sociale zekerheid

Gepubliceerd: 
Wednesday, 17 May, 2017

Als je een inkomen uit het buitenland hebt, dan kan er veel veranderen. Óók als je nog in Nederland blijft wonen. Of je in Nederland sociaal verzekerd bent en blijft, is namelijk niet alleen afhankelijk van waar je woont. Of waar je woning staat. Waar je werkt en waar je belasting afdraagt zijn vaak belangrijker. Bereid je goed voor als je gaat werken voor een buitenlandse werkgever.

Gepubliceerd: 
Friday, 3 February, 2017

Onze partner LIMES academy nodigt u uit om deel te nemen aan het seminar Internationale sociale zekerheid + verzekeringen bij de LIMES academy in Valkenburg ZH. Aan deelname aan het seminar zijn geen kosten verbonden. Dit seminar is uitsluitend toegankelijk voor HR medewerkers van bedrijven die te maken met grensoverschrijdende arbeid. Zowel problematiek van buitenlandse werknemers in Nederland als Nederlandse werknemers in het buitenland komt aan bod.

Gepubliceerd: 
Friday, 2 December, 2016

Het overheidsorgaan dat de zorgverzekering uitvoert voor mensen die verzekerd zijn via Nederland, is in de loop der jaren veranderd van naam. Een jaar of 2 geleden is het College van Zorgverzekeringen veranderd in Zorginstituut Nederland. Nu draagt het Zorginstituut Nederland enkele werkzaamheden over aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Vanaf 1 januari 2017 moet u bij het CAK zijn, als u in aanmerking komt voor de regelingen die het CAK uitvoert voor mensen die in het buitenland wonen.

We vertellen u graag meer over deze regeling.

Gepubliceerd: 
Thursday, 24 November, 2016

Als je een nieuwe ziektekostenverzekering wilt regelen dan is dit niet enkel een administratieve handeling. Bij de aanvraag moet je vragen beantwoorden over je gezondheid. Die gezondheidsverklaring wordt vervolgens beoordeeld door de medisch adviseur van de verzekeraar. Dit kost aan het einde van het jaar meer tijd. Dit komt simpelweg door de vakantieperiode waar we de laatste twee weken van het jaar mee te maken hebben. Als je dus voor vertrek wilt weten of de aanvraag is beoordeeld en je bent verzekerd dan is het raadzaam om een maand voor vertrek de aanvraag te starten.

Gepubliceerd: 
Thursday, 3 November, 2016

Het nieuwsbericht van de NOS op 2 november 2016, vertelt ons dat er massaal piloten worden gezocht in China. Ook Nederlandse piloten zouden mooie contracten kunnen krijgen om het tekort aan piloten en gezagvoerders op te lossen. Deze trend (werken voor buitenlandse maatschappijen) is al jarenlang aan de gang.