Expatverzekering.nl

Home

Ondernemen in het buitenland en verzekeringen

E-mailadres Afdrukken PDF

Nederland is door de geschiedenis heen een internationaal ondernemend volk gebleken. Ook nu nog blijkt deze ondernemende geest uit de vele Nederlanders die buiten Nederland een eigen onderneming opzetten. Denk aan een Handelsonderneming voor lokale producten in Indonesië, een Bed & Break in Honduras of een woon & werk plek Spanje voor uitvoering SEO opdrachten (Zoekmachine Optimalisatie) via internet voor Nederlandse bedrijven. En zo zijn er natuurlijk nog talloze andere ondernemingen.

In dit artikel een kort overzicht van aandachtspunten wat betreft de verzekeringen en voorzieningen van de ondernemer zelf. Hoe kan een ondernemer zich verzekeren voor ziektekosten? Wat gebeurt er indien de ondernemer arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden? Hoe zit het met pensioenopbouw?

Ziektekostenverzekering

Wat betreft de ziektekostenverzekering, zijn er verschillende situaties en mogelijkheden.

 1. Indien men woonachtig is in de EU (of verdragsland), en de onderneming in Nederland staat ingeschreven, waar ook sociale lasten en inkomstenbelasting wordt afgedragen, kan het zijn dat de Nederlandse basisverzekering verplicht moet doorlopen. De SVB kan hier door middel van een onderzoek uitsluitsel over geven.
 2. Indien de onderneming lokaal is opgezet, kan men kiezen voor:
 3. Een publiek stelsel.
 4. Een particuliere ziektekostenverzekering (lokaal of internationaal).

Ad 1) Ook indien de Nederlandse basisverzekering door moet lopen, wil dat niet zeggen dat men daarmee dan in het nieuwe woonland voldoende dekking heeft. Dit is met name afhankelijk van in welk land men woont, en welke wensen men heeft qua medische dekking.

Ad 2a) Een publiek stelsel (zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Basisverzekering of de Spaanse Seguridad Social) is natuurlijk niet in alle landen aanwezig. En daarbij kan de dekking van een publiek stelsel soms zeer beperkt zijn, OOK in EU-landen! Als ondernemer komt men niet altijd in aanmerking voor het publieke stelsel, of kan het (zoals in Duitsland) in sommige situaties erg duur zijn.

Ad 2b) Ook lokale particuliere verzekeringen zijn niet overal beschikbaar. En indien beschikbaar, ook dan is de dekking niet altijd naar wens. Maar in sommige landen kan een particuliere verzekering een geschikte en betaalbare aanvulling op een publiek stelsel zijn.

Ziekte of ongeval

Bij ziekte of ongeval zal een (goede) dekking voor ziektekosten zorgen voor vergoeding van kosten van ziekenhuis, arts, medicijnen en andere zaken. Een ondernemer heeft echter ook te maken met het bedrijf, en de inkomsten. Indien ziek of invalide, kan er niet of minder worden gewerkt. Verlies aan inkomsten door ziekte en ongeval kan door middel van een arbeidsongeschiktheidverzekering worden gecompenseerd. Belangrijke aspecten bij een dergelijke verzekering zijn:

 • is er sprake van een vast inkomen, waarop de dekking is gebaseerd? Of is er nog geen vast inkomen omdat de onderneming pas net is gestart?
 • Hoe is de gezondheid, in verband met acceptatie bij een particuliere verzekeraar?
 • Wat kost een dergelijke verzekering? Bij iedere onderneming gaat de kost voor de baat uit. En dan heeft investering vaak grotere prioriteit dan risico’s afdekken.
 • Wat voor werkzaamheden worden uitgevoerd, in welk land?

Nabestaanden voorzieningen en Pensioen

In Nederland bouwen ondernemers net als alle andere ingezetenen recht op AOW op. En is er ook (afhankelijk van de situatie) recht op ANW. Deze voorzieningen vervallen in principe bij vertrek. Het is maar de vraag of het nieuwe woonland dergelijke voorzieningen heeft. Pensioen en nabestaandenvoorzieningen dient met zelf dus in vrijwel alle gevallen te regelen.

Andere situaties

Hierboven zijn enkele standaardsituaties genoemd. In praktijk kan het bijvoorbeeld zijn dat men:

 • een onderneming heeft, en tegelijkertijd in loondienst is
 • is uitgezonden door een werkgever om een nieuwe vestiging op te zetten, aanvankelijk in loondienstverband

Dergelijke situaties kunne van invloed zijn op verplichte verzekeringen en voorzieningen. Beoordeel iedere situatie dus goed en zelfstandig.

Verzekeringen voor bedrijfsrisico’s is weer anders. Denk hierbij aan bedrijfsaansprakelijkheid, rechtsbijstand, verzekeringen voor een bedrijfspand. Dit soort verzekeringen zijn weer een verhaal apart. In praktijk kan dit voor kleinere bedrijven vaak alleen in het land zelf worden geregeld

Conclusie

Ondernemen is risico nemen, op meerdere vlakken. Sommige risico’s kunnen worden afgedekt. En stel daarbij de volgende vragen:

 • Welke materiële en financiële risico’s loop ik?
 • Kan ik deze risico’s zelf dragen?
 • Of wil ik mij daar voor verzekeren?

Denk dus goed na, vraag deskundig advies, en maak dan een bewuste keuze.

Nuttige links:

CVZ: http://www.cvz.nl/verzekeringen/buitenland/buitenland.html

SVB: http://www.svb.nl/int/nl/algemeen/onderzoek_awbz/index.jsp

 

 

Waarom JoHo Insurances?

Specialisatie: Expats, Emigranten en Internationaal opererend MKB.
Specifiek: Advies bij wonen en werken in het buitenland voor particulieren en bedrijven, met een groot aanbod aan internationale verzekeringen.
Service: Ondersteuning bij het orientatie- en keuze proces, en gedurende de gehele looptijd van de verzekeringen. Advies op maat, en een snelle en persoonlijke afhandeling.
Safe: JoHo Insurances is een door de AFM erkend bemiddelaar (nr. 12009104) in verzekeringen. 

JoHo Insurances - Alle verzekeringen voor binnen- en buitenland