Waarom JoHo Insurances?

JoHo Insurances
JoHo Insurances adviseert Expats, Emigranten en MKB over internationale verzekeringen en bijkomende administratieve zaken.

Aanbod
Wij bieden een groot aanbod aan internationale verzekeringen, zoals voor ziektekosten, reisverzekering, aansprakelijkheid en diverse andere verzekeringen.

Ondersteuning
Tevens bieden wij ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de afgesloten verzekeringen.

Persoonlijk advies
Wij leveren advies op maat, en bieden een snelle en persoonlijke afhandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken, vul dan graag (gratis en vrijblijvend) het online adviesformulier in.

Werken bij JoHo

Wil je meer weten over werken bij JoHo? Ben je geïnteresseerd in adviseren van expats en emigranten?

Lees meer over de vacature Advisor Insurances & Expatservices

Is een reisverzekering voor mij genoeg?

Mensen die naar het buitenland vertrekken kunnen in twee categorieën worden ingedeeld. Enerzijds mensen die hun vaste woon- en verblijfplaats in Nederland blijven houden (iedereen die voor korte tijd gaat reizen, studeren, stage lopen, vrijwilligers- of vakantiewerk gaat doen, maar ook bijvoorbeeld mensen die voor langere tijd op wereldreis gaan). Anderzijds mensen die zich in het buitenland gaan vestigen en daar hun leven gaan opbouwen (expats en emigranten, maar ook bijvoorbeeld mensen die een gehele studie gaan volgen in het buitenland)

Voor deze twee categorieën bestaan ook twee verschillende typen verzekeringen: reisverzekeringen en internationale ziektekostenverzekeringen. De uitgebreide reisverzekeringen die JoHo aanbiedt (zoals de Special ISIS en Allianz Globetrotter) verschillen nogal van internationale ziektekostenverzekeringen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste verschillen.

  • Preventieve medische zorg. Er is met een reisverzekering alleen dekking voor spoedeisende medische zorg. Er wordt vanuit gegaan dat preventieve medische hulp, niet-spoedeisende zorg en bepaalde kosten zoals voor zwangerschap e.d. kan wachten totdat de 'reiziger' terug is in het woonland (Nederland). Een internationale ziektekostenverzekering dekt deze kosten vaak wèl; voor de emigrant is het buitenland immers zijn woonland.
  • Bestaande aandoeningen. Bij een reisverzekering zijn altijd alle bestaande aandoeningen en kwalen uitgesloten. Er worden hierover geen vragen gesteld. Bij een internationale ziektekostenverzekering vindt medische beoordeling plaats en dient u vragen over uw gezondheid te beantwoorden. Hetgeen niet wordt uitgesloten, is wel opgenomen in de dekking.
  • (Ongewilde) repatriëring. Wanneer u langdurig medische hulp nodig heeft, of in geval van calamiteiten, zal de verzekeraar van de reisverzekering, eerder besluiten dat u uw reis afbreekt en terugkeert naar Nederland voor verdere behandeling. Afhankelijk van de hulp die u nodig heeft en (veranderde) medische situatie kan het lastig zijn u te verzekeren als u weer terug wilt naar het buitenland. Dit kan vervelend zijn wanneer u uw leven in het buitenland heeft opgebouwd en hier sociale of financiële verplichtingen hebt. Een internationale ziektekostenverzekering zal er eerder voor kiezen de medische zorg in het woonland (of buurland) te bieden.
  • Looptijdbeperking. Een reisverzekering heeft altijd een looptijdbeperking. Veel internationale verzekeringen hebben geen enkele beperking m.b.t. de looptijd. Een beperkte looptijd is een risico wanneer u wel lang in het buitenland wilt kunnen blijven. Na het eindigen van de looptijd moet u dan immers een nieuwe verzekering regelen. Bij het afsluiten van een nieuwe particuliere verzekering (een reisverzekering of een ziektekostenverzekering) ontstaan er namelijk problemen omtrent acceptatie. U moet er dan rekening mee houden dat u niet (volledig) verzekerd wordt. 
  • Keuze plaats behandeling. Met een internationale ziektekostenverzekering kunt u uiteraard gebruik maken van zorg in het buitenland. U kunt behandeling ook in Nederland laten plaatsvinden. Bij de reisverzekering zal een urgente behandeling plaatsvinden in het buitenland en zal de verzekeraar besluiten tot terugkeer naar Nederland als u langdurig of dure zorg nodig heeft. 

Als u voor korte of lange tijd in het buitenland gaat wonen en/of werken, dan is een reisverzekering doorgaans niet geschikt. Oriënteer u verder en lees meer aandachtspunten via de Advieswijzer Internationale Verzekeringen.

Gratis persoonlijk advies

Vul het adviesformulier in voor een gratis advies dat afgestemd wordt op uw persoonlijke situatie en plannen.

Vul nu het adviesformulier in voor een gratis persoonlijk advies

Hoe kunnen wij u helpen?

Stap 1: Contact
Voor advies en vragen over verzekeringen voor een langdurig verblijf in het buitenland kunt u (kosteloos) ons online adviesformulier invullen. 

Stap 2: Advies
Wij sturen u ons advies toe, inclusief aanvullende informatie, tips en premies. Wij helpen u graag indien u vragen heeft naar aanleiding van dit advies.

Stap 3: Aanvragen verzekering
Indien u een verzekering wilt aanvragen, dan begeleiden wij u bij het gehele proces, met tips, instructies en het maken van keuzes.

Stap 4: Service
Indien een aanvraag is goedgekeurd, staan wij u gedurende de gehele looptijd van de verzekering bij voor hulp, vragen en assistentie.

Stap 5: Beëindiging
Mocht u een verzekering willen beëindigen, dan helpen wij u om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zonder onnodig dubbele premie te betalen of een periode onverzekerd te zijn.