Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Expat- en emigratietrends 2013

JoHo Insurances helpt, adviseert en ondersteunt jaarlijks vele duizenden expats, emigranten, volunteers, wereldreizigers, studenten, pensionades, bedrijven en ieder ander die langdurig of permanent naar het buitenland gaat. Ook staan wij jaarlijks op diverse beurzen, gericht op deze doelgroepen. Daarnaast krijgen wij van diverse instanties en bedrijven onderzoeken toegestuurd. Op basis van deze ervaringen merken wij snel internationale trends op. Hieronder een kort overzicht van de meest opmerkelijk trends:

Stijgende medische kosten 65+, internationale particuliere verzekeraars hebben moeite deze groep te verzekeren.

Diverse verzekeraars nemen maatregelen in de vorm van verandering van voorwaarden en/of premie, gericht op de groep ouderen in hun portefeuille. Enkele voorbeelden van maatregelen:

  1. Enorme stijging van premie vanaf 65 jaar. Met daarbij zulke stijgingen, dat in feite bijna alle verzekerden worden gedwongen de verzekering te beëindigen;;
  2. Het invoeren van een eindleeftijd bij de verzekering; men kan tot een bepaalde leeftijd de verzekering aanhouden, daarna stopt de verzekering;
  3. Het niet meer aanbieden van buitenland-dekking. Diverse Nederlandse verzekeraars zijn hier de afgelopen jaren mee gestopt. En degene die het nog wel aanbieden overwegen jaarlijks of en hoe hier mee door te gaan.

Dus niet alleen Nederland heeft te kampen met stijgende kosten voor medische zorg. In Nederland is sprake van een publiek stelsel met verplichte deelname, waardoor de kosten verspreid kunnen worden ove ralle verzekerden. Verzekerden kunnen er niet voor kiezen NIET deel te nemen aan dit stelsel. Voor internationale particuliere verzekeraars is het lastig: indien de premie wordt verhoogd, kunnen de "gezonden" (met lage kosten) vrijwillig besluiten een andere verzekering te kiezen. Voor degene met medische problemen is overstappen niet of nauwelijks mogelijk, en zij blijven bij dezelfde verzekeraar. Dit mechanisme kan een forse premie-stijging tegenhouden, maar aan de andere kan dit ook leiden tot bovengenoemde extreme maatregelen.

Expats en emigranten worden "jonger"

We zien een kleine daling in leeftijd van mensen die advies aanvragen over emigreren en werken in het buitenland. Er is een significante stijging in de groep 20-29 jarigen. Er zijn nog geen harde feiten over de achterliggende oorzaken beschikbaar, maar er is een vermoeden dat de situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt daarin een belangrijke rol speelt.

Blijvende lichte groei van aantal emigranten en expats

Het CBS verwacht dat de lichte jaarlijks groei de komende jaren doorzet, met name veroorzaakt arbeidsmigratie. Waarbij het dan weer met name om hoogopgeleide arbeidsmigranten gaat. De SVB ziet een groei in het aantal aanvragen van detacheringsverklaringen, wat een bevestiging is van het de stelling van het CBS met betrekking tot de toename van internationale arbeid.

 


JoHo Insurances - www.expatverzekering.nl - 2013

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.