Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

International Expat Insurance

Het "International Expat Insurance Package" is een internationale expatverzekering bestaande uit verschillende essentiële dekkingen gericht op expats en hun gezinsleden. Ze verlenen professionele en adequate hulp wereldwijd bij ziekte, ongeval, overlijden en verlies van inkomen. Wereldwijd vrije keuze van zorgverlener mogelijk, met dekking voor privé-klinieken. Het pakket aan verzekeringen wordt geadministreerd door Henner in Parijs. Henner is een internationaal gerenommeerd administratiebureau voor expatverzekeringen en werkt ten behoeve van dit verzekeringspakket in opdracht van verzekeraar Allianz. Zowel Henner als Allianz hebben uitgebreide ervaring met medische verzekeringen voor internationale organisaties, multinationale ondernemingen en hun internationale werknemers, evenals individuele expats.

Voor wie is het Internationale Expat Pakket bedoeld?

(verhaaltje...)

...

Kenmerken van het Internationale Expat Pakket:

 • Ziektekosten Bronze en Gold is aan te vragen tot en met 60 jarige leeftijd.
 • Ziektekosten Essential is aan te vragen tot en met 55 jarige leeftijd.
 • Geen maximale eindleeftijd voor de verzekering.
 • Geen dekking mogelijk voor residents in USA (wel dekking voor tijdelijk verblijf in de USA.
 • Wachttijd zwangerschap is 10 maanden.
 • Buitenlandse partner kan worden meeverzekerd op de polis.
 • Inkomen uit werk is in principe een vereiste bij het aanvragen.
 • Er kan gebruik worden gemaakt van een groot wereldwijd netwerk van zorginstellingen.
 • Een groot netwerk aan gecontracteerde zorgverleners; direct billing opties
 • Molestdekking op ziektekosten.
 • Drie dekkingsmogelijkheden voor Ziektekosten. De voordelige Essential dekking geeft alleen vergoeding voor ziekenhuisopnames (inpatientdekking). Bronze en Gold dekking vergoeden ook outpatientbehandelingen. Toelichting: Inpatient en Outpatient
 • De Bronze dekking kent een co-payment (= 'meebetaling') van 20% op outpatientkosten.
 • Dekking voor eenpersoons kamers onder ziektekostendekking Gold.
 • Essential en Bronze bieden dekking voor een tweepersoonskamer.
 • Geplande medische behandelingen (niet spoedeisend) dienen op voorhand met Henner afgestemd te worden. ('prior-agreement procedure')
 • Blijvende arbeidsongeschiktheid is alleen af te sluiten in combinatie met de Tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
 • De arbeidsongeschiktheidsverzekering in dit pakket is goed en relatief goedkoop.
 • Verzekerd jaarbedrag voor AOV kan maximaal 120.000 euro bedragen.
 • Overlijdensrisicoverzekering (Life) dekking mogelijk tot 500.000 euro per leven.
 • Er zijn nooit fysiek medische keuringen nodig voor AOV en Life
 • Er geldt geen toeslag bij termijnbetaling (halfjaar of kwartaalbetaling) U kunt niet betalen per maand.
 • Veranderingen in uw verzekering (dekking, eigen risico etc) zijn eenmaal per jaar te wijzigen en zullen, na acceptatie door Henner dan per 1 januari van het erop volgende jaar doorgang vinden.
 • Indien u "avontuurlijke" sporten beoefend, bespreek dit dan vooraf om na te gaan het beoefenen van deze sport(en) is meeverzekerd of niet.

Welke dekkingen biedt het International Expat Pakket?

(tabel, zoals op folder)

 • Ziektekosten (verplicht onderdeel)
 • Tandheelkunde
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ongevallen
 • Overlijdensrisico (levensverzekering)

Verzekeringen die niet in dit pakket zitten (denk aan aansprakelijkheid, rechtsbijstand, inboedel, reisbagage, etc) kunnen wij eenvoudig voor u via andere verzekeraars los bijverzekeren.

Vrije keuze, privéklinieken en toegang verkrijgen tot zorg.

Henner biedt vrije keuze van zorgverlener en toegang tot privéklinieken. Wel geldt dat u conform polisvoorwaarden voorafgaand aan een voorziene opname in een ziekenhuis contact met Henner moet opnemen voor een zgn. ‘prior-agreement’. U dient hiervoor een formulier in te vullen en te mailen aan Henner. Henner heeft hierdoor de mogelijkheid om het nut en de noodzaak van een bepaalde behandeling te beoordelen. Tevens kunnen ze bekijken of de zorgverlener opgenomen is in hun netwerk (voor redenen van o.a. direct betaling van de kosten) en beoordelen of deze zorgverlener goed genoeg is voor betreffende behandeling of consult. Bij spoedeisende hulpverlening, en snelle ziekenhuisopname, geldt vanzelfsprekend dat het ziekenhuis op een later (en niet voorafgaand) moment contact zal hebben met Henner.

