreide service heeft recht op deze korting. Er is per polis/gezin slecht 1 inschrijving nodig. Naast korting biedt deze service ook nog veel andere voordelen en services. Zonder inschrijving komt u voor de reguliere premies in aanmerking.

Meer informatie op aanvraag (info@johoinsurances.org) en via het adviesformulier.

Aandachtspunten ONVZ

Vergoeding tot het Nederlandse tarief

Zoals u onder het kopje ‘kenmerken’ heeft gelezen vergoedt ONVZ in het buitenland slechts tot eenmaal het Nederlands tarief. Dit betekent in de praktijk dat als uw medische kosten in het buitenland hoger zijn geweest dan wat de behandeling of medicijn in Nederland in theorie zou hebben gekost, u geen volledige vergoeding krijgt van gemaakte kosten.

Dit punt speelt vooral een rol in landen of regio’s waar een hoog medisch prijspeil heerst (o.a. USA Noord Europa, Scandinavië, de grote steden in China, het Midden Oosten, Hong Kong, Singapore en Japan) en in gevallen waarbij u complexe specialistische zorg nodig heeft.

Een voorbeeld; U woont in Tokio, heeft een verzekering ONVZ Private Healthcare en breekt een been. De kosten voor het gips, de krukken en revalidatie zijn tezamen 8.000 euro. ONVZ bekijkt, als u de kosten claimt, wat de behandeling van dezelfde beenbreuk in Nederland zou hebben gekost en komt daarbij bijvoorbeeld op een Nederlandse vergoeding van totaal 5.000 euro. Het verschil – 3.000 euro – wordt niet vergoed door ONVZ en dient door uzelf betaald te worden.

Deze verzekering vergoedt bij gebruik in Nederland altijd wel alle kosten. In voorkomende gevallen kan het dus verstandig zijn om een geplande medische behandeling in Nederland te laten plaatsvinden. De kosten van vervoer naar Nederland worden in die situaties niet door ONVZ vergoed.

Buitenlandse medicatie vergoed krijgen bij ONVZ

ONVZ hanteert een Nederlandse lijst met namen van geneesmiddelen om te beoordelen of de door u ingediende kosten van medicatie wel onder de dekking van de verzekering vallen. Dit betekent dat het door u geclaimde medicijn – wat u in het buitenland heeft aangeschaft - op die Nederlandse lijst moet voorkomen om een vergoeding te kunnen krijgen van ONVZ.

Tevens wil ONVZ, bij de eerste keer dat u het betreffende medicijn claimt, een verwijsbrief zien van gediplomeerd arts of behandelaar.

In de praktijk blijkt dit, in met name Aziatische landen, een lastig traject. Sommige mensen slikken al jarenlang een bepaald medicijn - hebben daarvoor geen verwijsbriefje meer - en kunnen dat medicijn in Azië zelfs zonder verwijsbrief in de apotheek krijgen. Omdat het betreffende medicijn in Azië ook vaak een andere naam heeft en/of van een andere fabrikant is, is het daarmee dubbelop moeilijk om de kosten bij ONVZ vergoedt te krijgen.

In de praktijk zal claimen van buitenlandse medicatie bij ONVZ makkelijker gaan als u in ieder geval het volgende doet:

 • Ga voorafgaand aan uw emigratie naar uw Nederlandse dokter en vraag een (hernieuwde) verwijsbrief waarop niet alleen de merknaam staat van het medicijn wat u gebruikt, maar ook de naam van de werkzame stof / stoffen in het medicijn.
 • Claim medicatie altijd met duidelijke nota's van de lokale apotheek, bij voorkeur opgesteld in het Engels en onder vermelding van de werkzame stof, of stoffen.

Let wel; wij kunnen geen vergoeding garanderen, maar duidelijk en transparant claimen van buitenlandse medicatie vergroot wel uw kansen op succes.

Geen vergoeding voor kosten in verband met overlijden in het buitenland

De meeste expatverzekeraars houden rekening met het feit dat uw woonland een ander land is dan waar u van origine vandaan komt, en hebben daarom dekkingen in haar verzekeringen toegevoegd die daar rekening mee houden. Zo worden bij overlijden kosten van vervoer naar Nederland vergoedt en sommige verzekeraars vergoeden zelfs kosten van uw vervoer naar Nederland als er zich een calamiteit voordoet in uw familie (overlijden van een familielid of terminale ziekte).

ONVZ biedt deze dekkingen niet. Bij overlijden in het buitenland vergoeden zij dus niet de kosten van vervoer van uw lichaam terug naar Nederland. Afhankelijk van waar u zich precies bevindt kunnen de kosten van het vervoeren van een overleden lichaam behoorlijk oplopen. Daarnaast is het veel administratief regelwerk waar uw nabestaanden dan geen ondersteuning bij krijgen. Wij adviseren dan ook om altijd een aparte SOS dekking af te nemen, bijvoorbeeld bij OOM Verzekeringen, waarmee u zich verzekerd weet van vergoeding van te maken kosten bij overlijden. Zo’n verzekering kost op jaarbasis ongeveer 45 euro en is daarmee de meest betaalbare mogelijkheid die we bieden.

Werkwijze vergoeding van medische kosten in Nederland

De Private Healthcare verzekering die ONVZ aanbiedt - en die wij u op deze website toelichten - is géén Nederlandse basisverzekering en is om die reden dan ook niet opgenomen in de financiële administraties van ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en andere zorgverleners. Om die reden kan een zorgverlener niet direct claimen bij ONVZ en zal de nota voor gemaakte medische kosten aan uzelf presenteren. De kans bestaat dus dat u bij een Nederlandse zorgverlener eerst de nota zelf moet voldoen en pas daarna bij ONVZ de gemaakte kosten kunt claimen.

Ons advies is dan ook om bij geplande medische behandelingen (zeker bij ziekenhuisopnames) eerst contact op te nemen met de alarmcentrale van ONVZ om door te spreken op welke wijze de betaling aan de zorgverlener plaats kan vinden. In veel gevallen is er wel een directe betaling van ONVZ aan de Nederlandse zorgverlener mogelijk, maar u dient dat per geval zelf te organiseren, het gaat niet automatisch zoals u dat bij uw Nederlandse basisverzekering gewend was.

ONVZ app

De app die ONVZ biedt voor zowel Android als Iphone werkt alleen voor het declareren van kosten op een Nederlandse basisverzekering van ONVZ en niet voor het declareren van kosten op een Private Healthcare van ONVZ. Medische kosten op een Private Healthcare ziektekostenverzekering kunt u declareren middels de daarvoor bestemde declaratieformulieren.

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.