Zwangerschap en bevalling

Henner biedt dekking voor zwangerschap en bevalling in twee van haar ziektekostendekkingen. Op de Essential dekking zijn alle kosten voor zwangerschap en bevalling uitgesloten. Op Bronze en Gold geldt altijd een wachttijd van 10 maanden na ingangsdatum van de verzekering waarin Henner geen kosten vergoedt die zijn gerelateerd aan zwangerschap of bevalling. Een keizersnede is alleen verzekerd indien uitgevoerd op medische indicatie. Een reguliere bevalling is gedekt tegen maximale bedragen als ‘outpatient’ behandeling en co-payments zijn van toepassing, zie pdf ‘Benefits’ op deze website. Co-payment betekent in dit geval dat u bij dekking Bronze 20% van de kosten van een reguliere bevalling zelf betaalt. Is er echter sprake van een bevalling met complicaties dan worden de kosten vergoedt onder de ‘inpatient’ dekking en is de dekking gemaximeerd tot het maximum per jaar (minimaal 1 miljoen euro). Bij een bevalling met complicaties is er ook geen sprake van een ‘co-payment’. Wij geven u graag persoonlijk advies over de mogelijkheden van een zwangerschapsdekking, vul daarvoor ons adviesformulier in.

Dekking in USA?

Bij wonen en werken in de USA kunt u niet deze verzekering afnemen. Om redenen van risico en wet/regelgeving heeft Henner besloten per 1-1-2016 haar verzekeringen niet langer aan te bieden in USA. We hebben alternatieven voor in de genoemde landen. Vul ons adviesformulier in en wij komen er inhoudelijk bij u op terug.

Belangrijke documenten

Opzegbaarheid van de verzekering

De verzekering kan ieder kalender-kwartaal (per 1/1, 1/4, 1/7 of 1/9) worden opgezegd, met 1 maand opzegtermijn. In de volgende situaties kan de verzekering de eerste dag van de eerstkomende maand worden opgezegd:

 • indien de verzekerde in het woonland (of na terugkeer naar Nederland) verplicht volgens een nationaal systeem verzekerd moet worden.
 • Indien de verzekerde via de werkgever collectief verzekerd wordt.

Alarmcentrale

International Expat Insurance (Henner / Allianz):

+33 (0)1 40 82 44 95,

e-mail: ug14@henner.com

Hoe kunt u gemaakte ziektekosten claimen bij Henner?

Nadat u geaccepteerd bent door Henner voor de verzekering ontvangt u inloggegevens voor een uw eigen online omgeving waar u uw dekkingsinformatie kunt terugvinden. Claims die uzelf heeft voorgeschoten kunt u per mail indienen bij Henner (scannen van claimformulier en nota; in de loop van 2016 kan via het online portaal geclaimd worden) Bewaar wel altijd de originele nota’s want het komt voor dat Henner die op verzoek alsnog toegezonden wil hebben.

Aanvragen van de verzekering

Voor een volledig beeld van de werking van de verzekering adviseren we u eerst de ‘membership guidelines’ en ‘conditions’ even door te nemen, zie de pdf’s op deze website.

Het aanvragen van deze verzekering gaat door middel van het insturen van een aanvraagformulier en gezondheidsverklaring (zie pdf op deze website). Procedure: Print het formulier, vul het volledig en duidelijk leesbaar in, scan het document, voeg een kopie paspoort toe van elke verzekerde en mail het terug naar ons op info@johoinsurances.org. Wij zorgen ervoor dat de aanvraag op de juiste plek bij de verzekeraar terecht komt.

Indien u tegelijk ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt in dit pakket dan ontvangen we bij de aanvraag ook graag een bewijs van inkomen. Dat mag een loonstrook zijn maar ook een kopie van de arbeidsovereenkomst waar uw beloning uit blijkt.

In het aanvraagformulier zit een gezondheidsverklaring opgenomen waar u antwoord moet geven op een aantal gezondheidsvragen op basis waarvan de verzekeraar gaat beoordelen of ze u willen verzekeren en zo ja, tegen welke condities. Uitsluiting van bepaalde aandoeningen kan voorkomen en een aanpassing van premie en/of eigen risico ook.

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.